This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies 9R01 Reünie VOMI Noord-


Brabant West.


Datum: 13 december 2013. Locatie: Trip van Zoutlandt- kazerne te Breda. Info: Wiel Huppermann, tel: 0032-495109297 (België), e-mail: wiel-iii@telenet.be


Tentoonstellingen


en musea 9T01 Onlangs is het Eye- witness Museum in Beek geopend. Het museum expo- seert de Europese geschiede- nis van de Tweede Wereld- oorlog door middel van film, foto’s, vitrines met originele uniformen en attributen. In totaal zijn er 13 indruk- wekkende diorama’s met levensechte figuren in oor-


9T02 De expositie Onder- duiken in de Achterhoek is tot 30 maart 2014 te zien in het Achterhoeks Museum ’40-’45. Naast een replica van een onderduikzolder zijn veel objecten met een onderduikverhaal te zien, evenals een aantal bijzon- dere uniformen met de per- soonlijke verhalen van een geheim agent, een pastoor en een Nederlandse militair die de basis heeft gelegd voor het studentenverzet. Diverse verzetsartikelen, zoals valse persoonsbewij- zen en zelfgebouwde radio’s met bijbehorende verhalen, geven een mooi beeld van het leven van de onder- duikers in de Achterhoek. Entree met veteranenpas: € 3,50 (i.p.v. € 4,50). Geopend: wo t/m zo 13.00-17.00 uur.


in de Gouden Bal van de Marinierskazerne te Doorn. Vanaf 19.00 uur kunnen zij onder het genot van een hapje en drankje met korps- genoten ervaringen delen en uitwisselen. Voor diegenen die van ver komen, is er zelfs de mogelijkheid om te blijven overnachten. U dient dan wel uw eigen slaapzak mee te nemen. Voor meer informatie en opgave (ver- plicht om toegang te krijgen tot de kazerne) kunt u mai- len naar: erna@kabelfoon.nl


Achterhoeks Museum ’40- ’45, Marktstraat 6, 7255 CA Hengelo, website: www.museum40-45.com


Varia 9V01 Vanaf heden is iedere


oud- en actief dienende marinier iedere 3e donder- dag van de maand welkom op de saamhorigheidsavonden


9V02 Op 23 november orga- niseert Museum Bronbeek een Krissendag. Iedereen kan tus- sen 12.00 en 17.00 uur naar het museum komen om één of meer Indonesische blanke wapens voor te leggen ter bespreking. Vooraf reserve- ren: 026-3763522 of e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl.


9T03 T/m 9 januari 2014 is in het Museum 1940-1945 de expositie Van Leger grijs tot Gala tenue, uniformen uit de periode 1939-1940 te zien. Geopend: di, wo, vr en za 10.00-17.00 uur en zo 13.00-17.00 uur. Entree met vete- ranenpas: gratis. Museum 1940-1945, Nieuwe Haven 27-28, 3311 AP Dordrecht, tel: 078-6130172, website: www.museum19401945.nl


logsscènes uitgebeeld. Op de verschillende verdiepingen van het statige pand beleeft de bezoeker o.a. de sfeer van een bunker, een concentra- tiekamp en de loopgraven aan het front van die tijd. Entree Nederlandse WO II- veteranen: gratis, veteranen/ militairen (als groep geboekt): gratis. Geopend: di t/m vr 10.00-17.00 uur, za en zo 12.00-18.00 uur. Eyewitness Museum, Maastrichterlaan 45, 6191 AB Beek, tel: 046- 4370769, website: www.eyewitnesswo2.nl


58 NOVEMBER 2013


Krissen, pendangs, man- dau’s, rentjongs, klewangs of andere dolken en zwaarden van Indonesische herkomst zijn welkom. Kenners informeren de bezoeker over authenticiteit, ouder- dom en herkomst van de meegebrachte wapens. Op de Krissendag kunnen geen wapens worden verhandeld of getaxeerd. Entree: gratis. Info: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, website: www.bronbeek.nl


9V03 Het bestuur van de Reünievereniging Satoe-Ampat OVW-bataljon 1-4 RI maakt bekend dat zij haar activi- teiten i.v.m. het teruglopend ledental heeft beëindigd. Zij dankt de sobats voor de kameraadschap die opge- bouwd is gedurende de Indiëjaren. Het bestuur deelt


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64