This page contains a Flash digital edition of a book.
TIENDE LOKALE VETERANENDAG IN DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL


‘Dank staat centraal op deze dag’


Door: Linde van Deth Foto: William Moore


In juni 2014 zal de Nederlandse Veteranendag voor de tiende keer gehouden worden. De gemeente Gemert-Bakel is de landelijke dag voor en had op 28 september een primeur: de tiende lokale vete- ranendag. Alle veteranen uit de gemeente Gemert-Bakel werden uitgenodigd voor een plechtigheid bij het vredesmonument en een samenzijn in het gemeentehuis.


V


oorzitter van de Veteranen- vereniging Gemert-Bakel, luchtmacht- en Bosniëvete- raan Jan de Barse, vertelt dat


de vereniging twintig jaar geleden werd opgezet door en voor Indië- en Nieuw- Guineaveteranen. Inmiddels heeft ook een aantal jonge veteranen zich aan- gesloten. “In 2003 werd in Gemert de eerste lokale veteranendag in Nederland georganiseerd. Een unicum. En nu zijn we dus de eerste die ons tweede lustrum kunnen vieren. Het tienjarig bestaan van de vereniging was ooit de aanleiding voor de gemeente om veteranen in het zonnetje te zetten en zo ontstond de eerste lokale veteranendag. Het gemeen- tehuis staat nog steeds altijd voor ons open. We organiseren deze dag samen.”


Srebrenica


De plechtigheid met openluchtconcert vond plaats bij het vredesmonument op het Ridderplein, met het prachtige kas- teel van Gemert op de achtergrond. Bur- gemeester Jan van Zomeren richtte het woord tot de aanwezige veteranen en partners. Hij gaf aan dat deze dag in de


Burgemeester Jan van Zomeren in gesprek met een van de aanwezige veteranen.


gemeenschap verankerd is en jaarlijks wordt gevierd op de zaterdag het dichtst bij de dag dat Gemert werd bevrijd in september 1944. “Veteranen verdienen erkenning voor het werk dat zij deden. Dank staat centraal op deze dag.” Hij refereerde in zijn toespraak ook aan de Dutchbatters die werden ingezet in Srebrenica en gaf aan de herdenking daar dit jaar bezocht te hebben met zijn vrouw, waarbij zij ook veteranen ont- moetten. Tijdens het informele samenzijn legt hij uit dat hij eerder burgemeester was van Heumen en dat dit dorp een uitwisse- ling had met Srebrenica. In dat kader bezocht hij de herdenking. Daarna is hij het land en de herdenking blijven bezoeken. Toch verklaart dat niet zijn betrokkenheid bij veteranen. “Dat komt voort uit mijn respect voor het werk dat zij verrichtten. Zij verdienen erkenning en waardering. Het is belangrijk ook jongeren te betrekken bij de lokale dag. Daarom noemde ik de Dutchbatters ook


in mijn toespraak. Het gaat stapje voor stapje, het is iets wat onze aandacht heeft.”


Oud en jong


Hoewel het merendeel van de aanwezige veteranen tot de oudere generatie behoorde, was er ook een aantal jongere veteranen. Ze zaten naast elkaar, maar de tafel werd gedeeld met Indiëveteranen en hun partners. Viervoudig veteraan Irene Leermakers vindt het een leuke dag. “Er zijn natuurlijk verschillen tus- sen jong en oud, maar als je met elkaar praat, ontdek je toch vooral de overeen- komsten. Zowel in de mooie als de moeilijke momenten.” Ze snapt wel dat er een drempel is voor jonge veteranen. “Het zijn toch vooral oudere veteranen die hierheen komen. Ik vind het juist heel leuk om met ze te praten. Je kunt zoveel leren van de oudere generatie. Ik hoor graag over hun ervaringen en ik heb gemerkt dat ze omgekeerd meestal ook geïnteresseerd zijn in onze verhalen.”


NOVEMBER 2013 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64