This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Jos Morren en Hein Scheffer


Welkom aan nieuwe veteranen


Tijdens de Nederlandse Veteranendag in 2012 heeft toenmalig minister Hillen zijn besluit bekendgemaakt dat actief dienende militairen die op uitzending zijn geweest de veteranenstatus krijgen. Tijdens de veteranendag op 29 juni jongstleden is invulling gegeven aan dit besluit. Een detachement actief dienende militairen kreeg op het plein voor de Ridderzaal tijdens een ceremonie in het bijzijn van de koning het Draaginsigne Veteranen door een aantal hoogwaardig- heidsbekleders en veteranen uitgereikt. Aansluitend heeft het gedecoreerde detachement deelgenomen aan het defilé. Met deze ceremonie is het startsein gegeven om alle actief dienenden die uitgezonden zijn geweest, Defensiebreed het Draaginsigne Veteranen uit te rei- ken als blijk van erkenning en waardering voor wat zij namens de Staat in verre landen voor de vrede en veiligheid van de mensen aldaar hebben gedaan.


Binnen de krijgsmachtdelen wordt verder invulling gegeven aan de uitrol door het houden van ceremonies bij de eenheden waarbij de draaginsignes worden uitgereikt. Zelf was ik aan- wezig bij de ceremonie op de veteranendag van de Koninklijke Luchtmacht op 5 september waarbij een detachement KLu- veteranen het draaginsigne kreeg uitgereikt uit handen van luitenant-generaal Schnitger in het bijzijn van generaal B.D.


Meines. En de dag ervoor heb ik zelf het draaginsigne mogen uitreiken aan een aantal genisten van 101 Gnbat in Wezep. Het is nu in mijn ogen aan de bij het Veteranen Platform (VP) aangesloten organisaties om verder invulling te geven aan deze ontwikkeling door deze actief dienende veteranen te gaan betrekken bij de activiteiten die door deze organisaties worden ontplooid. Ik zie bij diverse organisaties al de nodige ontwikkelingen in deze richting. Zoals eerder aangeven gaat het VP verhuizen naar Doorn. De nieuwbouw in Doorn is nagenoeg gereed en zal op 5 november officieel worden geopend. Het VP streeft ernaar om rond die datum te zijn verhuisd. De precieze datum van verhuizing van het bureau VP en de nieuwe contactgegevens zullen zo spoedig mogelijk op de website van het VP bekend worden gemaakt (www.veteranenplatform.nl).


Veel leesplezier toegewenst met deze wederom rijk gevulde Checkpoint.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Ametisthof 20, 2592 HN Den Haag tel: 070-3155138


e-mail: info@veteranenplatform.nl


Aandacht voor de partners


Ben je partner van een veteraan en vermoed je problemen die met zijn uitzending te maken hebben? Dan heb je misschien behoefte aan meer informatie, advies en wellicht ondersteu- ning. Feit is dat meer dan eens een veteraan zich meldt met een hulpvraag door ingrijpen van de partner. Daarnaast zijn er gespreksgroepen voor partners en andere vormen van onder- steuning. Zelfs als het om het volledige gezin gaat. Veteranen leven bijna altijd samen met anderen. Dat kan met een partner zijn, dat kan in een gezin zijn. Of mis- schien nog bij de ouders thuis. Wanneer een veteraan psychische klachten ontwikkelt, krijgen deze men- sen daar ook mee te maken. Dat kan soms behoorlijk heftig zijn, heftiger dan de veteraan feitelijk wil en ook bedoelt. Binnen de gezinnen is een partner dan vaak een buffer, maar dat houdt ook een keer op. Natuurlijk is de veteraan bij klachten het beste af met goede hulp. Maar acceptatie daarvan kan moeilijk zijn, waardoor problemen aanhouden. Wat te doen? Bij het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) begrijpen wij dat de naasten van veteranen zich ernstig zorgen kunnen maken. Daarom staat het Centraal Aanmeldpunt Veteranen ook open voor partners en andere directe naasten. Voor informatie,


50 OKTOBER 2013


advies en indien nodig ondersteuning. Dat is een stap, zeker als dat (in eerste instantie) buiten de veteraan om gaat. Maar weet dan dat op dit contact een privacyreglement van toepas- sing is. Dat biedt de garantie dat jouw gegevens niet door ande- ren gezien kunnen worden, tenzij je daar welbewust toestem- ming voor geeft. We kunnen je zoals gezegd informatie en advies bieden, maar we kunnen in overleg met jou ook contact opnemen met de veteraan en trachten hem te motiveren voor het ontvangen van hulp. Dat is wel een stap die zorg- vuldig genomen moet worden. Is er sprake van een daadwerkelijk intakeproces, dan betrekken we daar jou ook bij. Net als bij de rest van het zorgproces. Als het om jou zelf gaat, zijn er door het hele land gespreksgroepen voor partners. Je deelt daar ervaringen


en ontvangt er- en herkenning. Wanneer de situatie dat moge- lijk maakt, is er ook ondersteuning voor jullie beiden en zelfs voor het hele gezin. (JM)


Meer informatie zoals altijd bij het Centraal Aanmeldpunt Veteranen, 24 uur per dag bereikbaar, tel: 0343-474148 of e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64