This page contains a Flash digital edition of a book.
Verzwegen levens


Vrouwen uit gezinnen die fout waren in de Tweede Wereldoorlog vertellen hun verhaal in Verzwegen levens. De vrouwen zijn nu allemaal rond de 80 en geven aan waarom zij jaren geleden een foute keuze maakten, bewust of onbewust. Vaak waren hun ouders lid van de NSB en rolden de meisjes er zo gezegd in. Ze werden lid van de Jeugdstorm omdat dit paste in het gedachtegoed van hun ouders, om te ontsnappen aan de armoede en ellende thuis of simpelweg omdat je dan een mooi uniform aan mocht en ergens bij hoorde. Een ander wilde verpleegster worden en meldde zich bij het Duitse Rode Kruis. Het is interessant dat in dit boek ook de levensloop van de vrouwen beschreven wordt na de Tweede Wereldoorlog, niet alleen de internering en de straf, maar ook de invloed die de foute keuzes op de rest van hun leven heeft gehad. Dan gaat het bijvoorbeeld over beschadigde relaties met hun kinderen en familie en het levenslang geheimhouden van een fout verleden. Voor veel vrouwen is het schuldgevoel nog steeds bijna ondraaglijk, terwijl anderen zich nauwelijks schuldig voelen omdat ze volgens hen ‘alleen maar mensen geholpen hebben.’ (LvD)


Verzwegen levens – Zonneke Matthée


406 pagina’s € 24,99 (veteranen die het boek recht- streeks bestellen bij de uitgever betalen geen verzendkosten)


Uitgeverij Conserve, Schoorl (tel: 072- 5093693) www.conserve.nl ISBN 9789054293507


ver van huis inwerkt op een idealistische jonge man en hoe een sluipende (toen nog niet goed te behandelen) ziekte het leven van een jonge vrouw bepaalde. De brieven is een geschiedenis- boek waarin de lezer getuige mag zijn van een ontluikende liefde die, naar later blijkt, resulteert in een lang en gelukkig huwelijk. (KvBW)


De brieven 1948-1949-1950 Henk van Well en Dingena Koolen


404 pagina’s € 20,- (e-book € 15,-)


Uitgave in eigen beheer via uitgeverij Pumbo http://www.pumbo.nl/boek/ liefsvanuitindie


KORT Eb en vloed De brieven


Een paar maanden voordat de in Helmond woonachtige Henk van Well naar Indië moet vertrekken om zijn dienstplicht te vervullen, ontmoet hij Dingena Koolen. Henk is op dat moment in Apeldoorn gelegerd en Din- gena woont in Eindhoven. Op 18 februari 1948 stuurt Henk zijn eerste brief aan Dingena. In de daaropvol- gende jaren sturen ze hon- derden brieven aan elkaar. In De brieven 1948-1949-1950 wordt de lezer meegevoerd naar het leven in het mid- den van de vorige eeuw. Henk verhaalt in zijn brieven


vanuit Indië over het solda- tenleven, de bedreigingen, de acties tegen én door de Nederlanders, de gevaren van malaria en andere tro- pische ziekten, zijn angsten, zijn geloof en zijn verlangen naar een gezinsleven in Nederland. Dingena schrijft Henk over de alledaagse din- gen in haar leven in Neder- land. Haar werk op kantoor, familiegebeurtenissen, haar zieke zus, de padvinderij en de kerkgang. Terwijl Henk in Indië tijdens patrouilles geconfronteerd wordt met talloze vormen van geweld, wordt bij Dingena tubercu- lose ontdekt en moet ook zij alles op alles zetten om te


overleven. De brieven is een prachtig boek voor iedereen die meer wil weten over hoe ‘gewone’ jongens en meisjes in die tijd leefden, hoe actief deelnemen aan een oorlog


De biografie Eb en vloed vertelt het levensverhaal van Ferry en Gerda Brard, geboren en getogen in Nederlands-Indië en via Nieuw-Guinea terecht- gekomen in Nederland. Ferry en Gerda Brard zijn de ouders van Patty Brard. Ook zij komt in het boek voor als lid van het gezin, maar de grote lijn in het boek is het leven van haar ouders. Tegelijkertijd wordt beschreven hoe de oorlog, de aansluitende Bersiap- periode en de politionele acties in Nederlands-Indië zijn verlopen.


Eb en vloed – Geraldine Mars-Hindriksen


172 pagina’s € 17,75 Te koop bij de Westlandse boekhandels en bij boek- handel Van Stockum in Den Haag. Tevens te bestel- len via www.isistaalzorg.nl. Het boek wordt dan zonder verzendkosten toegestuurd.


OKTOBER 2013


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64