This page contains a Flash digital edition of a book.
TWEE DAGEN IN HET TEKEN VAN BOEKEN DOOR EN VOOR VETERANEN


‘Blijf schrijven’ H


Door: Linde van Deth Foto’s: Erik Kottier


et programma van donderdag was geheel Engelstalig, maar dat had veteranen en andere


Karl Marlantes aan het woord in de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn.


De Checkpoint-editie van september stond helemaal in het teken van schrij- vende en lezende veteranen en aansluitend vond op 26 en 27 september een tweedaags symposium plaats over veteranenboeken, georganiseerd door het Veteraneninstituut. Op de eerste dag vertelde onder anderen Karl Marlantes over zijn bejubelde boek Matterhorn. Op dag twee waren de Nederlandse veteranen aan de beurt, zij kregen tips over hoe je een schrijf- project aanpakt. Conclusie: de reacties van (veteranen)lezers maken een soms moeilijk proces toch de moeite waard, dus blijf vooral schrijven.


8 NOVEMBER 2013


bezoekers er niet van weerhouden te komen. Ook militairen van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn, waar het symposium plaatsvond, kwamen luisteren naar Karl Marlan- tes. De middag begon met Afghani- stanveteraan en schrijver Esmeralda Kleinreesink die vertelde over haar vergelijkende onderzoek naar Neder- landse en buitenlandse veteranen die boeken schrijven, waar zij al over publiceerde in de septembereditie van Checkpoint. Daarna volgde de Britse veteraan Patrick Bury over zijn boek Callsign Hades, waarin hij schrijft over de complexe situatie tijdens zijn uitzending in Sangin in de Afghaanse provincie Helmand. Hij beschrijft in zijn boek zijn strijd als jonge leider voor handhaving van menselijkheid bij zijn mannen, ook als er gewonden of gesneuvelden zijn. Het is belangrijk om te blijven doen wat goed en rechtvaardig is, geeft hij aan. Als tip voor schrijvende veteranen zei hij: “Find your own voice.” De positieve reacties vanuit zijn regiment en andere veteranen op zijn boek maakten voor hem het schrijven waardevol.


1.600 pagina’s Toen was het woord aan de Ameri-


kaanse Vietnamveteraan Karl Mar- lantes, die begon met te vertellen over de moeite die het hem kostte om zijn internationaal bejubelde roman Matterhorn gepubliceerd te krijgen. Dat duurde 33 jaar. In de jaren zeventig zat niemand te wach- ten op een boek over de oorlog in


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64