This page contains a Flash digital edition of a book.
Leven na Uruzgan


In 2006 haalt Defensie schrijver Arnon Grunberg naar Uruzgan. In Afghanistan helpt Grunberg militairen met het op papier zetten van hun ervaringen. Dit zet het nodige in beweging waar we vandaag de vruchten van mogen plukken. Een van de zichtbare resul- taten is het in 2009 eerste uitgebrachte boek van majoor Niels Roelen Soldaat in Uruzgan (zie Checkboek 6-2009). Recent heeft Roelen een tweede roman gepubliceerd. De titel is Leven na Uruzgan en het boek vertelt het verhaal van Vik de Wildt die na zijn uitzending zijn draai in Nederland niet kan vinden. Wat gelijk opvalt, is de omslag van het boek. Een man houdt in silhouet een pistool in zijn mond met zijn vinger aan de trekker. Het doet vermoeden dat er iets ergs aan de hand is. Maar zoals Roelen al in verschillende interviews benadrukte, we moeten niet te snel oordelen over wat we zien. Neemt niet weg dat de voorkant je pakt en aanzet tot lezen. Dat is waarschijnlijk ook precies wat de uitgever met de voorkant beoogt.


Het boek is opgebouwd uit vier delen: Thuis, Trouw, Noorwegen en Kazerne. Rode draad door deze episoden is de moeizame relatie die Vik met zijn echtgenote heeft na de uitzending. Dit leidt uiteindelijk tot een breuk waarna beiden hun weg in het leven moeten zien te vinden. Uit een oog- punt van betekenisgeving en zingeving stipt Roelen hiermee een onderwerp aan waar nog niet veel over is geschreven. In dit opzicht is zijn boek ook taboedoorbrekend.


Roelen heeft met zijn tweede boek nog iets unieks gedaan. Het is de eerste roman van een militair die in een verhaal de rauwheid van zijn terugkeer na een uitzending met zijn lezers deelt. Al heeft Vik grote aanpassingsproblemen, wat overigens lang niet voor alle veteranen geldt, zijn ervaringen zullen veel herkenning oproepen voor eenieder die van uitzending terugkomt. In dit opzicht kan het boek ook helend werken voor veteranen die minder heftige naweeën van hun uitzending hebben. Leven na Uruzgan is een aanrader voor veteraan en thuisfront vooral als men wil weten wat er mis kan gaan als beiden elkaar niet willen en misschien ook wel niet kunnen begrijpen. (EK)


Leven na Uruzgan – Niels Roelen


272 pagina’s € 18,90


Uitgeverij Carrera, Amsterdam (tel: 020-5239167) www.uitgeverijcarrera.nl ISBN 9789048816392


generaties zullen beseffen dat dit nooit weer mag gebeuren en dat de rechten van de mens te allen tijde gerespec- teerd zullen worden. (KvB)


Geknakte Bloem – Marguerite Hamer-Monod de Froideville


176 pagina’s, geïllustreerd € 18,95 (alle auteursop- brengsten worden gedoneerd aan stichting War Child) Uitgevrij Elmar, Delft (tel: 015-7370138) www.uitgeverijelmar.nl ISBN 9789038922294


KORT


De Tweede Wereldoorlog


De Tweede Wereldoorlog is ongetwijfeld de best gedocumenteerde uit de hele geschiedenis. In Een korte geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog worden alle feiten chro- nologisch op een rij gezet. Het boek geeft in ruim 150 korte, kernachtige verhalen een totaaloverzicht van zes van de destructiefste jaren van de twintigste eeuw.


Een korte geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog – Roel Tanja


192 pagina’s € 14,95


BBNC Uitgevers, Amers- foort (tel: 010-2540010) www.bbnc.nl


ISBN 9789045315232


In het kader van haar (vrij- willigers)werk ontmoette ze vrouwen die ten tijde van de Japanse bezetting tot prostitutie werden gedwon- gen. Naar schatting werden tweehonderdduizend meisjes en jonge vrouwen door de Japanse bezetter als troost- meisje voor de Japanse sol- daten ingezet. In Geknakte bloem komen acht van deze vrouwen aan het woord. Vrouwen die na deze afgrijse-


lijke periode van grof licha- melijk en psychisch misbruik en beschadiging het leven weer op moesten pakken. Een leven waarin veelal geen plaats was voor het zwarte geheim dat ze met zich mee- droegen, terwijl de gevolgen soms onbeschrijfelijk zijn. De financiële compensatie die de slachtoffers via het Life Improvement Project uitein- delijk konden ontvangen, kan dat nooit goedmaken.


Naast de verhalen van de geanonimiseerde vrouwen completeert de auteur haar boek met achtergronden van de Japanse militaire dwang- prostitutie en informatie over de stichting Japanse Ereschulden en de PICN. Het epiloog doet de lezer begrij- pen waarom de slachtoffers van de Japanse dwangprosti- tutie juist haar in vertrouwen durfden te nemen. De slacht- offers hopen dat toekomstige


NOVEMBER 2013 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64