This page contains a Flash digital edition of a book.
veteranen het verschil’ O


heb ik daarom de overstap naar de politie gemaakt.” Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon en toen Tinga in 1996 werd benaderd om terug te komen, besloot hij alle zeker- heden van een baan bij de overheid te laten voor wat ze zijn en maakte hij een nieuwe start bij KNGF. “Dat was spannend, maar ik heb nog geen seconde spijt. Er waren ondertus- sen lange wachtlijsten, er moesten nieuwe trainers worden opgeleid en de geleidehondenschool moest worden uitgebouwd. Een geweldige uitdaging.” Tinga vertelt dat een geleidehond voor blinden hele specifieke, ook wat dominante, kwaliteiten moet hebben. “Hij moet heel veel kunnen, zoals zijn baas helpen obstakels te vinden. Hij moet stabiel zijn, moet denkver- mogen hebben. Hij moet meegaand zijn maar soms ook dwars tegen zijn baas in durven gaan op momenten dat er gevaar dreigt voor de baas, zoals wegleiden van de baas bij een talud. “Dat betekende in het verleden dat een goed opgeleide en getrainde hond soms in de laatste fase van de opleiding net niet aan alle eisen als blindengeleidehond voldeed. “Dan werd er over afgekeurde honden gesproken. In de loop der tijd is men bij KNFG Geleidenhonden zich ook op andere doelgroepen gaan richten


s voor komen te staan. Immers, rekend tíjdens het WK Voetbal in


kend! De vraag waarvoor Rafael moet door het publiek beantwoord in het


O B


ma ‘NFA’. Maar liefst 76,2 procent king vond dat de vader gewoon bij aanwezig moest zijn: zo’n belangrijk et. Wat ik niet wist, is dat de grote o’n probleem ooit op zijn eigen wijze oeg echtgenote Dennie een paar et belangrijke match hun zoon Sjonnie . Aan die opgelegde keizersnede volgens mijn ‘NSE’-collega’s, zijn


erlosser! In dit nummer deze week ronden.


r nieuws hebben we ook over Ronnie Geeuw! Zijn scheiding van Renolda ep kwam na al die jaren, zoals je dat og onverwacht. Ik had altijd de indruk eigen wijze gelukkig waren en dat liefdesformule zou kunnen verstoren. o’s van Albert Zweijn bewijzen het men met reporter Eddo Brederoode et geheime liefdesnestje van Ronnie vrouw in zijn leven Geertje Terwijl


reetje de Graal in blijde verwachting hoot ons ook het grote dilemma te de twee lievelingen van de Duitse


en is duidelijk dat de assistentie- honden voor rolstoelers, de autisme- geleidehonden, de buddyhonden voor PTSS’ers en de sociale buddy- honden over verschillende kwalitei- ten en vaardigheden moeten beschik- ken. Dat betekent dat een hond die niet beschikt over alle kwaliteiten voor blindengeleidehond, wel een uitstekende buddyhond voor een veteraan met PTSS kan zijn.”


Buddyhonden


Na de goede ervaringen met het opleiden van autismegeleidehon- den, sprak de directeur van KNGF, Ellen Greve, met Tinga over de mogelijkheid van buddyhonden voor veteranen met PTSS. “Ellen is een echt hondenmens en ziet overal mogelijkheden. Ik vertelde dat ik ook veteraan ben en dat ik het belangrijk vond om contact te zoeken met een organisatie waar veel expertise is op het gebied van veteranen en PTSS. Vooral ook omdat er in ons team toch wel wat aarzelingen waren. Het Rambo-beeld dat in de media vaak wordt neergezet van veteranen met PTSS maakte dat men zich afvroeg of dit wel kon met onze hondjes.” KNGF Geleidehonden legde contact met de Basis in Doorn en ondertus- sen zijn er twee honden geplaatst bij veteranen met PTSS.


