This page contains a Flash digital edition of a book.
Roland Blankenspoor op vliegbasis Gilze-Rijen. Foto: Birgit de Roij


ROLAND BLANKENSPOOR IS APACHE-PILOOT


‘Het is een manier van leven’


Door: Anne Salomons


Majoor Roland ‘Wally’ Blankenspoor (40) is Apache-helikoptervlieger bij 301 squadron The Red Skins, gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen. Maar liefst vijf keer ging hij op missie naar Afghani- stan. Blankenspoor: “Onze eenheid is het enige onderdeel dat gedurende de hele ISAF-missie is ingezet.”


O 26 NOVEMBER 2013


pmerkelijke carrières zijn er ook bij Defensie, zoals die van Roland Blankenspoor. In zijn


laatste jaar op de havo solliciteerde hij bij de landmacht, hij was 17 jaar. De jonge Blankenspoor mocht ‘de versnelde’ officiersopleiding volgen en werd, slechts 19 jaar oud, de jongste Nederlandse officier sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook een opvallend punt in zijn carrière was zijn switch naar de luchtmacht. Hij was pelotonscommandant bij de Luchtmobiele Brigade toen hem begin 1996 werd gevraagd of hij Apa-


che-helikoptervlieger wilde worden. Blankenspoor schertsend: “Ik moest hier even over nadenken, maar dat duurde slechts twee seconden. Ach, ik zal er vast niet slechter van wor- den, dacht ik.”


De luchtmacht bleek specifiek op zoek naar militairen met een land- machtachtergrond en luchtmobielers omdat de Apaches als steun voor grondtroepen ingezet zouden wor- den. Honderd man meldden zich aan en uiteindelijk werden er vier geselecteerd voor de opleiding, Blan- kenspoor was er een van. Hij begon nog datzelfde jaar aan zijn vliegop-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64