This page contains a Flash digital edition of a book.
signe Veteranen. Ook was hij gerechtigd tot het dragen van de Rode Baret van het Regiment Speciale Troepen. Correspondentie: mw W. Middel, Kruiswater 105, 2715 EK Zoetermeer.


9P10 Op de voormalige vliegbasis Soesterberg gaat in het najaar van 2014 het Nationaal Militair Museum (NMM) open. Het NMM neemt bezoekers mee in de rol en de betekenis van de krijgsmacht. Vroeger en nu. Om van dit museum een succes te maken, zijn zij op zoek naar vrijwilligers: gastvrouwen, rondleiders, museumdocenten en anderen die hun steentje willen bijdragen. Ze zoeken mensen van alle leeftijden. Reacties: tel: 085-2736527 (tijdens kantooruren), e-mail: vrijwilligers@nmm.nl


9O06 Op 9 september jl. is Arend Hogervorst overleden. Hogervorst was ingedeeld bij de C-div 7 dec. Hij heeft gediend van 7 januari 1947 tot en met 22 februari 1950 bij het 1e Eskadron 1e Regi- ment Huzaren van Boreel. Correspondentie: L. Ouds- hoorn, Noordeindseweg 434, 2651 LP Berkel en Rodenrijs.


overleden. Niekamp heeft gediend op o.a. Kaimana, Ned. Nieuw-Guinea, als machinist op een van de LCPR’s. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Herin- neringskruis met gesp. Cor- respondentie: fam Niekamp, Het Brekkense Wiel 195, 8531 RX Lemmer.


9O02 Op 16 augustus jl. is Jan van Leeuwenkamp op 87-jarige leeftijd overleden in Canada, waar hij woon- achtig was. Van Leeuwen- kamp heeft in Ned.-Indië gediend bij de 7 dec div. Correspondentie: fam Van Leeuwenkamp, 153 8th Avenue, Vaudreuil Dorion, Quebec Canada.


9O03 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 27 augustus jl. dienstplichtig sergeant der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger Eurico Kubbe is overleden. Kubbe was drager van de


Verzetsster Oost-Azië 1942- 1945 en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie p/a: Bestuur van de Vereni- ging Dragers Militaire Dap- perheidsonderscheidingen, p/a Paterslaan 6 A, 5701 NZ Helmond.


9O04 Op 28 augustus jl. is Carel Gerardus van Heelsum op 87-jarige leeftijd overle- den. Heelsum was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede. Hij heeft in Ned.- Indië gediend bij staf 4e Infanterie Brigade. Corres- pondentie: F.A. de Jong, Wil- lemstraat 4, 5804 BR Venray.


9O05 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 29 augustus jl. paracommando (januari 1949) Popke Johannes Gerrit Middel is overleden. Middel was drager van de Bronzen Leeuw, het Ereteken voor Orde en Vrede met drie gespen, het Draaginsigne Gewonden en het Draagin-


9O07 Op 12 september jl. is op bijna 88-jarige leeftijd Ned.-Indiëveteraan Ben Bril- man (Berend-Jan) overleden. Brilman heeft van begin 1947 tot eind 1949 gediend bij het 32e Bataljon Aan- en Afvoertroepen. Correspon- dentie: fam H. Timmermans, Oude Gaarden 29, 7591 HC Denekamp.


9O08 Op 24 september jl. is Hendrik (Henk) Brouwer over- leden. Brouwer was drager van de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Correspon- dentie: fam Brouwer, De Vecht 1-43, 7908 HV Hoogeveen.


9O09 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 2 oktober jl. oud-marinier Gerrit Jan (Ger) Steennis is overleden. Steennis was drager van het Nieuw-Guinea Herin- neringskruis en was Lid van Verdienste van de Vereniging Contact Oud Mariniers. Cor- respondentie: fam Steennis, Havendijk 513, 3114 EK Schiedam.


Boeken en tijdschriften 9B01 Onlangs is deel 14,


Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Gewest 14 uit de Groene boekenreeks


Dordrecht in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 ver- schenen. Het 340 pagina’s tellende boek geeft de Bin- nenlandse Strijdkrachten in Dordrecht, IJsselmonde, Alblasserwaard, Hoekse Waard en de Vijfherenlan- den weer van de OD, RVV en LKO- en KP naar een van de 8 compagnieën evenals de opbouw, bewapening en uniformering van de NBS. Het boek kost € 22,50 (excl. verzendkosten) en is te verkrijgen via de museum- winkel van Museum 1940- 1945, tel: 078-6130172 of via de website: www.museum19401945.nl


9B02 Aangeboden (t.e.a.b.): de boeken: De verwoesting van een oude Keizerstad. Oor- logsrampen over Nijmegen 1940-1945 (veel foto’s, 145 pag.), Groesbeek 1945-1950. Het dorp herrijst na een verwoesting (400 foto’s, 276 pag.) en het complete 4-delige album van de 1e Infanterie Brigadegroep C div 7 dec. Sept. 1946 t/m de demobilisatie ’49 (veel kaar- ten en foto’s). Reacties: M. Haag, De Kist 27A, 6661 ZD Elst, tel: 0481-374995.


9B03 Onlangs is het boek Poolse tranen verschenen. Het boek is een ontroerende roman, geënt op de bewogen geschiedenis van de Pools Joodse vader van de auteur Miriam Guensberg, die als arts diende bij de stoottroe-


NOVEMBER 2013 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64