This page contains a Flash digital edition of a book.
(advertorial) Driemaal een interessant nazorgprogramma Ontmoeting en onderlinge steun


Het is iets van alle tijden, veteranen die elkaar opzoeken en steun bieden als dat nodig is. Op die basis wordt in Doorn ook al langer begeleid lotgenoten- contact geboden. Veteranen en hun partners die elkaar begrijpen en (verder) op weg helpen. Iets voor jou? Het is nu wel heel gemakkelijk om deel te nemen.


Het gaat vooral om het onderlinge contact. Elkaar ontmoeten in een omgeving en sfeer waarin je je thuis kan voelen. Dat is waar de leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) al jaren op kunnen rekenen bij Stichting de Basis in Doorn. Elk jaar biedt de Basis een compleet jaar- aanbod met diverse programma’s. Leden kunnen zo vaak meerdaags in Doorn verblijven en met elkaar een goede tijd hebben. Geen directe hulp- verlening, maar nazorg. Aandacht, her- en erkenning voor wat je hebt meegemaakt in militaire dienst en waarvan je nog steeds de gevolgen ondervindt. Voor wie dit aanspreekt, staat online nu een compleet aanbod klaar om eens in te kijken. Op verzoek wordt het toegestuurd. Ter illustratie zijn er drie programma’s uitgehaald en extra toegankelijk gemaakt. Je kunt deelnemen als lid van de BNMO. Dat is een vereniging met een hoop mogelijkheden waar je altijd op kunt terugvallen. De fi nanciering is dan afkomstig van het vfonds.


Vind je een lidmaatschap een stap te ver, maar wil je toch graag een keer deelnemen? Dan neemt het Vetera- neninstituut eenmalig de kosten van programmadeelname op zich. De volgende drie programma’s worden aanbevolen en staan allemaal ook open voor een eventuele partner.


BNMO Veterans Challenge Doorn Van 16 tot en met 18 mei 2014 Er zijn verschillende uitdagende activiteiten in en rond de Basis zoals mountainbiken, wandelen en kanoën. Voor dit programma is het van belang dat je lichamelijk tegen inspanningen kunt.


Weekend kennismaken met mindfulness Van 10 tot en met 12 oktober 2014 Mindfulness kan behulpzaam zijn bij onrust, spanningsklachten, gejaagd- heid, vermoeidheid, concentratie- problemen en depressie. Je maakt kennis met de basistechniek en leert eenvoudige en praktische oefeningen aan.


Weekend voor vredesmissieveteranen Van 28 tot en met 30 maart of van 7 tot en met 9 november 2014 In dit programma staat het leren omgaan met klachten vanwege een uitzending centraal. Je gaat op zoek naar je eigen kracht en ontvangt informatie over uitzendgerelateerde klachten en de impact van een uit- zending op het gezin.


Meer informatie over deze en andere programma’s en over de manier waarop je kan deelnemen vind je op www.bnmo.nl. Je kunt een e-mail sturen naar servicedesk@de-basis.nl of bellen met 0343-474200.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64