This page contains a Flash digital edition of a book.
Nederland aansprakelijk voor dood drie Moslimmannen


De Nederlandse Staat is aansprakelijk voor de dood van drie Moslimmannen na de val van de enclave Srebrenica in 1995. De Hoge Raad heeft een eerder oordeel van het gerechtshof daarover bevestigd (zie ook Check Up 6-2011). Volgens de Hoge Raad hadden na de val van de enclave niet langer de Verenigde Naties (VN), die immuniteit genieten, effectieve controle over Dutchbat, maar viel het handelen van de militairen onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat. Al sinds 2002 procedeerden tolk Hasan Nuhanovic en nabestaanden van Rizo Mus- tafic, elektricien van Dutchbat, tegen de Nederlandse staat. De tolk wilde zijn familie kort na de val van de enclave op de Nederlandse compound laten komen, maar ze werden niet toegelaten, evenmin als de elektricien. De elektricien en de familie van de tolk zijn daarna door de Bosnische Serviërs vermoord. (JR)


Elf jaar lang procedeerde voormalig Dutchbat-tolk Hasan Nuhanovic tegen de Nederlandse Staat. Foto: Karin Stroo


Open brief aan premier Rutte over Bersiap-slachtoffers


Documentairemaakster Pia van der Molen (o.a. Archief van Tranen over de Bersiap- periode) heeft een open brief geschreven aan minister-president Mark Rutte over de aangeboden excuses naar aanleiding van excessen tijdens de politionele acties in toenmalig Nederlands-Indië. Zij vraagt Rutte tijdens zijn aanstaande bezoek aan Indonesië ook aan de orde te stellen dat in deze periode circa 20.000 Nederlandse burgers door Indonesische vrijheidsstrijders zijn vermoord. ‘Als Minister President vertegenwoordigt u Nederland bij het maken van excuses aan degenen aan Indonesi- sche zijde die slachtoffer zijn geworden van misdaden begaan door sommige Neder- landse militairen. Tegelijkertijd zou het voor de nabestaanden van de Nederlandse burgers die tijdens de Bersiap-periode door Indonesische vrijheidsstrijders vaak op gruwelijke wijze zijn vermoord, troost en erkenning betekenen als u dit als Minister President bij de Indonesische regering aan de orde wilt stellen en hen in overweging geeft dit leed te erkennen en zich hiervoor te excuseren’, aldus de documentaire- maakster. (JR)


www.archiefvantranen.nl (zie ook Intercheck 8-2012)


(oproep)


Vrijwilligers in het zonnetje


Het decembernummer van Check- point zal in het teken staan van mensen die zich belangeloos inzet- ten, de vrijwilligers. Kent u iemand die vrijwilligerswerk verricht in de veteranenwereld en die het verdient om in de decembereditie genoemd te worden? Bijvoorbeeld kinderen of jongeren die een oor- logsgraf of -monument adopteerden en verzorgen of iemand die zich inzet voor een veteraneninloophuis of tijdens reünies? Of een weduwe van een veteraan die zich blijft inzetten voor veteranen of een vete- raan die al jaren het verenigings- blad maakt. Stuur dan een tekst (maximaal 250 woorden) over die- gene, waar hij of zij zich voor inzet én waarom dat zo belangrijk is naar de redactie en wellicht verrast u de vrijwilliger met een plekje in Checkpoint. Er mag ook een foto bij en de verhalen moeten opgestuurd worden vóór maandag 11 novem- ber. Onder de vrijwilligers worden boeken en dvd’s verloot. Stuur uw reactie o.v.v. Vrijwilliger per e-mail: checkpoint@veteranen.nl of naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen. (LvD)


Fragment uit de documentaire Archief van Tranen met documentaire- maakster Pia van der Molen.


OKTOBER 2013 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64