This page contains a Flash digital edition of a book.
Verzetsmuseum Junior


Het Verzetsmuseum in Amsterdam heeft sinds oktober een nieuwe bijzondere vleugel aan het museum gebouwd waarin de jeugd centraal staat. Dit Verzetsmu- seum Junior stelt de levens van vier jonge ooggetuigen van de Tweede Wereldoor- log centraal. Eva, Jan, Nelly en Henk, alle vier kind tijdens de oorlog, zijn de ver- tellers over de hoofdthema’s verzet, collaboratie, vervolging en dagelijks leven. Hoe zag hun leven er tijdens de bezetting uit? Wat maakten ze mee? Wat waren de problemen die door onvrijheid, vervolging en schaarste op hen afkwamen? Bij binnenkomst worden de bezoekers door een soort lift als in een tijdmachine terug in de tijd gebracht. Ze stappen uit op een plein ergens in bezet Nederland. Daar kunnen ze in vier huizen ontdekken wat de kinderen hebben beleefd. Eva was joods, Jan had ouders in het verzet, Nelly was een leidster van de Jeugdstorm van de NSB en Henk kwam uit een gezin dat zich aanpaste aan de omstandighe- den. De huizen zijn ingericht zoals de hoofdpersonen – overigens echt bestaande personen – destijds woonden, compleet met fietsen, kranten en boeken, maar vooral spannende kastjes waarachter zich allerlei spannende en educatieve spel- len schuilhouden.


In een hoek ligt een neergestort vliegtuig. Hierin kunnen de bezoekers met de stuurknuppel over de aardbol vliegen en landen bij kinderen uit Nederlands- Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen om ook hun verhaal te horen. In een epiloog vertellen de hoofdpersonen hoe het hen na de oorlog is vergaan. Ook heel leuk voor volwassenen! (AS)


Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, Amsterdam, website: www.verzetsmuseum.org


Hoge Koreaanse onderscheiding naar Schaarsbergen


Een hoge Koreaanse onderscheiding voor de Nederlandse inzet in Korea heeft na zestig jaar een plek gekregen in het museum van de Vereniging Oud-Korea Strijders (VOKS) in Schaarbergen. Nederland ontving de onderscheiding, die vergelijkbaar is met onze Militaire Willems-Orde, eind jaren vijftig, begin jaren zestig, maar de Tae- guk met Gouden Ster kreeg nooit een eervolle plek en raakte in de vergetelheid in een kluis op het Haagse ministerie. Op 25 oktober overhandigde Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en Inspecteur der Veteranen Ton van Ede de onderscheiding aan het museum tijdens de jaarvergadering van de VOKS. “Vanaf vandaag geeft deze onder- scheiding hier in Schaarsbergen extra kleur aan de inzet van alle Koreaveteranen, waarvoor ik groot respect heb.” (LvD)


Will Hulscher tijdens een bezoek aan de Grebbeberg in 2011. Foto: Birgit de Roij


Na de oorlog werd Hulscher onderschei- den met het Bronzen Kruis en het Draag- insigne Gewonden. Naar aanleiding van het interview in Checkpoint verscheen er ook een artikel in Trouw en maakte RTV Utrecht een documentaire over hem waarbij hij terugkeerde naar de Grebbeberg. Zijn verhaal is opgenomen in het Interviewproject Nederlandse Veteranen, zodat het voor iedereen die zich registreert te beluisteren is. (LvD)


http://interview.veteraneninstituut.nl


Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Ton van Ede, oud-voorzitter VOKS Leen Schreuders en voorzitter VOKS Cees Motshagen (vlnr). Foto: Erik Kottier


NOVEMBER 2013 5


Grebbebergveteraan Will Hulscher (97) overleden


In het weekend van 24 en 25 augustus overleed Tweede Wereldoorlogveteraan Will Hulscher. Hij vertelde zijn verhaal over zijn inzet op de Grebbeberg tijdens de meidagen van 1940 in Checkpoint 10-2011. Met zijn verhaal kon hij het mysterie ontrafelen rond een foto die in de meidagen gemaakt werd bij Huize Wilhelmina. Op de foto zijn enkele gesneuvelden te zien die allemaal in dezelfde houding voorover liggen. Hul- scher kon met zijn ooggetuigenverhaal bevestigen dat het om een standrech- telijke executie ging van Nederlandse militairen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64