This page contains a Flash digital edition of a book.
gegevens. Ook is het boek af te halen (na telefonische afspraak). Reacties: Jos. J. Appelman, Hendrik Burger- straat 32, 1942 EL Beverwijk, tel: 0251-224700, e-mail: josjappelman@planet.nl of Jan Appelman, Bosmans- taete 29, 1606 SB Venhuizen, tel: 0228-542033.


8B02 Onlangs is het boek Indië land van mijn dromen. De KNIL tijd van Peter Fonkert


uit Hem en Venhuizen in Nederlands-Indië van 1945 tot 1950, toen twintigers, nu tachtigers, door henzelf aan- geleverd of door een fami- lielid of vriend. Het is een palet, een caleidoscoop van ervaringen geworden. Het


Indië land van mijn dromen De KNIL tijd van Peter Fonkert


Nog niet zo lang geleden kreeg ik van Elise Brouwer Fonkert de vraag of het voor mij mogelijk was een boek te schrijven aan de hand van een pakket aantekeningen geschreven door haar vader Peter Fonkert. De papieren beschrijven een periode in zijn leven van 1938 tot 1950, toen hij militair was in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger.


Ik stemde toe het in te zien, nieuwsgierig, maar ook omdat ik mij de laatste jaren steeds meer ben gaan interesseren in de geschiedenis van mijn eigen familie, waarvan mijn vaders kant geworteld is in Nederlands-Indië.


Na lezing van het hele pakket, bestaande uit een aantal brieven en vele notities, was ik verrast. Het verhaal was spannend en dramatisch en ondanks dat het over een periode gaat die al eerder door anderen uitvoerig beschreven is, was ik ervan overtuigd dat Peters verhaal door zijn eigenheid en uniciteit, de moeite waard is om verteld te worden.


boek is te verkrijgen door € 14,95 over te maken op rekening 308094468 t.n.v. J.J. Appelman, Beverwijk (inclu- sief verzendkosten: € 17,50) o.v.v. uw naam en adres-


De drang om te overleven en de  air waarmee de hoofdpersoon dat deed fascineerde mij. Het verhaal toont ons dat overleven niet alleen als pragmatisch zelfbehoud kan worden gezien, maar ook ingegeven wordt door hogere gevoelens zoals vriendschap en rechtvaardigheid.


Na een periode van onderzoek begon ik met schrijven en zoals het vaak gaat als je je ergens in verdiept, ging er een wereld voor mij open. Een wereld vol geweld, wreedheid, verraad en verdriet, maar ook van hoop, levenslust en kameraadschap.


Sam Tjioe - Amsterdam 20-1-13 ISBN - EAN 9 7 8 9 4 6 2 2 8 0 8 8 5 Indie land van mijn dromen CVR DEF.indd 1 18-04-13 15:37 Sam Tjioe


Indië land van mijn dromen De KNIL tijd van Peter Fonkert


verschenen. Fonkert, reeds veertig jaar woonachtig in USA, Florida, Bahama’s en Georgia vertelt in dit boek over zijn leven in de periode 1938-1950 toen hij militair was in het Koninklijk Neder- lands-Indisch leger. Hij beschrijft zijn gevangenisle- ven in het jappenkamp en de periode erna in Australië. Het boek kost inclusief ver- zendkosten € 25,- en kan besteld worden bij Murola Printing Group, Arjan Muij- ser, Energieplein 9, 2031 TC Haarlem, tel: 023-5733690, e-mail: arjan@murola.nl


Diversen 8D01 W. van Loon (geb. 1932)


is met de lichting 1952-3 als dpl militair opgekomen bij de stoottroepen in Vught. In 1953 werd hij overgeplaatst naar het 422e Bataljon Infan- terie Johan Willem Friso in Zuidlaren. Hij zoekt een foto van de allerlaatste grote


parade in Nederland, die na WO II nog in Rotterdam werd gehouden en waaraan het 422e Bataljon deelnam. Deze parade vond plaats in 1954, waarschijnlijk op Koningin- nedag. Wie kan hem aan foto(’s) helpen? Reacties: W. van Loon, Kasteel Aer- winkelstraat 20, 6043 XW Roermond, tel: 0475-321944, e-mail:


wvanloon32@kpnmail.nl


8D02 Aangeboden (t.e.a.b.): Pij-jekker (KM). Nog nooit gebruikt, in prima conditie. Maat 47. Reacties: J. van der Meer, tel: 06-40593834, e-mail:


jacquesvandermeer@online.nl


8D03 Gezocht: KLu Ponjaard, compleet met bijbehorende draagriem. Reacties: G. Brou- wer, Spinnersdonk 404, 7326 HE Apeldoorn, tel: 055-542 4177, e-mail: george.brouwer@hotmail.com


60


OKTOBER 2013


Indië land van mijn dromen De KNIL tijd van Peter Fonkert


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64