This page contains a Flash digital edition of a book.
Mount 13


Wie: Kevin Kohlen en Rien van Duren Wat: Stichting Mount 13 Waar: Nederland Wanneer: 2012 tot heden


Contact: Stichting Mount 13, website: www.facebook.com (zoek op Mount13 2013), IBAN/bankrekeningnummer: NL04 RABO 0148 5441 34 t.n.v. Stichting Mount 13, o.v.v. donatie en naam


Kevin Kohlen tijdens Mount 13.


uitstapje naar Disneyland Parijs, dit jaar zijn ze een weekendje naar de Ardennen geweest. “Lekker ontspannen genieten van elkaar en met elkaar en tussen mensen zijn waar je met vol begrip over je problemen kunt praten”, aldus Van Duren, die zelf deelnam aan beide edities van Mount 13.


Nagenieten


Op de Facebook-groep Mount13 2013 is een uitgebreid verslag met veel foto’s en filmpjes te vinden, onder meer van de geslaagde toppoging op de Strahlhorn (4.190 meter), die ’s nachts in het donker begon. Deelnemer Kohlen is nog maar net een weekje terug van de expeditie door het hoog alpiene gebergte van de Zwit- serse Alpen als hij vertelt over het bereiken van de top en het bezinningsmoment dat daar plaatsvond. “Ik ben nog steeds aan het nagenie- ten. Je hebt de top bereikt en staat dan even stil bij de reden waarom je het doet. Je denkt aan je collega’s die je verloren hebt: voor jullie.” Op de terugtocht beleefde Kohlen nog wel een spannend moment. Zelf verwoordt hij het iets anders: “Het kwam goed uit dat we de valtech-


niek hadden geoefend.” Toen hij letterlijk in de voetsporen van twee andere deelnemers over een stuk sneeuw liep, zakte de wat zwaarder gebouwde Kohlen tot zijn schouders weg in een gletsjerspleet. “Door een snelle reactie van mijn collega’s die zich meteen lieten vallen en hun pikkel in de grond sloegen, kwam het touw strak te staan en bleef ik mooi hangen. Nadat ik mijn schoenen in de wand had getrapt en mijn pikkel in de grond had geslagen, keek ik eens naar beneden. Het was toch wel een huis diep.”


Als het even kan, wil Kohlen volgend jaar weer meedoen aan Mount 13. Dat er weer een tocht komt, is wel zeker. Aan de opzet en het doel zal weinig veranderen, maar eigen klim- materiaal staat hoog op het verlanglijstje, ver- telt initiatiefnemer Van Duren. “We gebruiken dit nu vooral van Defensie, maar er is geen garantie dat dit elk jaar kan.” Aanschaf met behulp van de donaties voor Mount 13 is wat hem betreft uitgesloten. “Die worden geschon- ken voor de doelgroep en die besteden we dus voor de volle honderd procent aan de kinderen en de moeders.”


OKTOBER 2013 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64