This page contains a Flash digital edition of a book.
we opgeleid’


veel geëist. Met name de crewchiefs hadden een enorme verantwoordelijkheid, zij waren de laatste schakel met een vlieger.”


Lockhorst noemt zich zelf manusje-van-alles, maar als flightchief was hij er verantwoordelijk voor dat het onderhoud van de achttien F-16’s in Villafranca zo gere- geld was dat zowel de missies boven Bosnië als de trai- ningen van de vliegers met betrekking tot de basic fight manoeuvres (BFM) doorgang konden vinden. “Dat bete- kende in deze situatie waar enorm veel vlieguren werden gemaakt, dat de kist veel sneller aan de 50 en 100 uursin- specties toe was. Voor de 200 uursinspectie moest de kist terug naar Nederland. Dat is het praktische deel. Daar- naast ben je je er als technische crew heel nadrukkelijk van bewust dat jouw werk maakt dat de vlieger zijn job kan uitvoeren. Je wilt niet dat een vlieger boven Bosnië of de Adriatische Zee moet springen. Al naar gelang van de functie van een kist, combat air patrol, BFM of fighter bomber attack moest de configuratie van de kist worden aangepast. Een enorme uitdaging voor de techneuten, met hele lange en warme dagen en nachten op de lijn.”


Voldoening Dick Lockhorst. Foto: Fred van Brandwijk Team


De legering van de Twentenaren was vanaf dag één prima geregeld, andere logistieke zaken en voorzieningen kost- ten iets meer tijd. Lockhorst vertelt dat vierhonderd man met het nodige materieel van Twente naar Villafranca werd verkast. Grotendeels door de lucht, maar de grote tankwagens kwamen over de weg naar Italië. “De chauf- feurs vonden het prachtig, 1.300 kilometer door Europa.” De flightchief had echter andere zaken aan zijn hoofd. “De kisten moesten vanaf dag één kunnen vliegen. Bin- nen een paar dagen was alles geregeld en hadden we een eigen hangar en logistiek gebeuren. We draaiden in twee shifts van twaalf uur, onafgebroken. Er waren vreemde take off-tijden en de kisten moesten direct worden nage- keken, afgetankt en de klachten moesten worden afge- handeld. De hele Twenthe-ploeg werkte als een team. Dat was enorm belangrijk, want er was een veel grotere tijds- druk. Zowel van de F-16’s als van de crew werd enorm


Lockhorst kijkt met voldoening terug op zijn missie. “Dit was de allereerste keer dat de F-16’s voor een echte oor- logsmissie werden ingezet. Natuurlijk voelde je de span- ning als onze mensen in de lucht waren en was je opge- lucht als ze veilig terug waren. Maar er is geen kist neer- gestort en er zijn geen ernstige ongelukken geweest ter- wijl ze duizenden uren hebben gevlogen. Op 7 juli 1993 is crewchief Arnold Jorissen, door een ongeluk met zijn motor, om het leven gekomen. Dat werpt een schaduw op een periode waarin we als team enorm hard gewerkt heb- ben, vele, lange uren op de lijn hebben gestaan, maar ook hebben genoten van onze vrije dagen in het prachtige Italië. We hebben op de KLu-manier gedraaid, hiervoor waren we opgeleid.”


‘Je was opgelucht als de mensen veilig terug waren’


NOVEMBER 2013 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64