This page contains a Flash digital edition of a book.
LUCHTMACHTVETERAAN DICK LOCKHORST WAS FLIGHTCHIEF BIJ DENY FLIGTH


‘Hiervoor waren H


Door: Klazien van Brandwijk-Wiltjer


Veteraan voelt Dick Lockhorst (66) zich niet echt. Toch ver- vulde hij in 1993 een belangrijke rol bij de ontplooiing en de inzet van het luchtwapen boven voormalig Joegoslavië. Als flightchief van het voor deze missie speciaal samenge- stelde squadron 628 was hij er met het team van vliegbasis Twenthe verantwoordelijk voor dat de F-16’s technisch in optimale staat waren voor de missies boven Bosnië.


oewel hij de bedrijfsopleiding in de scheeps- bouw volgde, was de luchtvaart zijn grootste hobby. Zodra het mogelijk was, maakte Dick Lockhorst de overstap naar de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Nauwelijks 18 jaar en negen maan- den stapte hij in 1966 de Luchtmachtkaderschool in Schaarsbergen binnen. Het was tijdens zijn opleiding dat Rusland in augustus 1968 toenmalig Tsjecho-Slowakije binnenviel en de NAVO in de hoogste staat van paraat- heid werd gebracht. Lockhorst werd naar het technisch squadron op vliegbasis Twenthe overgeplaatst en herin- nert zich nog de spanning die de inval met zich mee- bracht. “Natuurlijk, de Koude Oorlog was gaande en in die tijd waren er in de Oostbloklanden diverse opstanden tegen de Sovjet-Unie. De roep om vrijheid ten tijde van de Praagse lente werd in augustus 1968 niet meer getole-


reerd. Een troepenmacht van honderdduizenden solda- ten trok Tsjecho-Slowakije binnen. Dat maakte enorme indruk. Er werd zomaar een land binnengevallen. Vanaf dat moment was er een constante dreiging van Russische spionagevliegtuigen boven West-Europa. Vanuit Neder- land waren er daarom ook voortdurend jachtvliegtuigen in de lucht om deze te onderscheppen.” Lockhorst bleef de rest van zijn diensttijd bij 313 squadron op Twenthe en nam deel aan tal van internationale oefeningen. In 1993 werd hij zes maanden uitgezonden naar Villafranca in Italië. In 2004 verliet hij als 1e luitenant hoofd onder- houdsvlucht de luchtmacht.


Deny Fligth


Met een aanval van Servische milities op de Moslimbe- volking van de Noord-Bosnische stad Bijeljina begon op 2 april 1992 de oorlog in Bosnië. Om de oorlog in te dam- men en humanitaire hulpverlening te vergemakkelijken, stelde de Veiligheidsraad op 9 oktober 1992 een vliegver- bod boven Bosnië in. Waarnemers constateerden echter dat de lokale partijen het verbod voortdurend schonden. Naar aanleiding daarvan besloot de Veiligheidsraad dat de lidstaten een algeheel vliegverbod boven Bosnië des- noods met geweld mochten afdwingen. Nadat de NAVO zich bereid had verklaard om met operatie Deny Flight de afdwinging van dat vliegverbod op zich te nemen, vertrok op 4 april 1993 een verkenningsgroep van de KLu naar Italië. In de weken daarop ontplooide het Neder- landse detachement zich in Villafranca, nabij Verona. Op 12 april waren de Nederlandse F-16’s de eerste NAVO- toestellen die voor een combat air patrol het Bosnische luchtruim binnenvlogen.


“Het kwam als een donderslag bij heldere hemel, de orders dat vliegbasis Twenthe naar Italië moest voor inzet boven Bosnië. We dachten dat de oorlog op de Balkan wel los zou lopen en dan opeens moet je er deel van uitmaken. In no time werden 313 en 315 squadron samengevoegd tot 628. We kregen een briefing, de nodige vaccinaties, een boekje met wat informatie en het medisch paspoort en werden ingevlogen op Villafranca. De eerste nacht sliepen we in hotel Christina in de buurt van het vliegveld. De dag daarna werd dat hotel Gritti en zaten we ’s avonds op een terrasje aan het Gardameer. Dat is ook het beeld dat de buitenwereld soms van onze missie heeft.”


Deel van de crew in Villafranca. Dick Lockhorst: “Zonder een goed team had ik nooit zoveel werk kunnen verzetten.” Foto: privécollectie Dick Lockhorst


24 NOVEMBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64