This page contains a Flash digital edition of a book.
DIEREN ALS SYMBOOL EN MASCOTTE IN DE KRIJGSMACHT


Kees de Bok is nog lang niet afgezwaaid


Door: Gielt Algra


Beren, bokken en geiten, maar ook pinguïns, honden en vogels. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze komen wel voorbij op emblemen en als mascotte van eenheden binnen de krijgsmacht. Soms is een toevallige ontmoeting de aanleiding, maar meestal staat het beest symbool voor de taken en eigenschap- pen van de betreffende eenheid.


D


at dieren in alle tijden gebruikt zijn door de krijgsmacht en gebruikt zullen blijven worden,


bleek wel tijdens het defilé van de veteranendag in Den Haag op 29 juni. Naast de speurhonden die in Afgha- nistan bij de zoektochten naar explo- sieven zijn ingezet, liepen bij het detachement van de mariniers nu een aantal pakpaarden mee (zie pag. 14 en 15). De mariniers hadden al


ervaring opgedaan met het gebruik van lastdieren bij hun inzet in Afgha- nistan, waar met lokale ezels werd gewerkt. Omdat mariniers vaak wer- ken in terrein waar geen voertuigen kunnen komen, is deze inzet verre van verouderd.


Dat de mens zich hierbij weer moet aanpassen aan de dieren bleek ook nu weer. De mariniers hadden zich voorbereid met 120 literzakken en legergroen gespoten sneeuwschep-


Een heel bekende mascotte is Kees de Bok. Foto: collectie BOSS (archief) 12 OKTOBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64