This page contains a Flash digital edition of a book.
STAATSSECRETARIS TEEVEN NAMENS REGERING OP 26E INDIËHERDENKING IN ROERMOND


‘Gedachte aan gesneuvelden levend houden’


Door: Fred Lardenoye Foto: William Moore


Vergeleken bij voorgaande jaren waren er bij de 26e herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond bedui- dend minder deelnemers. Wellicht was het weer daar debet aan, maar ongetwijfeld ook de hoge leeftijd van Indiëveteranen. De noodzaak om nieuwe generaties veteranen bij de traditionele herdenking te betrekken wordt steeds urgenter.


H


oewel het grotendeels droog bleef op zaterdag 7 september tijdens de 26e Indiëherdenking in het


Roermondse park Hattem, leek het erop dat de slechte weersvoorspellingen van invloed waren op de opkomst. De laatste jaren wordt bijna traditioneel een solide aantal van 20.000 bezoekers opgevoerd, maar dat aantal werd bij lange na niet gehaald.


Ook de sterk uitdunnende rijen van Indiëveteranen zijn debet aan het teruglo- pende aantal bezoekers. Niet voor niets kondigde voorzitter Pascal Limpens van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 (NIM) vooraf al aan dat in Roermond ook de 123 gesneuvelde militairen van de Koreaoorlog herdacht zouden worden. Een eerste stap richting gesneuvelde veteranen van vredesmis- sies die in park Hattem ook een eigen monument hebben.


Tevredenheid Staatssecretaris van Veiligheid en Justi-


tie Fred Teeven, die namens de Neder- landse regering sprak in Roermond, vertelde dat hij de laatste weken met veteranen gesproken had. “Daaruit is


mij gebleken dat u zich erkend voelt en dat geldt ook voor Koreaveteranen en zij die nadien op andere plaatsen heb- ben gediend waaronder Bosnië, Irak en Afghanistan. Die behoefte aan erkenning blijkt universeel.” Teeven constateerde dat Nederland dankzij onder meer de Veteranenwet een volwaardig vetera- nenbeleid kent. “Er is aandacht van de overheid en het publiek, zoals ook blijkt uit de massale belangstelling op vetera- nendag, waarbij het mij dan altijd opvalt dat de interesse van jongeren, zoals ook hier vandaag het geval is, steeds groter wordt. Dat stemt hoopvol, want per slot van rekening is dat het doel van het monument, van deze bijeenkomst en alle volgende herdenkingen. Dat we de gedachte levend houden aan de mensen die offers hebben gebracht in de strijd.”


Fly-past


Zoals gebruikelijk werd er in Roermond ook een overdenking gehouden door een geestelijk verzorger uit de krijgmacht. En net als vorig jaar las dichter Hans van Bergen bij de herdenking weer een passend gedicht voor dat soms treffend de gevoelens en gedachten van veel veteranen verwoordde: “Je bent uitge-


Staatssecretaris Fred Teeven sprak op de 26e Indiëherdenking in Roermond namens de regering.


zonden om de vrede te bewaren. Maar toen je terugkeerde, raakte je je eigen innerlijk vrede kwijt.”


Na de toespraken werd er een minuut stilte gehouden, gevolgd door het Wil- helmus en de altijd indrukwekkende fly-past van F-16’s in de formatie ‘mis- sing man’. Als laatste onderdeel van het officiële programma volgde de traditio- nele kranslegging. Zoals ook Teeven constateerde waren er dit jaar opvallend veel jonge veteranen en jongeren in het algemeen op de Indiëherdenking afgekomen. Soms duidelijk zichtbaar, zoals de motorclub Blue Helmets, waar veel Libanon- en Bosniëveteranen deel van uitmaken. Maar soms ook minder zichtbaar, bij- voorbeeld als vrijwilliger bij de organi- satie van de herdenking. Daarmee werd de traditionele Indiëherdenking bijna vanzelfsprekend verbonden met jonge generaties veteranen. Of zoals een Dutchbatveteraan en vrijwilliger op Facebook liet weten: ‘Zó de mooie Indiëherdenking zit erop. Nu even de tijd om stil te staan bij onze jongens.’


OKTOBER 2013 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64