This page contains a Flash digital edition of a book.
Ooggetuige CHARLES DIBBETS WERKTE AAN DE BIRMA-SIAMSPOORWEG


Iedere twee meter van de spoorweg kostte een leven


“De vierdaagse zeereis van Tandjong Priok naar Singapore in januari 1943 was een ver- schrikking”, vertelt de 97-jarige Birmaspoorwegveteraan Char- les Dibbets. Dicht opeengepakt in een afschuwelijk stinkend ruim van een Japans vracht- schip moesten krijgsgevangen KNIL-militairen proberen mens te blijven. Het viel in het niet bij wat hen te wachten stond bij de aanleg van de Birmaspoor- weg in de jungle van Thailand. “Door het ontstaan van allerlei kwalen als gevolg van het vita- minegebrek, hebben we zelfs vergeefs geprobeerd gras te eten om te kunnen overleven.”


Door: Dick Schaap I


n het ruim van het vracht- schip konden de krijgsge- vangenen zich nauwelijks wenden of keren. “Je kon niet languit liggen, daar was geen ruimte voor”, vertelt Charles Dib- bets. Een steile houten trap voerde uit het ruim naar de latrine op het dek. Rondom de trap waren voor de krijgsgevangenen naar boven oplopende houten stellingen getim- merd. Een plek op de bovenste stel- ling vrijwaarde de gelukkige klim- mer van braaksel van zijn mogelijk zeezieke onderburen. De krijgsgevangenen mochten alleen aan dek komen als ze naar de latrine moesten. De latrine bestond uit een houten construc- tie, die buitenboord hing. Er stond


“Op het laatst stapte je zonder ze een blik te gunnen over de doden heen”, aldus Charles Dibbets. Foto: Karin Stroo


voortdurend een lange rij gevange- nen op de trap en voor de latrine, omdat nogal veel van hen diarree hadden. De verpestende stank in het ruim ontstond ook omdat som- mige gevangenen hun behoeften nauwelijks konden bedwingen.


Vechten in de trein


Het verblijf in het voormalige Britse legerkamp Changi na aankomst in Singapore was gelukkig van korte duur. “In Changi sliepen we op de grond. Het eten was er niet best. Nauwelijks iets wat op groente leek.


NOVEMBER 2013 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64