This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck Oorlogsdieren


In deze editie van Intercheck wijken we voor een keer af van het normale concept. De reden daarvoor is dat het thema dat deze maal in Checkpoint centraal staat ons min of meer daartoe dwingt. Normaal vergelijken we twee websites die handelen over hetzelfde thema, maar dat bleek deze keer niet mogelijk. Er zijn wel enkele websites die aandacht besteden aan dieren die werden ingezet op het slagveld, maar geen websites waarbij dit thema centraal staat. Daarom deze keer aandacht voor vier websites die op verschillende manieren verhalen over oorlogsdieren.


Door: Wim van den Burg D


e eerste website die we onder de aandacht willen brengen, is historianet.nl. Deze web-


site ondersteunt Historia Magazine, een populair-historisch tijdschrift. Het tijdschrift behandelt de hele wereldgeschiedenis en bevat een keur aan onderwerpen, waaronder belangrijke veldslagen uit de krijgs- geschiedenis, internationale conflic- ten en legendarische personen. Een van de onderwerpen waar op de website ruim aandacht aan wordt besteed, is de inzet van dieren op het slagveld. De auteurs Kasper Nielsen en Boris Koll gaan in hun eerste arti- kel ver terug in het verleden als zij vermelden dat het nieuws over de overwinning van Julius Caesar op de Galliërs in 52 v.Chr. en de nederlaag van Napoleon bij Waterloo in 1815 door postduiven werd verspreid. Naast het algemene artikel over die- ren ‘in dienst’ vind je op de website van dezelfde auteurs artikelen over het gebruik van lastdieren, de inzet van vleermuizen als brandstichter, zelfmoordhonden, ratten als mijnen- ruimer en olifanten als bangmaker.


Postduiven


Een website die je voor informatie over de inzet van postduiven tijdens de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871), de Eerste en de Tweede Wereldoor- log zeker niet mag missen, is die van de Postduivenvereniging


Vriezerpost: www.vriezerpost.nl. Het is weliswaar een website die op gebied van vormgeving en lay-out zeer doet aan je ogen, maar die een schat aan informatie bevat. In een reeks van artikelen wordt onder meer aandacht besteed aan de oprichting van de militaire postduivendienst, de heldenduiven Vaillant, The Mocker, Kaiser, Cher Ami en G.I. Joe. De laatste redde in de Tweede Wereld- oorlog het leven van vele militairen. Daarnaast vind je er informatie over de wijze van inzet van postduiven, het gebruik van mobiele hokken en de postduif als parachutist. Bijzonder is ook de aandacht voor monumen- ten en onderscheidingen voor post- duiven.


Dieren als militair wapen Een kritische benadering van de


inzet van dieren voor militaire doeleinden vind je op de website infonu.nl. Dieren worden tegen- woordig ingezet om explosieven op te sporen omdat een dierenleven minder telt dan een mensenleven. Ethisch gezien dringt zich dan vol- gens de auteur de vraag op of de mens dieren goed behandelt als die voor dat doel worden ingezet. Op de website wordt vanuit dat gezichts- punt onder meer aandacht besteed aan de inzet van de gier in Saoedi- Arabië, honden in Irak en honden en dolfijnen in Vietnam.


Spionage en oorlogsvoering Op de website isgeschiedenis.nl gaat


Roy Sprangers in op de inzet van de kat. Het is namelijk minder dan bij andere dieren bekend dat ook katten een lange traditie hebben op het gebied van spionage en oorlogsvoe- ring. Leuk zijn de legendes over de inzet van de kat die teruggaan tot het oude Egypte. Serieuzer is de inzet van de kat in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de inzet door de CIA. Lees op de website de verhalen over Mourka en Aucoustic Kitty.


De directe links zijn te vinden in de digitale Checkpoint. Kijk voor een toelichting op www.veteraneninstituut.nl


OKTOBER 2013 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64