This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Klachtencommissie Nuldelijnsondersteuning


Op 25 september werd in Doorn de Centrale Klachtencommissie Nuldelijnson- dersteuning Veteranen Platform geïnstalleerd. Dit gebeurde door voorzitter van het Veteranen Platform (VP) Hein Scheffer. De klachtencommissie is bedoeld om veteranenorganisaties te assisteren bij de behandeling van klachten die bij hen zijn binnengekomen over nuldelijnsondersteuning. De klachtencommissie kan niet rechtstreeks door individuele veteranen worden aangesproken, maar is opgericht om veteranenorganisaties te assisteren bij de behandeling van klachten die bij hen zijn binnengekomen over de ontvangen nuldelijnsondersteuning. Het VP is met steun van het vfonds bezig met een driejarig project om de nuldelijns- zorg te versterken, de kwaliteit te waarborgen en te zorgen voor een landelijk dek- kend systeem van opgeleide nuldelijnshelpers. Onderdeel van de kwaliteit is een goede klachtenprocedure voor veteranen die niet tevreden zijn over de ondersteu- ning door een nuldelijnshelper. (LvD)


De klachtencommissie is te bereiken via het secretariaat van het Veteranen Platform, e-mail: info@veteranenplatform.nl


Monument veteranen Dodenspoorlijn


In de Thaise stad Kanchanaburi is op 26 oktober een monument onthuld voor de 73 Nederlandse krijgsgevangenen die omkwamen bij de aanleg van de Birmaspoorlijn en van wie het lichaam nooit is teruggevonden. Onder de aanwezigen waren ook nabestaanden, veteranen en familieleden die op dat moment een reis maakten langs belang- rijke punten van de Dodenspoorlijn. In het decembernummer van Checkpoint leest u meer over deze reis. (JR)


Laatste reünie Engelandvaarders


Woensdag 25 september vond de laatste reünie plaats van het genootschap van Engelandvaarders. Wegens de hoge leeftijd van de veteranen en de daarmee gepaard gaande gezondheidsklachten is besloten dat dit de laatste officiële reünie zou zijn. De bijeenkomst vond plaats op de Zwaluwberg, in aanwezigheid van onder anderen de Commandant der Landstrijdkrachten Tom Middendorp, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en Inspecteur der Veteranen Ton van Ede en directeur van het Vetera- neninstituut Frank Marcus. Tijdens de reünie werden de namen genoemd van de zestien dit jaar overleden Engelandvaarders en er werd afgesloten met een traditio- nele rijstmaaltijd. (LvD)


Foto: Oorlogsgravenstichting


Actie vfonds en BankGiroLoterij


In dit nummer van Checkpoint vindt u net als vorige maand een speciale lezersaanbieding van de BankGiro- Loterij. Deze actie is georganiseerd door het vfonds, in samenwerking met de BankGiroLoterij. Op de flyer staat een unieke code waarmee u kans maakt op verschillende prijzen. Vervolgens krijgt u een aanbieding om mee te spelen met de BankGiroLoterij, waarbij de helft van uw inleg maandelijks rechtstreeks naar het vfonds gaat. Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg zet zich in voor de erkenning en waar- dering van geuniformeerdern in dienst van de overheid waar ook ter wereld. Daarnaast wil het vfonds de herinnering aan oorlog en vredesmissies levend hou- den door de slachtoffers te herdenken, maar boven alles ook de bevrijding, vrij- heid en vrede te vieren. De actieperiode loopt tot 31 december en de winnaars ontvangen voor 30 januari bericht. (LvD)


Foto: ministerie van Defensie 6 NOVEMBER 2013


Geen code of code kwijt? Bel gratis naar 0800-1155. Info: vfonds, tel: 073- 6139100 of e-mail: info@vfonds.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64