This page contains a Flash digital edition of a book.
Hulpverleners onder elkaar


Elk jaar heeft het Landelijk Zorg- systeem voor Veteranen (LZV) een contactdag. Bedoeld voor de medewerkers van de bij het LZV aangesloten instellingen. Dit jaar was de datum 9 oktober, opnieuw op de Marinekazerne in Amsterdam.


Het LZV is een zorgketen. Twaalf afzon- derlijke organisaties – verspreid over het land – werken daarin gecoördineerd samen. Dat betekent in de praktijk dat medewerkers buiten de e-mailtjes en telefoontjes om elkaar nauwelijks tref- fen. Om elkaar ook weer eens te zien, ervaringen te delen en zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren, is er de lande- lijke contactdag. Altijd weer een popu- laire activiteit. Dit jaar waren er zo’n 160 deelnemers, de maximale capaciteit voor de grote zaal van het Marine Etablisse-


ment Amsterdam.


Op deze dag klopt voelbaar het LZV- hart. Het toont aan hoe betrokken al die medewerkers zijn en hoe serieus ze de verantwoordelijkheid voor de gezond- heid van veteranen, dienstslachtoffers en hun directe verwanten nemen. Het is ook een intensieve dag met plenaire lezingen en tal van workshops. Allemaal bedoeld om op collegiaal niveau kennis en kunde te delen. Een dag van ronkend


jargon en ingewikkelde zorgcon- cepten, die bij de enkele gasten buiten de zorgmedewerkers om vaak oprecht verbazing wekken. Maar dat is niet erg, want de dag is voor hulpverleners onder elkaar. Om het unieke concept van een zorgketen speciaal voor veteranenzorg te delen en het succes daarvan te vieren. Want zo voelt het wel intussen. Na zes jaar tijd valt het LZV niet meer weg te denken in de zorg voor veteranen. Iedereen bedankt voor het vertrouwen in onze mogelijkhe- den, daar zijn we erg blij mee. Het maakt in elk geval dat we eenmaal per jaar elkaar op een ontspannen en gezonde wijze een hart onder de riem kunnen steken. (JM)


Meer informatie zoals altijd bij het Centraal Aanmeldpunt Veteranen, 24 uur per dag bereikbaar, tel: 0343-474148 of e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl


Open dagen Bronbeek voor aspirant-bewoners


Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem organiseert open dagen voor aspirant-bewoners van het militair tehuis.


U krijgt een beeld van het leven op Bronbeek en u maakt kennis met de leiding en bewoners van Bronbeek. Ook wordt u uitgebreid geïnfor- meerd over de relatief gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.


De open dag is op: maandag 25 november 2013.


De open dagen zijn op : maandag 4 maart, maandag 3 juni, maandag 2 september en maandag 25 november 2013.


U komt in aanmerking voor wonen in het militair tehuis Bronbeek als u o.a.: • veteraan (m/v) bent en niet behoort tot de categorie officieren. • 65 jaar of ouder en alleenstaand bent en in staat bent om de algemene dagelijkse handelingen uit te voeren.


Alle toelatingsvoorwaarden vindt u op www.bronbeek.nl


Vraagt u een informatiemap aan of meldt u voor een open dag bij: Zorgmanager KTOMM Bronbeek Velperweg 147 6824 MB Arnhem T (026) 3763555


NOVEMBER 2013


57


Foto: Jos Morren


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64