This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up Gedenkteken ‘De Vijf van Greup’, onthuld op 19 september 2013 De vijf van Greup


Op 19 september is een gedenkteken onthuld voor de zogehe- ten ‘vijf van Greup’. Het betreft een bijna vergeten verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. In de vroege morgen van 7 augustus 1941 maakt een Engelse bommenwerper een noodlanding aan de Eerste Kruisweg bij het buurtschap Greup. De plaatselijke bevolking helpt de bemanning aan voedsel en kleding, tot ergernis van de Duitse bezetter. Als represaille en voorbeeld worden veertien mannen opgepakt. Drie van hen krijgen lange gevangenisstraffen opgelegd en vijf worden ter dood veroor- deeld en op 19 september 1941 gefusilleerd. Tot op de dag van vandaag is de laatste rustplaats van deze


Arie van der Stel geboren 18 april 1881


Joris de Heus geboren 2 november 1888


In de vroege morgen van 7 augustus 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, maakt een Britse Wellington bommenwerper een noodlanding aan de 1e Kruisweg nabij Greup. Het toestel komt neer op ongeveer 1200 meter ten noordwesten van dit gedenkteken.


Het vliegtuig behoort tot de No. 11 Operational Training Unit van de Royal Air Force en heeft zes bemanningsleden aan boord. Het toestel was uit koers geraakt en boven Frankrijk aangeschoten, waarna het zonder brandstof kwam.


Na de noodlanding steekt de bemanning de bommenwerper in brand. Burgers uit de directe omgeving stromen snel toe. Enkelen van hen helpen de bemanning weg te komen, anderen geven kleding, levensmiddelen en geld. De Duitse bezetter moet een voorbeeld stellen en reageert met een harde represaille. Soldaten drijven met geweld de mannelijke bevolking


van Westmaas en Greup bijeen op het schoolplein van Westmaas en verrichten huiszoekingen in de omgeving. Diezelfde avond en de daarop volgende dagen worden in totaal veertien mannen opgepakt en afgevoerd naar Rotterdam om aldaar berecht te worden. Hun families blijven in verwarring achter. De zes bemanningsleden worden binnen 36 uur achterhaald en krijgsgevangen gemaakt.


Na de rechtszaak op 14 augustus 1941 worden zes van de veertien mannen vrijgelaten. De andere acht mannen worden veroordeeld: drie van hen krijgen lange gevangenisstraffen en vijf mannen van Greup betalen de hulp aan de geallieerde bemanningsleden met hun leven.


Op 19 september 1941 worden zij gefusilleerd. Hun namen zijn:


Pieter Wouter Kruythoff geboren 26 november 1911


vijf gefusilleerde mannen onbekend. Hun namen zijn Arie van Stel, Joris de Heus, Pieter Wouter Kruythoff, Arie van Steensel en Bastiaan Arie Barendregt (vlnr). Om de herinnering aan hen levend te houden, heeft Stichting de 5 van Greup een inzame- lingsactie gehouden die geleid heeft tot een gedenkteken dat op zo’n 1.200 meter van de plek waar de bommenwerper neer- kwam, is geplaatst. (FL)


Het gedenkteken is te vinden aan de Eerste Kruisweg nabij buurtschap Greup, gemeente Binnenmaas.


Arie van Steensel geboren 6 september 1915


Bastiaan Arie Barendregt geboren 18 september 1919


Tot op de dag van vandaag is de laatste rustplaats van deze vijf mannen onbekend. StichtingGreup-A3.indd 1 Excuses voor executies Indonesië


De Nederlandse ambassadeur in Indonesië bood op 12 september namens de Neder- landse regering excuses aan voor de executies tijdens het militaire optreden tussen 1945 en 1949. Hij deed dat in de hoofdstad Jakarta. Familieleden van de weduwen van Sulawesi, die onlangs een schadevergoeding ontvingen van de Nederlandse staat (zie Check Up 7-2013), waren hierbij aanwezig. De ambassadeur richtte zich in het bijzonder tot de weduwen: ‘De Nederlandse regering is zich ervan bewust een bijzondere verantwoordelijkheid te hebben voor de Indonesische weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies zoals begaan door Nederlandse militai- ren. Namens de Nederlandse regering bied ik excuses aan voor deze excessen.’ De excuses waren onderdeel van de schikking die de Nederlandse staat trof met de weduwen. Hun advocate Liesbeth Zegveld had geëist dat de excuses in Sulawesi werden aangeboden, maar de Nederlandse regering wees erop dat deze excuses gelden voor alle standrechtelijke executies, niet alleen die in Sulawesi, het vroegere Zuid-Celebes. Nederland zegde wel toe dat de ambassadeur later naar Sulawesi zal afreizen om verslag te doen van de bijeenkomst in Jakarta. Zegveld meldde op 23 september dat ze namens nog eens zeventien weduwen van Sulawesi beroep zal doen op de schadevergoedingsregeling. Daarnaast zullen ook vijf kinderen van slachtoffers van Sulawesi een schadevergoeding eisen. De Nederlandse Staat beroept zich in die zaak op verjaring, maar volgens de advocaten van de kinderen is dat niet terecht.


Net daarvoor meldde Trouw dat hooggeplaatste politieke figuren op de hoogte waren van de standrechtelijke executies toen de militaire operaties nog in volle gang waren. Toenmalig minister-president Beel wist op 1 februari 1947 van de ‘methode Westerling’, waarbij burgers standrechtelijk werden geëxecuteerd. Trouw vond in archiefstukken dat Beel door de Indiëspecialist uit de Tweede Kamer op de hoogte was gebracht van wat Westerling deed in Indië. (LvD)


6 OKTOBER 2013


De commandant van het Korps Speciale Troepen, kapitein Westerling, onder wiens leiding de zuiveringsacties werden uitge- voerd. Foto: NIMH (archief)


04-09-13 17:02


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64