This page contains a Flash digital edition of a book.
Oproep Uniformen


Het januarinummer van Checkpoint zal in het teken staan van het uniform. Denk bijvoorbeeld aan Indiëvete- ranen die bij thuiskomst de rekening gepresenteerd kre- gen omdat er iets ontbrak in hun persoonlijke militaire uitrusting. Of militairen van recente uitzendingen die ter plekke zelf hun PSU aan moesten vullen. En hoe zit dat met militairen die individueel worden uitgezonden? Waarom ruilen militairen uniformstukken met buiten- landse collega’s? En dan is er ook nog het veteranentenue met voor- én tegenstanders. De redactie is benieuwd naar uw ideeën over het uniform (het hoeven dit keer dus geen complete verhalen te zijn). Stuur uw suggestie voor 1 december o.v.v. Uniform per e-mail naar: checkpoint@veteranen.nl of naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen. (JR)


Nederlandse militairen naar Mali


Nederland zet op verzoek van de Verenigde Naties 380 man in voor de VN-missie MINUSMA in Mali. De missie moet de veiligheid en stabiliteit in het Afrikaanse land herstellen en de burgers in Mali beschermen tegen aan Al Qaida gelieerde groepen. De inzet is voorlopig gepland tot eind 2015 en naar verwachting vertrekken de eerste eenheden eind dit jaar. De Nederlandse bijdrage bestaat voor het merendeel uit militai- ren. Zij zullen in de omgeving van Gao vooral inlichtingen verzamelen, verwerken en analyseren. Ook gaat er een aantal politiefunctionarissen en civiele deskundigen mee. Zij richten zich onder meer op het trainen van de Malinese politie, het ontwikkelen van de rechtsstaat en het hervormen van de vei- ligheidssector. Verder zullen er vier Apache-helikopters wor- den ingezet, niet alleen voor het verzamelen van informatie, maar ook ter afschrikking en om het Nederlands personeel te beschermen. Hoewel de militaire vakbonden nog wel wat vra- gen hebben, hebben ze geen bezwaar tegen de Mali-missie. (JR)


Award voor Engelandvaarder Foto: William Moore


Onderzoek naar slaap en emotionele verwerking


In samenwerking met Centrum ’45 in Oegstgeest is er vanuit het AMC en de UvA een slaaponderzoek opgezet. Het slaap- onderzoek vindt plaats in de kliniek, waar veteranen en politieagenten twee nachten slapen met EEG-apparatuur. Het onderzoek bepaalt de invloed van een emotioneel verontrus- tend filmpje en een neutraal filmpje op de slaap. Gekeken wordt onder meer naar de effecten tijdens de verschillende slaapfases. Voor de deelnemers wordt er ook een rapport gemaakt, zodat zij kunnen zien hoe ze slapen. Het doel van het onderzoek is om te kijken naar emotionele verwerking in de slaap bij mensen met en zonder posttraumatische stress- klachten. Momenteel zijn we op zoek naar veteranen die wel ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt, maar geen posttraumatische stressklachten hebben ontwikkeld. Als u interesse heeft in dit onderzoek en tussen de 18 en 65 jaar oud bent, kunt u voor meer informatie per e-mail contact opnemen met Mirjam Mink-Nijdam, m.j.nijdam@amc.uva.nl (JW)


Engelandvaarder Rudi Hemmes is onderscheiden als lid van de Legion of Honor from the Chapel of Four Chaplains, een Amerikaanse award die wordt uitgereikt aan burgers of mili- tairen ‘die zich op buitengewone wijze en onvoorwaardelijk ten dienste hebben gesteld aan de gemeenschap, het land of de mensheid, zonder acht te slaan op ras, religie of gezindte’. De 90-jarige Hemmes, generaal-majoor b.d. van de Konink- lijke Luchtmacht, kreeg de Amerikaanse onderscheiding op voordracht van het Veteranen Platform, met name voor zijn grote verdienste voor de Nederlandse veteranen. Zo heeft hij zich tientallen jaren ingezet voor de Vereniging Oud Strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en was hij voorzitter van het Prinses Irene Fonds (voor oud-strijders die hulp behoeven), van het Genootschap Engelandvaarders en van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. (JR)


Voorzitter van het Veteranen Platform Hein Scheffer overhandigt het certificaat met legpenning aan Rudi Hemmes (r). Foto: Peter Visser/VBM


NOVEMBER 2013 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64