This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Websites luchtmachtveteranen


Sinds de oprichting van de luchtvaartafdeling in 1913 hebben mensen van de Nederlandse en Nederlands-Indische militaire luchtvaart continu hun inzet getoond. Niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook daarna. Onder meer in Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea en tijdens de verschillende crisisbeheersingsoperaties in het recente verleden. In Intercheck dit keer twee luchtmachtsites.


Door: Wim van den Burg D


e Koninklijke Lucht- macht (KLu) geeft inhoud aan het vetera- nenbeleid door onder


meer het organiseren van de jaar- lijkse veteranendagen. Hier maken veteranen kennis met de nieuwste ontwikkelingen binnen de lucht- macht en kunnen zij de banden aanhalen met maten van vroeger. De KLu geeft de erkende reünieverban- den gelegenheid en faciliteiten voor het houden van reünies. Maar ook de KLu-veteranen zelf ontplooien de nodige activiteiten. De redactie vond twee websites die zich speciaal richten op de vetera- nen van de luchtmacht. Het gaat om de website Luchtmacht Veteranen Nederlands Nieuw Guinea 1958- 1962 en de Vereniging van Vredes- missieveteranen van de Koninklijke Luchtmacht. De redactie legde deze twee websites naast elkaar.


Vormgeving


Aan de vormgeving van de websites is op bescheiden wijze aandacht besteed. Beide websites hebben het voor wat betreft de lay-out eenvoudig gehouden. Niet schreeuwerig, maar duidelijke, overzichtelijke pagina’s. Op het gebruik van de kleuren is weinig aan te merken. Wel kan wor- den opgemerkt dat de kleur op de website van de Vereniging van Vre- desmissieveteranen van de Konink- lijke Luchtmacht iets meer appelleert aan het originele luchtmachtblauw. Maar een kniesoor die daar op let. De manier waarop beide websites met beeld en geluid omgaan, ver-


Luchtmacht Veteranen Vredesmissieveteranen Luchtmacht Nieuw Guinea


www.kluvetnng58-62.nl www.vredesmissieveteranenklu.nl


Informatief gehalte ruim voldoende Vormgeving


voldoende


Beeld en/of geluid voldoende Social media


n.v.t. Toegankelijkheid goed


schilt op een aantal punten. Beide maken veel plaats voor foto’s, maar alleen op de website van de Lucht- macht Veteranen Nederlands Nieuw Guinea vinden we ook videomateri- aal. Zij het dat meer beloofd wordt dan daadwerkelijk beschikbaar is. Het is jammer dat niet meer gebruik is gemaakt van het materiaal dat op YouTube beschikbaar is. Klik daar- voor op YouTube, rechtsboven in het venster waarin het videoverslag van de veteranendag in 2010 op Eind- hoven wordt getoond. De websites gaan beide volledig voorbij aan de mogelijkheden van de sociale media. Je zult tevergeefs zoeken naar links naar Facebook, Twitter, et cetera.


Toegankelijkheid


De toegankelijkheid van beide web- sites is goed. Ze hebben allebei een eenvoudige menustructuur met als


matig


voldoende voldoende n.v.t. goed


voordeel dat u bijna altijd met één klik bij de informatie komt die u zoekt. Bij beide websites is één klik voldoende om weer bij de startpa- gina uit te komen.


Het informatieve gehalte van de website van de Vereniging van Vre- desmissieveteranen is enigszins beperkt. Alleen in de rubriek berich- ten zijn wat links te vinden naar achtergrondinformatie. De overige rubrieken betreffen fotomateriaal, activiteiten en bestuursmededelin- gen. Het informatieve gehalte van de website van de Luchtmacht Vete- ranen Nederlands Nieuw Guinea is niet veel uitgebreider, maar hier is slim gebruikgemaakt van een link naar een andere website namelijk www.biak.info en daar is wel een schat aan informatie beschikbaar over de rol van de KLu in Nieuw- Guinea.


NOVEMBER 2013 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64