This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 9P01 I.v.m. een te houden


reünie voor Beroepsklas - bak 77, maart 1960, zijn de organisatoren nog opzoek naar: Piet Deen, Joop Dienaar, Jac de Groot, Leo Hagen, Piet Hagenaar, Cor Hendriks, Cees Jaspers, Luisterburg, Jac Ruysenaars, Schuurmans, Bart Suurbier, Van Tienen, Weus- ting, Huub Wintjes, Schriek en Van Leeuwen. Reacties: J.P. Franssen, e-mail:


captjacq@veteranen.nl of H.J. Dorpmanns (droepie), Distelvoorstraat 9, 1031 XB Amsterdam, tel: 020- 6327310 of 06-13913965.


9P02 Wie is op 30 juli 1947 met ss Volendam naar Ned.- Indië vertrokken en met ss Groote Beer op 13 december ’48 weer naar Nederland teruggekeerd? Wie heeft de, inmiddels overleden, kpl


Hendrikus Antonius Schreier gekend? Hij is op 11 novem- ber ’46 opgekomen bij het depot Korps Mariniers te Tilburg. Verder is van hem alleen bekend dat hij op Oost-Java is geweest en de plaats Lumajang (vroe- ger Loemadjang) wel eens heeft genoemd. Reacties: F.H. Dijkstra, Willem Lode- wijkstraat 16, 8606 AE Sneek, tel: 0515-417706, e-mail: fhdijkstra@home.nl


9P03 Op 15 mei 2014 bestaat de Vereniging LSK-veteranen tien jaar. Dit jubileum wil zij groots vieren in de Kumpu- lan Bronbeek te Arnhem. Het bestuur van de vereni- ging vraagt LSK-veteranen van de lichtingen 1947 tot ’49, die in Ned.-Indië heb- ben gediend, lid te worden van de vereniging en deel te nemen aan deze dag. Info en


aanmelding: Jo Roos (voor- zitter), tel: 078-6121497, e-mail: roos7034@planet.nl, website: www.veteranenlsk.nl


9P05 Al enige jaren probeert P.H.H. Scharp een lijst samen te stellen van allen die ooit de Nijmeegse Vierdaagse 25 maal of vaker reglementair hebben volbracht. Graag ont- vangt hij van betrokkenen de volgende gegevens: dhr/ mw, naam, voorletters, aan- tal vierdaagsen en het jaar waarin de hoogste prestatie is behaald. Corresponden- tie uitsluitend via e-mail. Diegenen die gegevens beschikbaar stellen, krijgen de z.g. topperlijst toegezon- den. Reacties: P.H.H. Scharp, e-mail:


phscharp@kabelfoon.nl


9P04 Op 18 september 2013 heeft de reünie van peloten 67-2 (ber) Koninklijke Marechaussee plaatsgevonden. Ondanks gedegen speurwerk werden verschillende lichtingsgenoten helaas niet opgespoord. In 2015 heeft men het voornemen om wederom bij elkaar te komen. Iedereen die deel heeft uitgemaakt van de opleiding (peloton 67-6 beroeps KMar) en die niet bij de reünie aanwezig is geweest, wordt verzocht om contact op te nemen. Reacties: Willem van Weelden, tel: 070-3200813, e-mail: willem.van.weelden@casema.nl


9P06 De Amerikaan Martin Arons zoekt Henk van Haaster (80). Van Haaster was bij het Nederlandse Army Signal Corps. Hij was niet getrouwd toentertijd. Hij was op verlof of met vakantie en woonde nog thuis. Zijn ouders had- den een Bed & Breakfast in Hillegom. Arons was als Amerikaanse sld in het voorjaar van 1954 in Neder- land en zocht voor een paar dagen een logeeradres. Hij besloot om navraag te doen bij het politiebureau. Een politieagent kende een B&B en regelde telefonisch dat Arons door iemand uit de B&B opgehaald zou worden. Dit gebeurde door Van Haas- ter. Reacties: Martin Arons, 1469 Sunderland Hill Road, Arlington VT 05250, USA, tel: 1-802-375-1078, e-mail: ma37@comcast.net


9P07 Wietze Bruinsma is op 28 dec 1946 naar Ned.-Indië vertrokken uit Rotterdam en op 24 dec ’49 met de Kota Inten teruggekeerd. Hij heeft hoofdzakelijk op Oost-Java gezeten in de plaatsen Batoe, Malang en Poenten. Hij was ingedeeld bij 3-5 RI, 2e peloton (bewakingsbataljon).


52 NOVEMBER 2013


Zijn dochter zou graag wil- len weten of er veteranen of familieleden van hen zijn die zich haar vader nog herinneren? Namen op diverse foto’s uit zijn album zijn o.m. Bernard Schalkwijk, Bas van Overbeke en Joop Huiberts. Reacties: J. Bruinsma, Hagedoarnleane 8, 9247 AG Ureterp, e-mail: jbruinsma492@home.nl


9P08 Gommert Zoeteweij zoekt namens een vriend uit de VS, voor diens grootvader Bruce Banks, de toenma- lige leerling-vlieger Hans de Koning (foto). Banks was indertijd 23 jaar, De Koning jonger (20/21 jaar). Zij train- den van sept/okt 1954 tot het late voorjaar van 1955


op de T6 en de T34 op de Spence Airbase in Georgia. Reacties: G.A. Zoeteweij, Watervliethof 17, 4691 LD Tholen, tel: 0166-602915 of 06-51761097, e-mail: zoete480@planet.nl


9P09 Wie kan Theo Ligthart iets vertellen over de dienst- tijd van zijn broer Frits Ligthart (geb. 20 aug 1925 te Amsterdam)? Ligthart heeft gediend als dpl sld in Ned.-Indië bij 3R LuA lichting 1945. Hij is op 16 oktober vertrokken uit Nederland en op 12 januari ’50 teruggekeerd. Reacties: Th. Ligthart, Tjalk 10-31, 8232 LA Lelystad, e-mail: thligthart@hetnet.nl


Overleden 9O01 Op 13 augustus jl. is


Anton (Toon) Gerhard Niekamp


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64