D


Knokke, waar Ronnie en Henriëtte samen een hotel verlieten. Anderen gingen naar de sneeuw. Maar niemand van de BN’ers heeft daar een huis als die we in Colorado fotografeerden en die u ziet het niet.


e vraag waarvoor Karel moet kiezen, werd door het publiek beantwoord in het BC-programma ‘NBC’. Maar liefst 76,2 procent van de bevolking vond dat de vader gewoon bij de bevalling aanwezig moest zijn: zo’n belangrijk toernooi of niet. Wat ik niet wist, is dat de grote Johanna Wuiff zo’n probleem ooit op zijn eigen wijze oploste hij vroeg echtgenote Dennie


keizersnede dankt Joha collega’s, zijn bijnaam D deze week meer achter interview met Amanda keer trouwde zij met ‘Id Maar hoewel zij dus de en de trouwringen slech behoefden, hadden de t verschillend kunnen zijn


A


lle sterren zijn van vakantie, o het showbizzse


“De buddyhond is een soort van buf- fer voor zijn baas. De hond reageert op tekenen van onrust en zorgt bij stress dat er ruimte ontstaat. Door er te zijn en door met bepaalde gedra- gingen lichte druk uit te oefenen, vermindert hij de onrust bij zijn baas. Je ziet dat daardoor paniekaan- vallen verminderen en het zelfver- trouwen van de veteraan weer wat wordt opgebouwd. Laat duidelijk zijn, een buddyhond is geen medi- cijn, maar we zien dat een buddy- hond de kwaliteit van leven van zijn baas aanzienlijk verbetert.” Tinga vindt het heel bijzonder dat buddyhonden voor veteranen ook in deze tijd een uitkomst kunnen zijn. “De eerste geleidehonden zijn in Oldenburg in Duitsland voor blinde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog opgeleid. Een arts zag dat gezonde jongens niet meer mobiel waren en startte de Schule zur Ausbildung von Sanitätshunden als Führer für Kriegsblinde. Nu in 2013 kunnen wij veteranen met PTSS helpen om weer een plekje in maatschappij te vinden. Dat is een fantastische aanvulling op mijn toch al prachtige werk. Door mijn contacten met veteranen en de Basis is Libanon weer in mijn leven en ik ben er trots op dat onze buddy- hond ook voor de veteraan het ver- schil kan maken.”


Ga eens een straatje om en je komt nogal wat obstakels tegen: plantenbakken, vuilcontainers, laaghangende takken, een omgevallen fiets of een opgebroken stoep. Als ziende loop je er eenvoudig omheen, maar zonder zicht is dat een stuk lastiger. Met een geleidehond kunnen blinde en slechtziende mensen ook moeiteloos obstakels onderweg ontwijken. Letterlijk en figuurlijk, want voor visueel gehandicapten is zelfstandig naar buiten gaan al een hele stap. Een geleidehond geeft hen bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. Daarom vragen wij u om ons te steunen. Zo kunnen wij geleidehonden blijven opleiden om blinden en slechtzienden meer van de wereld te laten zien.


JE ZIET MEER MET EEN GELEIDEHOND.


Kijk voor meer informatie op www.geleidehond.nl of bel 020 - 496 93 33 (tijdens kantooruren) Ja, ik word graag vriend van KNGF Geleidehonden


Achternaam


Ik machtig KNGF Geleidehonden om (tot wederopzegging) maandelijks €


Ingangsdatum machtiging


van mijn rekening af te schrijven. Handtekening


Stuur mij liever een acceptgiro voor mijn donatie. Stuur deze bon in een gesloten envelop naar:


KNGF Geleidehonden, Antwoordnummer 570, 1180 WB Amstelveen (een postzegel is niet nodig, maar mag natuurlijk wel)


Voorletters Straat


Postcode / Plaats Geboortedatum E-mailadres


Rekeningnummer Telefoon OKTOBER 2013 17 m / v


N.


K S


T


E


W AK


T L


S


E


N


I


J


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64