This page contains a Flash digital edition of a book.
Onderzoek effect veteranenhond


Op initiatief van psycholoog Annemieke Wiersema-Ouwehand onderzoeken masterstudenten van de Rijksuniver- siteit Groningen (RUG) het effect van hulphonden op veteranen met PTSS (zie ook pag. 47 t/m 49). “Nu lijkt het effect te bestaan uit terug in de maatschappij komen. In het begin heeft de veteraan een aanpassingsperiode nodig, dat is best heftig. Op termijn, als de training met de hond steeds verder gaat, komt het terugkeren in maatschappelijke contacten aan de orde. De eerste resul- taten zijn absoluut hoopgevend. Niet onbelangrijk is dat ook in het leven voor de partner weer ruimte voor andere zaken komt.” Wiersema is een van de initiatiefnemers van de Werkgroep Veteranenhond, waarbinnen Pro Rege, Stichting Hulphond Nederland en Het Veteranenhuis samenwerken. “We heb- ben geïnventariseerd wat de uitbehan- delde veteraan met restklachten nodig heeft. Bij Stichting Hulphond heeft men


de hulphonden specifieke op veteranen met PTSS gerichte taken aangeleerd. Te denken valt aan het wakker maken bij nachtmerries, maar ook het wegtrek- ken als hij merkt dat het baasje gestrest raakt.” Veteranen die in aanmerking wil- len komen voor een hulphond worden door Wiersema geselecteerd. “Allereerst moet duidelijk zijn dat er sprake is van dienstgerelateerde PTSS. De veteraan moet uitbehandeld zijn en samen kijken we wat de restklachten zijn. Daarnaast moet hij bereid zijn mee te werken aan onderzoek van de RUG. Dat onderzoek naar het effect op termijn is, niet alleen voor de geldschieters, maar ook voor veteranen zelf van groot belang. Via Werkgroep Veteranenhond zijn onder- tussen zeven honden toegewezen en we hopen het grote belang van een hulp- hond voor veteranen met PTSS aan de hand van het onderzoek wetenschappe- lijk aan te kunnen tonen.” (KvBW)


Presentatie van de eerste hulphond van de Werkgroep Veteranenhond. Foto: Birgit de Roij


Slachtoffers zeetransporten wel herdacht


Dat de slachtoffers van de zeetransporten niet staan vermeld op de namenlijst op Bronbeek bij het monument voor de dodenspoorlijn, komt doordat die lijst zich beperkt tot de slachtoffers die begraven liggen op de erevelden in Thailand en Birma. De lijst is afkomstig van de Oorlogsgravenstichting die de graven onderhoudt. Dat meldt voorzitter Lody Pieters van de Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS). De muur was een initiatief van en werd gefinancierd door een inmiddels overleden spoor-


wegveteraan. Een nabestaande wil dat er ook een namenlijst komt voor de slachtoffers van de zeetransporten (zie Check Up 7-2013). “Maar wie betaalt zo’n muur?”, aldus Pieters. “De SHBSS is een niet-gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie die de herinnering aan de dodenspoorwegen levend tracht te houden. Het ligt niet op onze weg om ons ook met de Japanse zeetransporten bezig te houden. Daar zijn andere organisaties voor.”


Dat laatste klopt, zo werd de jaarlijkse herdenking bij het Hell Ships-monument dat 15 meter naast het monument voor de dodenspoorlijn ligt, tot voor kort georganiseerd door de BEGO (Bond Ex-gedetineerden en Gerepatrieerden Overzee). Van- wege vergrijzing is de organisatie sinds oktober 2012 in han- den van Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetrans- porten in Zuidoost-Azië 1942-1945 (zie Check Up 10-2012). Penningmeester Wiebe Arts: “Dit monument heeft geen namenlijst, maar onder de nabestaanden/BEGO-leden leeft die wens wel. Er is al een geldbedrag ingezameld, maar nog niet voldoende. Daarnaast moet zo’n lijst ook volledig zijn, onder- zoek is dus noodzakelijk. Dus er worden stappen ondernomen om tot een namenlijst te komen, maar dat is geen plan voor de korte termijn.” Arts wijst er verder op dat op 15 september de slachtoffers van de zeetransporten zoals elk jaar ‘met een prachtige, ingetogen en inhoudsvolle herdenking door hun nabestaanden’ werden herdacht. (JR)


OKTOBER 2013 7


Foto: Wiebe Arts


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64