This page contains a Flash digital edition of a book.
LUDIEKE BOEKPRESENTATIE OVER DE KAT IN OORLOGSTIJD


Poes in verdrukking en verzet


Door: Anne Salomons


Parool-journalist Paul Arnoldussen presenteerde in april zijn boek Poes in verdrukking en verzet 1940-1945, een gedetailleerde studie naar de poes in oorlogstijd. Hij speurde hiervoor in krantenarchieven, sprak met poezen- bezitters en reconstrueerde de laatste levensfase van Moortje, de poes van Anne Frank.


H


et was een ludieke en hilarische boekpresen- tatie in de vorm van een heuse academische pro-


motiebijeenkomst, die voor de gele- genheid plaatsvond in het Katten- kabinet in Amsterdam. Hier mocht de Parool-journalist en ‘promovendus’ zijn onderzoek verdedigen voor een uiterst kritische, maar diervrien- delijke ‘promotiecommissie’, die bestond uit onder anderen Maarten van Rossem en Midas Dekkers. In zijn boek Poes in verdrukking en verzet 1940-1945 geeft


Arnoldussen voorbeelden van katten die in de Tweede Wereldoorlog het haasje waren. Ze werden vervolgd en opgegeten en stonden als ‘hazenpe- per’ op het menu. “Tot op heden laat menig poelier daarom wat pels aan de hazenpootjes zitten om te tonen dat hij geen poes verkoopt”, aldus de journalist. Ook was hij op het spoor gekomen van enkele poezen die zich aansloten bij het verzet, zoals ‘Hein de moffenhater’ die ging blazen als een Duitser alleen al naar hem keek of de kat van Roos, die zijn baasje meerdere malen gestolen bief- stuk bezorgde ‘als hij voelde dat wij honger leden’. “Maar de meeste poezen tracht- ten zich aan te passen aan de omstandigheden”, aldus Arnoldussen. “De meeste poe- zen waren grijs.”


Natuurlijk waren er ook


enkele collaborerende poezen die in etalages van winkels zaten onder het bordje ‘verbo- den voor joden’. En poezen van NSB’ers, foute poezen dus. Bovendien waren er ook katten die op Hitler leken “Ach”, relativeerde katten- liefhebber Dekkers, “het kost een kat niet zoveel moeite om Hitler na te doen, katten hebben ook humor.”


Kritisch Tot zover had ‘de promo-


tiecommissie’ geen aan- merkingen. Maar toen deze


22 OKTOBER 2013


stelling van Arnoldussen aan de orde kwam: ‘de theorie dat de poes, anders dan de hond, in staat is tot kritisch, zelfstandig denken, wordt niet door de feiten gestaafd’, barstte zowel Dekkers als Van Rossem los in een stevige verontwaardiging. “Dat durft u zonder blikken of blozen te stellen?”, ageerde Dekkers. “Die stel- ling is ronduit generaliserend”, mop- perde ook Van Rossem. Uiteraard kwamen beiden met voorbeelden van katten die wel degelijk zelfstan- dig dachten en handelden, zoals Floris, de kat van Van Rossem die de radioknop altijd harder draaide als Mozart op de radio was.


En wat gebeurde er nu met Moortje, de kat van Anne Frank? Moortje was bij het buurmeisje Toos onder- gebracht. Maar omdat het op een gegeven moment onder de vlooien zat en omdat het diertje zienderogen aftakelde, besloot de moeder van het buurmeisje in 1944 om Moortje op te laten halen door het asiel waar het zou worden afgemaakt.


Herdershond


Bij de afsluitende borrel van deze uitzonderlijke boekpresentatie (som- mige aanwezigen dachten dat het hier een echte promotie betrof) werd op de valreep ook nog even gepleit voor de rehabilitatie van de herders- hond. Arnoldussen: “Er bestaan geen foto’s van leidende nazi’s met een poes op schoot. Ze worden altijd geflankeerd door een herdershond. Maar niet alle herdershonden waren Duits!”


Poes in verdrukking en verzet 1940-1945 – Paul Arnoldussen (ISBN 9789461900494), uitgeverij De Poezenkrant, www.poezenkrant.nl. Het boek is uitverkocht, een herdruk wordt overwogen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64