This page contains a Flash digital edition of a book.
MULTIVETERAAN MICHIEL TEUNISSE ADVISEERT BIJ SPEELFILM OVER SLAG OP DE GREBBEBERG ‘We hebben de strijd Door: Fred Lardenoye


De Grebbeberg is de titel van de speelfilm die producent en regisseur Martin Lagestee samen met producent Frank Bak in 2015 in première wil laten gaan. Precies 75 jaar na de soms heroïsche strijd van Nederlandse militairen op de Grebbeberg. Bij het maken van de film wordt hij geadviseerd door veteraan Michiel Teunisse, sinds 1979 amateur-historicus in de militaire geschiedenis van de Grebbeberg. Want Lagestee wil het ‘echte verhaal’ vertellen. “Het beeld is te veel bepaald door de nederlaag, zelfs De Jong schreef dat het eigenlijk niks voorstelde.”


M


ichiel Teunisse was 19 toen hij als dienst- plichtige naar Libanon werd uitgezonden. “Je


bent een jongetje van niks en dan zit je met zes man op een afgelegen post met zware wapens en bent zelf verantwoordelijk voor alles. Ach- teraf niet verantwoord, maar het is allemaal goed gegaan. Ondanks beschietingen en belegeringen waar- bij ik als gewoon soldaat soms als waarnemend postcommandant de verantwoordelijkheid had.” Toch kwam hij er niet helemaal zon- der kleerscheuren vanaf. “Bij een actie in Tiri werd ik tijdelijk als anti- tankschutter ingezet. Op de terugweg van een patrouille sloegen plotse-


ling granaten in de nabijheid in en raakte ik gewond door rondvliegend gruis.” Hij werd naar het hospitaal in Naqoura gebracht en mocht na een korte behandeling weer terug naar zijn post 7-5, beter bekend onder de naam ‘Fort Wanhoop’. De ervaring in Libanon maakte dermate veel indruk dat Teunisse als beroeps bijtekende. Het was het begin van een carrière die hem over de hele wereld bracht. Hij werd uit- gezonden naar voormalig Joegosla- vië, Turkije, Pakistan, Irak, Afghani- stan en was UNTSO-waarnemer in Israël en Syrië. “Ik heb uitgerekend dat ik in totaal zesenhalf jaar van huis ben geweest, in korte en lange uitzendingen en ‘verlengde’ werkbe- zoeken”, zegt hij glimlachend. Teu- nisse, inmiddels luitenant-kolonel, is onder meer gespecialiseerd in de operationele logistiek en deed erva- ring op in vrijwel alle krijgsmacht- delen. Zo haalde hij de groene baret, werkte vijf jaar bij de luchtmacht op de staf van vliegbasis Soesterberg, heeft drie maanden gevaren op marinefregat Hr.Ms. Bloys van Treslong en is nu actief in een ‘paarse’ functie als schadecommis- saris krijgsmacht bij de afdeling Claims van Juridische Dienstverle- ning van Defensie.


De leeuwen van Ouwehands Dierenpark werden voor de strijd in mei 1940 afgeschoten. Afbeelding: boek Ouwehands. Een dierenpark in oorlogstijd (uitgeverij Boom)


44 OKTOBER 2013


Hoewel hij een gezin en meerdere hobby’s heeft, gaat vrijwel al zijn vrije tijd zitten in zijn passie voor de geschiedenis van de Grebbeberg, die


dateert van het moment dat hij ook zijn eerste dienstervaringen opdeed. “Toen ik 19 was, had ik verkering met een meisje met een oom die zelf veteraan was en alles wist over de Grebbeberg. Ik ontdekte dat wat die man vertelde helemaal nergens was vastgelegd. Naarmate ik meer vetera- nen sprak, merkte ik ook dat destijds niemand geïnteresseerd was in de Grebbeberg.” Al heel jong zocht hij via de cafés in Achterberg en Rhenen veteranen op die daar hun besloten reünies hielden. “Daar begon ik de verhalen op te schrijven, maar dacht ik ook al vaak: dat klopt niet. Dat kom ik nu ook tegen bij nabe- staanden die een compleet verkeerd beeld hebben van wat hun vader of grootvader op de Grebbeberg heeft gedaan.”


Inmiddels is hij in Nederland speci- alist in de gebeurtenissen die plaats- vonden op de Grebbeberg in mei 1940. Nog bijna wekelijks gaat hij op pad om al dan niet op verzoek van nabestaanden research te doen naar de lotgevallen van een van de Neder- landse militairen die op en nabij de Grebbeberg slag leverde. “Ik ben ook bezig met een boek waarin ik al die verhalen vastleg. Maar ik zou ook bijna dagelijks rondleidingen kun- nen geven, de belangstelling voor de strijd is nu groter dan ooit.”


Speelfilm


Het is dan ook geen toeval dat regis- seur en producent Martin Lagestee, die al een jaar of tien rondliep met plannen voor een speelfilm over de slag op de Grebbeberg, uiteindelijk bij Teunisse terechtkwam. Lagestee: “Eigenlijk via de Stichting De Greb. Er werd gezegd dat er iemand is die echt alles weet en dat bleek Michiel. Ik kan alleen maar zeggen dat het klopt.”


Lagestee regisseerde eerder tv-films (o.a. Flodder) en speelfilms als Angie (1993), Pipo de clown (2003) en de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64