This page contains a Flash digital edition of a book.
ten wel mee.” Hij zou met zijn fami- lie nog tot 1954 in Indonesië blijven. “Mijn vader dacht: het komt wel goed. Maar we werden er gewoon uitgeschopt.”


Boltze meldde zich in Nederland bij de inmiddels opgerichte Konink- lijke Luchtmacht. Zijn doel was de verkeersleiding, maar nadat hij gezakt was voor de vliegmedische keuring, werd hij meteo-assistent in Soesterberg. “Wij maakten dagelijks de weersberichten voor het militair vliegverkeer, destijds was dat nog handwerk. Daarna heb ik nog les gegeven aan luchtvaarttroepen op de LIMOS in Nijmegen. Maar voor mij was de spanning er wel af, dus nam ik in 1957 ontslag.” Daarna werkte hij als burger bij de afdeling pensioenen van Defensie in Heer- len. “Ik kreeg ook de dossiers van Nederlands-Indië, dat was echt een ingewikkelde toestand. Mijn laatste functie daar was voorlichtingsambte- naar. Ik gaf informatie aan gepensio- neerden, van soldaat tot generaal, uit de hele wereld.”


Veteranen KNIL-veteraan Teddy Boltze. Foto: Birgit de Roij


maar ik ben uiteindelijk toch nog patrouillecommandant geworden. Het was altijd pikkedonker en je kon nog net de man voor je zien. Je moest altijd je wapen in de aanslag houden, maar er zijn geen noemenswaardige dingen gebeurd.” Hij had wel zoveel geldingsdrang dat hij door gevaarlijk gebied in zijn eentje van Bandoeng naar Tjimahi liep. “Gewapend en wel, terwijl het helemaal geen opdracht was. Zo ben ik ook een keer clandestien meegevlogen met een Dakota naar Batavia. Ik moest eerst een brief ondertekenen dat het geen dienstopdracht was en kreeg een parachute mee.”


KLu


Kort na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 maakte hij de couppoging van Westerling mee. “Hij was op weg naar Bandoeng en wij moesten in stelling achter een punt 50. Toen zeiden we tegen elkaar: ‘Als je moet schieten, schiet dan in de lucht.’ Want we hadden sympathie voor zijn actie. De lijken van TNI’ers lagen opgestapeld in de straten van Bandoeng, maar dat deed je niks.” De opheffing van het KNIL was voor hem een teleurstelling. “Ik kon niet mee naar Nederland omdat mijn opleiding nog niet was afgerond. De officieren en onderofficieren moch-


In dezelfde tijd was hij ook nog reservist bij de Natres en nam veel- vuldig deel aan oefeningen. Na de invoering van de veteranenpas meldde hij zich gelijk aan als vete- raan. Waar hij zich over verbaast, is dat er zo weinig aandacht is voor de ML-KNIL. “Op veteranendag liep ik de eerste keer met een kleine groep mee onder het bordje KNIL. Het jaar daarop ben ik maar met de KLu meegelopen.” Sinds kort heeft hij contact met de reünievereniging van de ML-KNIL. “Ik ga nu voor het eerst naar de reünie in Bronbeek. Ik hoop bekenden te zien.”


Nog steeds verzamelt hij alles wat met de militaire luchtvaart te maken heeft. Vol liefde en bewondering praat hij over de Catalina’s en de jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Lachend: “Het is me mijn hele leven blijven boeien, ik weet niet waar het vandaan komt. Via Google kom ik achter dingen die ik nooit heb geweten.” Op zijn naoorlogse tijd bij het KNIL kijkt hij nuchter terug. “Het is geweest en komt nooit meer terug. Maar ik ben me blijven interesseren in wat er toen was aan vliegend materieel. En dat geldt nog steeds, zoals nu de JSF van 140 miljoen per stuk.”


NOVEMBER 2013 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64