This page contains a Flash digital edition of a book.
9T04 T/m 11 mei 2014 is de bijzondere fototentoonstel- ling De Oranjes & de Mariniers. 100 jaar gefotografeerde verbondenheid tussen de Oranjes en de Mariniers in het Mariniersmuseum te zien. De tentoonstelling laat mede aan de hand van niet eerder getoond of gepubliceerd materiaal de relatie zien van de koninklijke familie en het Korps Mariniers door de jaren heen. Rondom deze tentoonstelling organiseert het museum allerlei activiteiten, waaronder op 12 dec een lezing van Jutta Chorus: Beatrix, dwars door alle weerstanden heen (aan- vang: 19.30 uur, telefonisch inschrijven: 010-4129600). Geopend: di t/m vr: 10.00-17.00 uur, za en zo: 11.00- 17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Mariniers- museum, Wijnhaven 7-13, Rotterdam, website: www.mariniersmuseumrotterdam.nl


tuinen en omliggend paleis- park en tot het Museum van de Kanselarij der Neder- landse Orden. Paleis Het Loo Nationaal Museum, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn, tel: 055-5772400, website: www.paleishetloo.nl


9V05 Onlangs heeft de opening van het nieuwe clubgebouw van de Vereni- ging Veteranen van Flakkee plaatsgevonden. De vereni- ging heeft van de gemeente Goeree-Overflakkee een locatie aangeboden gekre- gen in het Oude Raadhuis,


mee dat het ervoor heeft gezorgd dat de bloemleggin- gen bij de herdenkingen te Roermond en de bloemleg- gingen op de graven op Java voor langere tijd worden gecontinueerd. Info: Reünie- vereniging Satoe-Ampat, F.J.F. Vlasblom (secretaris), Segbroeklaan 494, 2565 DG Den Haag, tel: 070-3606544.


9V04 Het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Ridderorden (onderdeel van


de collecties van Paleis Het Loo) lanceert een nieuwe website: www.kanselarijmuseum.nl. De site geeft uitgebreide informatie over het museum dat onderdak biedt aan een van de grootste openbare verzamelingen ridderorden en onderscheidingen ter wereld. Geopend: di t/m zo en feestdagen: 13.00-17.00 uur. Entree: € 14,50. Het entreebewijs geeft toegang tot Paleis Het Loo, stallen,


NOVEMBER 2013 59


Voorstraat 1 in Middelharnis. De opening werd verricht door wethouder Trouwborst van de gemeente Goeree- Overflakkee. Van het Vetera- neninstituut was de geeste- lijke vertegenwoordiger dhr. Vogels aanwezig, die een geweldige toespraak heeft gehouden. Het openings- feest, dat drukbezocht werd, was een geweldig succes. Info: Vereniging Veteranen van Flakkee, p/a Jan IJpelaar, Nieuwstraat 59, 3255 AR Oude-Tonge, tel: 0187-641667, e-mail: janijpelaar@planet.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64