This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win stripboek Adelaar en Pegasus


Deze maand verloot de redactie vijf exemplaren van het stripboek Adelaar en Pegasus over de Slag om Arnhem (zie Checkboek 8-2013) onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een oorlogsfilm. Dat is tevens de oplos- sing van de puzzel.


Bijdrages: Jan Willem van Besouw (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye Kruiswoordraadsel Horizontaal:


1. heilige - 3. leeg plunderen - 13. internet- adres van de Filipijnen - 15. vat - 17. oor- sprong - 18. Spaanse provincie - 19. straf- werktuig - 20. voedsel - 22. vlees (Engels) - 24. oude munt - 25. melkklier - 26. roei- spaan - 28. doping - 30. vrucht - 32. maan- stand - 33. lof - 34. sieraad - 36. bijbelse figuur - 37. tarif normal - 38. omroepvereni- ging - 39. vogel - 41. nauw - 43. familielid - 45. stel - 47. aasvogel - 49. bloeiwijze - 51. stamloze moeraspalm - 52. opgewarmd eten - 53. insect - 54. verhoogd podium - 55. onderzoeksinstituut - 56. sentimentele televisieserie - 58. strook - 60. rustplaats - 61. hoogste punt - 63. zonder zorg in elkaar zetten - 66. familielid - 68. aanko- mend - 70. ondergang - 72. uitspreken - 73. sleepnet - 74. scandium - 75. opschrijven - 78. laagte - 79. vriendschappelijke ver- standhouding - 81. niet een - 82. hoffeest - 84. tijdperk - 86. toer - 87. Griekse letter - 88. meisjesnaam - 90. inrichtingsassistente - 92. voorkeur - 93. rijschool - 94. bidruimte van een klooster - 95. voegwoord.


Verticaal:


1. muziekinstallatie - 2. volbloed Hollan- der - 4. rubidium - 5. nooddruft - 6. Frans kerstlied - 7. drager van erfelijke eigen- schappen - 8. ongeveer - 9. sprookjesfiguur - 10. aanduiding van het biljoenvoud - 11. meester (Ind.) - 12. plus - 13. dichter - 14. opnieuw voorstellen - 16. ontkenning - 19. borstkasbeen - 21. boonvormige klier - 23. houtsoort - 24. ovenkrabber - 25. plaats in Noord-Brabant - 27. zwarte lekkernij - 29. groente - 31. deel van een schip - 34. regen- scherm - 35. ergens te gast zijn - 38. stuk - 39. wijdbuikige tafelfles - 40. vorderen - 42. grote garnaal - 44. gemeen - 46. berg op de Filipijnen - 48. plaats in Gelderland - 50. Friese mansnaam - 56. boom - 57. vier- kante kantzuil - 59. lichaamsdeel van een dier - 62. bakplaats - 64. opera van Verdi - 65. muziekteken - 67. plezier - 69. rijtuig - 71. talloos - 73. jongeman - 74. inhoudsmaat - 76. thee (Engels) - 77. verdragsorganisatie - 79. na het genoemde - 80. wolvlokje - 83. voeg - 85. boom - 88. radio Luxembourg - 89. lidwoord - 91. selenium.


Stuur uw oplossing vóór 19 december 2013 op een (brief)kaartje naar de redac- tie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijsvraag 9a’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Over de uitslag van de prijsvraag kan niet wor- den gecorrespondeerd.


Uitslag van Prijsvraag 7 De oplossing van prijsvraag 7 in Check-


point 7-2013 luidt March or Die. Een exemplaar van de blu-ray Halo 4: For- ward Unto Dawn gaat naar E.W. Bosman uit Harderwijk en H.J. Lejeune uit Heer- len. Een exemplaar van de dvd gaat naar H. Penning uit Langerak en G.J. Preuter uit Zwolle.


1 2 15 20 26 32


43 44 51 55


68 68 75 81 87 93


61 62 79


76 82 88 94 89 49 56 60 43 66 23


16


3 4 5 6 7 17


21 27 33 38


45 46 52


56 63 71 77 83 89 72 78


84 85 90


79 86 91 92 95 : 30 NOVEMBER 2013 64 57 65 73 80 39 47 53 58 59 66 67 74 34 22 23 28 29 35 40 48 54 60


8 24 30 36 41 42 49 50 31 37


9 10 11 12 18


25


13 14 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64