This page contains a Flash digital edition of a book.
treurig dat bij de opheffing van de MLD in 2008 in Valkenburg geen lid van het koninklijk huis aanwezig was.”


Paai op Boeroekoe


De in 1938 in Batavia geboren Meg- chelse had zelf graag vlieger willen worden. “Als bijna 4-jarig jochie stond ik in 1942 naar een Japanse luchtaanval te kijken. Vlak bij ons explodeerde een bom. Dat heeft me mijn trommelvlies gekost en bijna mijn leven. Helaas werd ik daardoor later afgekeurd voor de opleiding tot vlieger”, vertelt hij. Met zijn moeder kwam hij in een jappenkamp terecht. Zijn vader werd als beroeps bij het KNIL als krijgsgevangene tewerkge- steld in Nagasaki. Toch belandt hij als vliegtuigmaker algemeen bij 320 Squadron van de MLD in Valkenburg. In 1958 werd hij uitgezonden naar Nieuw-Guinea en werd hij als ‘paai’ op het vliegveld Boeroekoe verantwoordelijk voor het onderhoud van een Firefly van de MLD met één motor. “Dat waren prima vliegtuigen. ik genoot ervan als alles schoon was en goed func- tioneerde”, vertelt hij. “Daar ben ik volwassen geworden. Kennis van zaken is waar het om gaat, de rest is flauwekul.”


In 1964 is Megchelse uit de dienst gegaan. “Ik ben daarna in de vliegwe- reld gebleven, ik heb alle technische ontwikkelingen meegemaakt, vooral wat betreft helikopters. Eind jaren zestig heb ik voor Schreiner in onder meer Nigeria gewerkt. Net zo lang sleutelen tot de helikopter betrouw- baar dienstdeed, daar ging het om. Optimaal de mogelijkheden benut- ten en nooit zeggen dat iets niet kan. Voor specialisten op dit gebied is er altijd iets moois te doen.”


Walvisvaart en watersnood Megchelse noemt de rijke geschie-


denis van de MLD met zijn fotocol- lectie nog lang niet volledig. Tot die geschiedenis behoren mannen als de vlieger Heije Schaper, die de militaire luchtvaart groot hebben gemaakt, maar ook het feit dat de MLD na de oorlog aan de walvisvaart heeft deelgenomen. Hij was er ook als de kippen bij, toen de glas-in- loodramen van de longroom van de MLD op Valkenburg verloren dreig- den te gaan. Hij zorgde ervoor dat ze een ereplaats kregen op het vliegveld


Als medewerker van Schreiner werd Megchelse midden jaren zestig in Iran ingezet. Foto: privécollectie Dirk Megchelse


de Kooy in Den Helder. “Veel gege- vens haal ik uit boeken en natuurlijk uit gesprekken met oude MLD’ers die daar graag over vertellen. Het geldt voor het verhaal van de watersnood van 1953. MLD’ers hebben toen samen met Amerikanen, Engelsen, Belgen en Zweden met helikopters meegewerkt aan het redden van men- sen die zich aan de daken van hun boerderijen hadden vastgeklampt. Door de harde storm verliep dat hele- maal niet zo lekker voor de beman- ning. Ze moesten hun helikopters in de hangar al draaiende houden. Het kwam erop neer dat ze vliegend de hangar moesten verlaten. Dat was een levensgevaarlijke situatie.”


Opgraven en restaureren Voor het levend houden van de


geschiedenis van de MLD en de bemanningen verzamelt Megchelse ook opgegraven delen van de neer- geschoten vliegtuigen. “Een carbu- rateur, een stuk vleugel, een stuk van de cockpit en de staart. Ik mis bijvoorbeeld nog een propellerblad. Ik restaureer dat thuis. Mijn vrouw vindt dat best.” Voor dat doel heeft hij zich zo langzamerhand ontwik- keld tot een bekwame restaurateur. Vooral Engeland is daarbij voor Megchelse belangrijk. “Met mijn vrouw, die me overal bij helpt, ga ik daar vaak met onze auto en een aan- hangwagentje naartoe om opgegra- ven spullen op te halen.” Hij werkt


daar samen met de op zijn gebied even enthousiaste Engelsman Brian Barnes. “In een garage in Cornwall staat daar bijvoorbeeld een 1.800 kilo zware vliegtuigmotor met vier grote inlaten en 24 cilinders al een half jaar in een bak met kruipolie. Bin- nenkort gaan Brian en ik die motor restaureren.”


Engeland is voor hem ook belangrijk voor lezingen over het immers in Engeland opgerichte 320 Squadron. “Engelsen zijn op dat gebied een heel dankbaar publiek. Ze willen alles over dat in Engeland opgerichte Nederlandse squadron weten. Meestal hou ik er twee drukbezochte lezingen. Als er in Nederland twintig belangstellenden voor zo’n lezing komen, is dat veel. Het is een van de dingen die mij in Nederland erg erge- ren. Ik vind dat er tegenwoordig te weinig historisch besef is. Het komt op mij over als onverschilligheid of een gebrek aan respect voor de offers die anderen ooit hebben gebracht voor het behoud van onze vrijheid. Op mijn manier probeer ik daarin verandering te brengen door met mijn fotocollage van 320 Squadron, lezingen en het restaureren van onderdelen van vliegtuigen de aan- dacht te blijven vestigen op wie degenen waren die destijds dat offer met hun leven hebben gebracht voor onze vrijheid.”


NOVEMBER 2013


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64