This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check


‘Roller coaster ride aan ervaringen’


Naam en leeftijd: Robert-Jan Burgers (42) Uitzending:


Afghanistan


Rang en functie: Is nu:


Hobby’s: Hekel aan:


majoor, F-16-piloot, vluchtcommandant, wapeninstructeur piloot bij de KLM


windsurfen, zeilen, snowboarden, duiken oneerlijke mensen


Beste oorlogsboek: Every man a tiger (Tom Clancy)


F-16-piloot Robert-Jan Burgers ging twee keer op missie naar Afghanistan, de eerste keer in het kader van Operation Enduring Freedom in 2003 en de tweede keer met ISAF in 2007. “Ik kijk met een heel goed gevoel terug op mijn tijd bij de luchtmacht.” Na zijn dienstverlating bleef hij vliegen, nu als piloot bij de KLM.


jaar duurde. Inmiddels was hij ook afgestudeerd in Bedrijfseconomie. “Na die vliegopleiding ben je er nog niet, je begint gewoon onderaan de ladder als tweede vlieger”, vertelt Burgers lachend. Hij beklom die ladder gestaag en werd onder meer wapeninstructeur. Zijn laatste half jaar bij de luchtmacht was hij vluchtcommandant.


Focus op missie


Dat hij een keer op uitzending zou gaan, was voor hem de normaalste zaak van de wereld. “Wij zijn vanaf voorma- lig Joegoslavië gewend om vaak ingezet te worden, dus ik ging er eigenlijk wel van uit. Ik was meer bezig om zo goed mogelijk te trainen in het hele brede takenpakket van de F-16, onder meer luchtgevechten, gronddoelaanvallen en verdediging. Ik wilde daarin zoveel mogelijk excelleren en zeker weten dat het op een professionele manier gebeurde.”


Door: Anne Salomons Foto: Birgit de Roij


zich te oriënteren bij Defensie en raakte enthousiast. Hij solliciteerde bij de luchtmacht en na anderhalf jaar selectierondes doorlopen, werd hij aangenomen bij de opleiding tot F-16- piloot, die al met al zo’n vier tot vijf


V


liegen was een late roeping voor Burgers. Tijdens zijn studie Bedrijfseconomie in Rotterdam besloot hij


In 2003 ging hij in het kader van Ope- ration Enduring Freedom naar Afgha- nistan of beter gezegd Kirgizië, waar zijn basis in Manas was. Vanuit Manas moest hij eerst een uur over onherberg- zaam gebied met hoge bergen vliegen voor hij in Afghanistan was. “Vooral bij mijn eerste sortie dacht ik in het begin van de vlucht vooral: wat als ik nu motorstoring krijg, waar kan ik naartoe uitwijken? Ik was voortdurend bezig met de kaart van het gebied. Eenmaal boven Noord-Afghanistan moest ik bijtanken en toen dacht ik wel even een paar seconden: nu ben ik in Afghani- stan, maar de focus ging daarna direct naar de missie.” Een van de taken was close air support, dat hield in dat hij de grondtroepen ondersteunde, zoals het verkennen van


routes voor konvooien, met camera’s en in het donker met nachtkijkers. “Of we moesten stand-by in de lucht hangen, als een soort 112-centrale, wachten tot we ergens nodig waren.”


Cartoonrellen


Bij zijn tweede missie in 2007 voor ISAF vloog Burgers vanaf Kaboel. “Ik zat toen dus in Afghanistan zelf, dat was veel interessanter. In die tijd speelden ook die rellen rond de Deense Mohammed-cartoon. In dat kader kan ik me één missie heel goed herinneren omdat we dertig Noorse militairen hebben moeten ontzetten die onder de voet gelopen dreigden te worden door een meute boze Afghanen, die ook het vuur op ze openden. Met show of force – dat is vooral veel lawaai maken door onverwachts laag over te vliegen – heb- ben we toen die woedende menigte uit- een kunnen drijven. Maar wat ik nooit zal vergeten, is de rustige stem van een van die belaagde Noorse forward air controllers die ondanks de hectiek per- fect volgens de procedure met mij in gesprek was via de radio. Later heb ik hem ook nog, heel toevallig, tijdens een training in Noorwegen ontmoet. Weer zo’n bijzonder moment!”


In 2008 koos Burgers voor de burger- luchtvaart en werd piloot bij de KLM. Dat hij straks de JSF ‘mist’, brengt toch wel gemengde gevoelens met zich mee. Burgers: “Het is nu aan een nieuwe, jonge generatie om het stokje over te nemen. Maar ik kijk wel met een heel goed gevoel terug op mijn tijd bij de luchtmacht. Een unieke roller coaster ride aan ervaringen en bijzondere vriendschappen!”


NOVEMBER 2013


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64