This page contains a Flash digital edition of a book.
Check In W


aar het hem in zit, weet ik niet, maar van alle speelgoedmateriaal is bij jongetjes het vliegtuig of de helikop- ter vaak de grootste favoriet. Bij mijn


zoontje is dat niet anders. Dat die toestellen ook nog door een piloot bestuurd moeten worden, moet ik hem dan wel uitleggen. Hij zorgt er tenslotte toch zelf voor dat ze met veel lawaai in zijn handjes door de lucht zwaaien.


Dat er behalve een vlieger ook nog een hele (techni- sche) crew is die er mede zorg voor draagt dat een toe- stel de lucht in kan, wordt ook door menig volwassene nog wel eens vergeten. Reden genoeg om in dit thema- nummer een keer extra aandacht te besteden aan het niet-vliegend personeel van de militaire luchtvloot. Door de andere krijgsmachtdelen wordt nog wel eens laatdunkend gedaan over de prestaties van de lucht- macht tijdens militaire missies. Van schampere opmer- kingen over de vakantie aan het Gardameer ten tijde van Deny Flight tot laatdunkende opmerkingen over de comfort in Kirgizië voor de luchtmachtmilitairen die bijdroegen aan ISAF.


Maar zoals uit deze editie van Checkpoint blijkt, valt daar heel wat op af te dingen. Zo komt een militair van de luchtmacht alleen al door de omvang van dit krijgs- machtdeel meestal veel vaker aan de beurt voor een uitzending dan andere militairen. En de bijdragen van het vliegend deel der krijgsmacht zijn ook allerminst zonder gevaar gebleken in vredes- en oorlogsopera- ties. Dat blijkt onder meer uit de inzet van het wapen der militaire luchtvaart aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, de inzet van het militaire luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger kort daarna en die van de Marineluchtvaartdienst in Nederlands Nieuw-Guinea.


Kortom, de nu als onmisbaar ervaren inzet van F-16’s en Apache-helikopters in respectievelijk Afghanistan en binnenkort Mali bouwt voort op een lange traditie die met de JSF ongetwijfeld een vervolg krijgt. En wie weet ook nog wel met inzet van drones. Hoef je je kin- deren ook niet meer uit te leggen dat daar ook nog een mannetje of vrouwtje in zit.


Fred Lardenoye hoofdredacteur Checkpoint 8


Inhoud


11 4 Check Up Korte nieuwsberichten


11 8


Symposium veteranenboeken Verslag


Lustrum lokale veteranendag Gemeente Gemert-Bakel


12 Honderd jaar militaire luchtvaart Overzicht


15 De Wereld volgens Wecke Column drs. Leon Wecke


16 Militaire Luchtvaart KNIL Indiëveteraan


18 Interview oud-vliegtuigmaker Marineluchtvaartdienst


20 Boordschutter Martin Mariner Nieuw-Guineaveteraan


23 Checkpoint Barry Column Barry Hofstede


Spoelen van de motoren na terugkomst van een missie, Tallil airbase, Irak. Foto: NIMH


2 NOVEMBER 2013


Foto: Erik Kottier


Foto: William Moore


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64