This page contains a Flash digital edition of a book.
Ned. Nieuw-Guinea. In zijn woonplaats Wilnis was hij lid en later erelid van de vrij- willige brandweer. Corres- pondentie: Vereniging Vete- ranen Beveiligingspeloton Woendi NNG, M.L. van der Zanden (secr.), Koerenbocht 62, 5541 BX Reusel, e-mail: ml.vdzanden@planet.nl


8P11 Jan Blommendaal, schrijver 1, van september 1956 tot juli 1957 gewerkt bij het stafbureau CZ Nieuw-Guinea in Hollandia, vraagt zich af wie de collega’s op de foto ook alweer waren en wat er van deze mannen is geworden. Tot ong. september 1956 was hij bij de administratie op Biak, daarna geplaatst bij de Staf van CZMNG in Hollan- dia. Schrijver Teus den Breejen is een naam die hem is bij- gebleven en ook Kees ‘de fotograaf’. Vanuit de marine is hij, zoals veel andere marinemensen, overgestapt naar de politie in Rotterdam. Reacties: J.W. Blommendaal, Söder- blomplaats 596, 3069 SR Rotterdam, tel: 010-4214341, e-mail: j.blommendaal@upcmail.nl


Domselaar, Kuip, Prins, Dek- kers, Maat, Elmi, Druivetak, Vugteveen, Slabbekoorn, Kroon en Hylkema. Reacties (bij voorkeur per e-mail): jmmichielsen@wxs.nl, J. Michielsen, Van Hallstraat 24, 6661 GE Elst.


8P12 Math Verstegen is op zoek naar mede-opvarenden die in 1948/’49 in Neder- lands-Indië samen met hem dienden aan boord van Hr.Ms. Jan van Brakel. Hij heeft zijn ervaringen onder de titel Kanonvuur op Java in boekvorm uitgegeven. Reacties: M. Verstegen, Burg Kampschoerstraat 47, 2681 AB Monster, e-mail: math07@kabelfoon.nl


Overleden 8O01 Op 16 oktober 2012 is


Folkert (Frank) Meints over- leden. Meints was geboren in Bovensmilde, Drenthe en emigreerde in 1956 naar Michigan USA met zijn vrouw en dochter. Meints diende als Mpln bij 30


AAT in Batavia (zie oproep 2-2012 2P06). Correspon- dentie: ms Elisabeth Rey- neveld, 8752 Chevelle Ct., Jenison, MI 49428, USA.


8O02 Op 7 februari jl. is Jos Achterberg in zijn woon- plaats Baarn overleden. Zijn militaire tijd 1947-’49 als marinier 1e klasse in Nederlands-Indië en zijn maten betekenden veel voor hem en zijn vrouw. Zij had- den nog steeds contact met elkaar door de inzet van zijn vrouw Nellie. Correspon- dentie: mw P.J. Achterberg- Harinck, J.F. Kennedylaan 95, 3741 EC Baarn.


8O03 Het bestuur van de Verenging Veteranen Bevei- ligingspeloton Woendi NNG maakt bekend dat op 5 juni jl. sobat Gerrit Wagenaar op 71-jarige leeftijd is over- leden. Wagenaar was van januari 1961 tot januari 1962 ingedeeld bij het Infanterie Beveiligingspeloton en gele- gerd op Biak en Woendi,


8O04 Op 22 juni jl. is H. Mul- der op 85-jarige leeftijd over- leden. Hij was drager van het Draaginsigne Gewonden. Na zijn opkomst voor de dienstplicht in 1948 werd hij ingedeeld bij het 42e Genie Bruggenpeloton. Met deze eenheid werd hij op 13 april 1949 naar Indië gezonden. Hij was gelegerd in Soera- baja. Vanwege een opname in het ziekenhuis werd hij op 13 april 1950 vervroegd naar Nederland teruggezon- den met het hospitaalschip de Groote Beer. De periode in Indië was erg bepalend voor zijn verdere leven. Niet alleen vanwege de opge- lopen handicap, maar ook door zijn banden met de BNMO. Correspondentie: M. Mulder-Pool, Oude Kampen- weg 29, 7873 AG Odoorn.


8O05 Op 12 juli jl. is Jacob (Jack) Brinkman overleden. Jack was geboren in Neder- land. Hij heeft twee jaar in Ned.-Indië gediend als hos- pik. Op 26-jarige leeftijd is hij naar Canada geëmigreerd. Correspondentie: Linda en Robert Van Boom, e-mail: rrvanboom@gmail.com


8O06 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat ziekenhuis- apotheker en klinisch chemicus Philip Jacobs op 31 juli jl. op 90-jarige leef- tijd is overleden. Jacobs was Officier in de Orde van Oranje-Nassau, drager van het Kruis van Verdienste, het Verzetsherdenkingskruis, het Oorlogs-Herinneringskruis met de gesp 1940-1945 en


het Draaginsigne Veteranen. Ook was hij Erelid van The Britisch Guild of Hospital Pharmacists en Engeland- vaarder. Correspondentie: S. Jacobs, Beysterveld 63, 1083 KB Amsterdam.


8O07 Het Bestuur van de Vereniging van 2-7 RI maakt met leedwezen bekend dat op 24 juli jl. Robert Johan Munning Schmidt op 88-jarige leeftijd is overleden. Mun- ning Schmidt diende van 1945 tot 1948 als soldaat 1e klas OVW bij 2-7 RI bij de Infanterie, als zware 3 inch. mortierschutter en later als hospik bij diverse compagnieën. Hij viel op als fervent slangenvanger en heeft het Pasteur-instituut Nederlands-Indië in Ban- doeng, samen met zijn tweelingbroer Han, van vele gifslangen voorzien. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, ’47 en ’48 en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: mw W.P. Grimm-Munning Schmidt, Wissellaan 11, 3721 PP Bilthoven.


8O08 Op 26 augustus jl. is Rob Juurlink bij een vlieg- tuigongeluk in Duitsland (Kriegsfeld) om het leven gekomen. Juurlink was in 1984 tot de KMA toegelaten en heeft in 1999 de dienst verlaten. Van 1996 tot begin ’97 was hij uitgezonden naar Angola waar hij het werk van Artsen Zonder Grenzen van dichtbij heeft meege- maakt. Dit was voor hem een aanleiding om het vliegen te leren om zich zodoende in de toekomst voor hen in te kunnen zetten. Correspon- dentie: fam Juurlink, Kerk- veld 5a, 5846 AL Ledeacker.


Boeken en tijdschriften 8B01 Vorige maand is het


boek Over een oorlog die niet nodig was - Indiëveteranen vertellen verschenen. In het boek staan verhalen over dienstplichtige militairen


OKTOBER 2013 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64