This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Jos Morren en Hein Scheffer


Welkom nieuwe veteranen


Onlangs was ik te gast bij de jubileumbijeenkomst van de 25-jarige Federatie Indië Veteranen (FIM) in de Kumpulan van Bronbeek. De aanwezige bestuursleden lieten weten dat door de voortschrijdende leeftijd het ledenbestand van de Indiëveteranen krimpt, waardoor het voortbestaan van de afdelingen steeds moeilijker wordt. Federatievoorzitter Cees Aarts onderstreepte dat nog eens in zijn toespraak, waarin hij aangaf dat dit waarschijnlijk het laatste lustrum van de FIM zou zijn. Voor de toekomst zouden de leden moeten uitkijken naar aansluiting bij andere, jongere verbanden. Hiermee komt een al langer bestaand pro- bleem weer eens duidelijk aan de oppervlakte: het weg- vallen van de oudere generaties veteranen als basis van een deel van de georganiseerde veteranen en het Vete- ranen Platform (VP). Deze kleiner wordende groep oudere veteranen verdient blijvende ondersteuning. Adoptie en steun door bestaande of nieuwe veteranenverbanden is een van de oplossingen. En gestructureerde steun door regionale militaire commandanten, zoals het VP voorstaat, is vaak nog afhankelijk van persoonlijke initiatieven van desbetreffende commandanten. Naast het wegvallen van georganiseerde ver- banden van oudere veteranen, staat het lidmaatschap van een veteranenverband bij de jongere generatie veteranen (nog) niet


hoog op het prioriteitenlijstje. Momenteel worden bij de krijgs- machtdelen in een snel tempo de Draaginsignes Veteranen uit- gereikt aan veteranen in werkelijke dienst die op basis van de recente Veteranenwet de veteranenstatus hebben verkregen. Aansluiting van veteranen in werkelijke dienst bij veteranen- verenigingen is van belang, met name bij de verenigingen gekoppeld aan krijgsmachtdelen, regimenten en korpsen. De veteranenverbanden die zijn aangesloten bij het VP heb ik aangespoord tijdens de uitreikingbijeenkomsten aanwezig te zijn en hun nieuwe collega-veteranen te wijzen op het belang van aansluiting bij gelijkgezinden. Hopelijk leidt mijn oproep tot extra aanwas van nieuwe leden, zodat de continuïteit van de verenigingen voor de toekomst verzekerd is. Verenigingen vormen de basis voor het bij elkaar brengen van veteranen. De gevleugelde woorden van generaal Meines: “Houd elkaar vast!” gelden ook hier: zowel voor de oudere veteranen naar de jongere veteranen als andersom: samen zijn we sterk!


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Ametisthof 20, 2592 HN Den Haag tel: 070-3155138


e-mail: info@veteranenplatform.nl


Open dag nieuw pand veteranenorganisaties in Doorn


Het nieuwe gebouw. Foto: Erik Kottier


Sinds 23 september is het Vetera- neninstituut (Vi) gevestigd in een nieuw pand in Doorn, samen met onder meer Stichting de Basis, Stichting het Veteranen Platform (VP), de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienst- slachtoffers (BNMO) en het Landelijk Zorgsysteem voor Vete- ranen (LZV). Bent u benieuwd naar het nieuwe onderkomen van deze organisaties? Op zaterdag 16 november tussen 10.00 en 16.00


uur staan de deuren open voor alle belangstellenden tijdens de feestelijke open dag. U bent van harte welkom. De koffie en thee staan klaar. Neem een rondleiding door het gebouw en maak kennis met de organisaties, hun activiteiten en medewerkers. Bezichtig de buiten opgestelde militaire voertuigen. Ook aan de allerkleinsten is gedacht: voor hen staat een springkussen klaar. (CC)


Adres: Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV in Doorn. De adresinvoer voor uw navigatie is (tijdelijk) Stamerweg 22 in Doorn.


NOVEMBER 2013 55


Contact Vi en CAP


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut


Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150; fax 0343-474155 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Voor vragen van psychische en maatschappelijke aard: Centraal Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut


tel: 0343-474148 (24 uur per dag) e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64