This page contains a Flash digital edition of a book.
Meetingpoint INLOOPHUIS VOORZIET IN BEHOEFTE OUDE EN JONGE VETERANEN UIT DE ACHTERHOEK ‘Je hebt veel gemeen met elkaar’


Door: Fred Lardenoye Foto: Birgit de Roij


Een ontmoeting van Libanonvete- raan Cor Keijzer met wethouder Peter Drenth van Doetinchem op de lokale veteranendag leidde op 20 april dit jaar tot de opening van het Veteraneninloophuis Spoorzicht. Een uniek ontmoe- tingscentrum, want het bestuur van de verantwoordelijke Stichting Veteranen Oost-Nederland bestaat geheel uit ‘jonge’ veteranen.


John Heersink (midden) en Roy Rosch (op de rug gezien) in het inloophuis. W


e worden in Spoor- zicht ontvangen door Wim van Beek (55), zelf Libanonveteraan,


en John Heersink (56), als marineman tweemaal uitgezonden naar voormalig Joegoslavië. Beiden vormen samen met voorzitter Cor Keijzer (52) en Afgha- nistanveteraan Sander Boer (30) het bestuur van de Stichting Veteranen Oost-Nederland. Het Doetinchemse inloophuis, in een voormalig pand van vervoersmaatschappij Syntus, is voor- zien van meerdere vertrekken die alle- maal ingericht zijn met, naast gewoon meubilair, veel militaire attributen. Het pand ziet er ook gezellig uit, compleet met een bar en een heus biljart. Van Beek: “We hebben vrijwel niks hoeven kopen, het komt allemaal van vrijwil- ligers en bevriende organisaties.


Indië- en Afghanistanveteraan Steun is er ook van de gemeente,


behalve het pand (voorlopig voor vijf jaar) tegen een bescheiden huurbedrag, krijgt de stichting ook subsidie. Van- wege het beperkt aantal vrijwilligers is het inloophuis alleen op dinsdagmiddag en zaterdag open. “We willen ook altijd minimaal twee gastheren- of vrouwen hebben. Langzaam maar zeker begint het aantal vrijwilligers uit te breiden, maar we kunnen zeker nog mensen gebrui-


ken,” aldus Van Beek. Over belangstel- ling heeft het Doetinchemse inloophuis niet te klagen. Van Beek: “Het groeit. Er komen gemiddeld op dinsdag altijd wel een stuk of vijf, zes veteranen. Op zater- dag wat meer, ik heb ook wel eens een uitschieter gehad van 27.” Het zijn jonge, maar er is vooral ook een kern van vaste oude veteranen, vaak met een marineverleden. Zo schuift oud-marineman Henk de Weert (82) met zijn echtgenote Fenny aan. Als ‘stoker’ werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië van 1948 tot 1951. “De laatste 5 maanden was ik chef ketelaar van de Abraham Crijnssen die nu als museumschip in Den Helder ligt. Het was een armoedeleger, we sliepen in kooien. Maar ik heb zeker ook goede herinneringen en ben ook terug geweest.” Met zijn echtgenote heeft hij veel reizen gemaakt sinds hij in 1981 met FLO is gegaan. Nu komen ze samen graag in het inloophuis. “Ik vind het een leuke locatie. Je hebt aan- spraak hier en je komt ook met jonge veteranen in aanraking en die hebben ook hun verhaal.”


Een van hen is Roy Rosch (37), uitge- zonden naar Kosovo (1999) en Afgha- nistan (2003). Hij is door Van Beek om hulp gevraagd en pas voor de tweede keer in Spoorzicht. “Ik vind dit wel super, want in de buurt heb je verder


niks. Het is gewoon leuk om mensen te ontmoeten die ongeveer hetzelfde heb- ben meegemaakt. Je merkt dat je veel gemeen hebt, ook met veteranen uit andere tijden.”


Naast de inloopfunctie wil de stichting ook activiteiten organiseren. Zo wordt op het grote terrein naast het station en tegenover het inloophuis op 26 oktober een grote happening gehouden. Van Beek: “Met een tentoonstelling, live- optredens, een re-enactmentgroep en militair materieel. De hoofdzaak is dat we ons als veteranenstichting willen promoten, maar het is ook nadrukkelijk de bedoeling om een wisselwerking te creëren met de Doetinchemse gemeen- schap.”


Wat: Veteraneninloophuis Spoorzicht Waar: Terborgseweg 79, 7009 GP Doetinchem Voor wie: voor jonge en oude veteranen, ex-militairen en militairen in actieve dienst Wanneer: dinsdagmiddag 13.00-16.30 en zaterdag 10.00-16.00 uur Contactgegevens: tel: 06-25284470 (tijdens openingstijden), e-mail: info@ stichtingveteranenoostnederland.nl, website: www.stichtingveteranen- oostnederland.nl


OKTOBER 2013 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64