This page contains a Flash digital edition of a book.
je moet ze motiveren’


incidenteel willen gebruiken. Stel, je maat ligt zwaargewond in het veld, je ziet een ezel en wil de gewonde militair daarop vervoeren. Dan is het handig als je weet dat je aan de stand van zijn tanden kan zien hoe oud het beestje is. Als het te jong en onerva- ren is of juist te oud kan die ezel zijn vracht wellicht niet aan.”


Defilé


Steven Baan (r) tijdens het defilé dat voorafging aan de militaire prestatie- tocht te paard op 5 september in Oir- schot. Foto: privécollectie Steven Baan


van het Koninklijk Nederlands- Indisch Leger is er samen met de dierenartsen een nieuw Nederlands trainingshandboek gemaakt. Het is dan ook de bedoeling dat deze ken- nis weer structureel onderdeel wordt van het opleidingsprogramma. Zo krijgen mariniers in de toekomst een soort instructiekaart mee, waar- mee ze ter plekke geschikte dieren kunnen uitzoeken. Baan: “Als je bijvoorbeeld in een missiegebied terugkomt van een verkenning en je hebt tijdens die verkenning een paar ezels of kamelen gezien, dan kun je aan de hand van zo’n instructiekaart selecteren wat voor beest je op dat moment structureel zou kunnen gaan inzetten. Maar je kunt ook een dier


De eerste training van de Neder- landse mariniers met paarden was afgelopen juni op oefenterrein De Vlasakkers bij Amersfoort. Baan ietwat lacherig: “Ik was op het ‘rare’ idee gekomen om met lastdieren in het defilé op de veteranendag te gaan lopen. Maar dan wilde ik dat uiteraard wel met getraind personeel doen.” Tien mariniers kregen daarom een versnelde, maar gedegen cursus dierverzorging van instructeurs en dierenartsen van Defensie. Vervol- gens leerden ze ook met de dieren werken. Belangrijk daarbij is hoe je ze moet zadelen en op een uitge- balanceerde manier kunt belasten. Baan: “Het loopt niet lekker voor de dieren als de ene kant veel zwaarder is dan de andere kant.” Hij bena- drukt ook dat de dieren in principe geen persoonlijke uitrusting zullen gaan dragen, maar groepsuitrusting zoals het 81 mm mortier of anti- tankwapens, munitie, voeding en water. “We hebben geoefend met een bepakking van rond de 80 kilo, maar getrainde lastdieren kunnen tot 120 kilo dragen in moeilijk begaanbaar terrein.” Als voorbeeld noemt hij het muildier dat wel tot 6.000 meter kan klimmen met een bepakking van 120 kilo. “Daar kan geen enkel voertuig tegenop, en zelfs helikopters kunnen niet op zo’n grote hoogte komen.” Na een week training op De Vlasak-


Een marinier met een bepakte ezel tijdens een bergtraining in Noorwegen. Foto: ministerie van Defensie


kers waren mariniers en lastdieren klaar om mee te lopen in het defilé in Den Haag. En zo kon het Neder- landse volk deze zomer alvast ken- nismaken met een ‘nieuwe’ traditie, die eigenlijk al duizenden jaren oud is. Denk aan Hannibal en zijn olifan- ten en aan de Eerste Wereldoorlog waarin Britse soldaten kamelen als lastdieren gebruikten. Deze kamelen stierven bij bosjes omdat de Engelsen alleen gewend waren aan het gebruik en de verzorging van paarden. Baan: “Daarom is het belangrijk dat we veel van die dieren weten, want het wel- zijn van de dieren staat altijd voorop. Dat klinkt misschien soft, maar aan een verzwakt dier heb je helemaal niets.”


De mariniers gaan de lastdieren pri- mair inzetten voor de ondersteu- nende wapens. “Maar iedere mari- nier komt er straks tijdens de trai- ning wel mee in aanraking”, aldus Baan, die van zijn aanvankelijk jeug- dige huiver voor paarden inmiddels is genezen. “Ik ben helemaal om”, bekent hij lachend. “Sinds kort rijd zelfs ik paard.”


‘Aanvankelijk noemden ze me de paardenfluisteraar’


OKTOBER 2013 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64