This page contains a Flash digital edition of a book.
zijn vroegere vijanden van de TNI. Dat heeft meer voor mij gedaan dan alle gepraat over ‘verontschuldigingen’ en ‘compensaties’, hoe nodig die ook moge zijn.


Gijs Duindam, Lower Hutt, Nieuw-Zeeland


Nationale Taptoe en KM-pr De Nationale Taptoe 2013 (Tattoo in


Blue) werd gehouden in de Ahoy in Rotterdam op 26 september. Er werd aandacht geschonken aan een aan- tal bijzondere gebeurtenissen uit de geschiedenis. Voor maritiem militair Nederland is 2013 bijzonder gedenk- waardig: 525 jaar geleden kregen de Nederlanden een eigen admiraliteit en ontstond een vlootverband om onze handelsbelangen op zee zeker te stellen (what’s in a name?). Daarnaast werd aandacht geschonken aan honderd jaar militaire luchtvaart evenals de viering


van het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Voor- waar aanleiding genoeg voor een fees- telijke editie van de Nationale Taptoe, hetgeen op een fantastische wijze werd weergegeven door de aanwezige natio- nale en internationale orkesten. Nu wat betreft de overige public relations (pr) zoals door ondergetekende gesigna- leerd. In een tijd, waarin de krijgsmacht de afgelopen twintig jaar is uitgebeend, wegverdund en kapotbezuinigd, blijkt dit het trieste (KM-pr) resultaat: kleu- rige billboards van de KLu, KMar, een echte F-16, buiten geparkeerd voor de Ahoy en de nodige KL-voertuigen. En binnen een aanduiding ‘ons oorlogje in Nieuw-Guinea’ – geen nadere pre- sentatie KM. Samenvattend: KM: Karel Doorman in aanbouw, niet bestemd voor de KM (?): ‘ik val aan, volg mij niet.’ KLu: JSF aanvallen! En ten slotte: KM-pr staat voor: pover resultaat.


Piet Verschoor, Schagen


Correcties en aanvullingen


Checkpoint 7-2013 Koopvaardijveteraan steunt Nederlandse zeelieden (pag. 46) Het schip ss Tjileboet is van de Koninklijke Java China lijn geweest.


Checkpoint 8-2013 Poes in verdrukking en verzet


(pag. 23)


De website van de poezenkrant luidt www.poezenkrant.com. Inmiddels is een herdruk versche- nen en is het boek weer verkrijg- baar.


Checkboek (pag. 29)


Het boek Eb en vloed kost geen € 17,75 maar € 17,95.


Eind 2010 verscheen bij Lanasta het eerste deel van vier uitgaven over de militaire luchtvaart in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Nu is deel 3 verschenen:


Boven de boerenkool € 38,95


voor de speciale prijs van € 32,-


Operaties in het luchtruim boven Nieuw Guinea 1951 - 1962 Door Bart M. Rijnhout.


Stuur de bon in gesloten envelop naar: Lanasta, Slenerbrink 206, 7812 HJ Emmen Tel.: 0591 618747 - info@lanasta.com of stort uw betaling op ING rek.: 9519055 o.v.v. ‘aktie Checkpoint’ en adres gegevens.


Ja, ik bestel: q deel 3 ‘Boven de boerenkool’ voor € 32,- in plaats van € 38,95. q deel 2 ‘Wachters boven het stenen tijdperk’ voor € 32,- i.p.v. € 37,95. q deel 1 ‘Kruisvaarders van de Archipel’ voor € 32,- i.p.v. € 38,95.


Naam: Adres: Postcode & woonplaats: Veteranenpas nummer:


Verzendkosten: € 2,50


binnen Nederland


- Gebonden uitgave - 220 x 280 mm - 228 pagina’s


- vele illustraties - deels in kleur


Lanasta Aanbieding geldt tot 1 december 2013.


NOVEMBER 2013


41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64