This page contains a Flash digital edition of a book.
8T05 Bezoek het kleinste museum in de Kop van Overijssel het Kelderbarretje op de Johan van den Kornput- kazerne te Steenwijk. Bezich- tig de wandschilderingen uit de Tweede Wereldoorlog en kom alles te weten over de militaire geschiedenis van de kazerne. Voor een gratis bezoek aan deze per- manente tentoonstelling en een rondleiding, door Sierd Tilma, langs de historie van het (voormalige) kazerneter- rein kunt u contact opne- men via tel: 06-44834646 of e-mail: kelderbarretje@ hotmail.com, website: http:// kelderbarretje.45painfbat.nl. Tevens is een 30 kilometer lange herinneringsfietsroute


soon. U kunt zich opgeven via tel: 0343-474200 of via het inschrijfformulier op website: www.de-basis.nl De Basis, Willem van Lanschot- laan 1, 3941 XV Doorn.


8T06


strooiingen op zee en de Waddenzee. Info: A.J.W.M. Rijpert, Binnenhavan 31, 1781 BK Den Helder, tel: 0223-661797, website: www. dorusrijkers.nl/reddingbo- ten/rb.php?rb_nr=39


Tweede Wereldoorlog van en naar de kazerne beschikbaar evenals een wandeltocht langs de kazerne gerelateerde historie. Johan van den Korn- putkazerne, Meppelerweg 109, 8331 CV Steenwijk.


8T06 Onlangs is de Museum- haven van Den Helder een museumschip rijker gewor- den: de voormalige red- dingsboot De Zeemanspot van de Koninklijke Neder- landse Redding Maatschap- pij KNRM (voorheen de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen ‘de Zuid’). De Stichting tot instandhouding voormalige reddingsboot De Zeemans- pot zal de boot, die door haar ontstaansgeschiedenis en staat van dienst een oor- logsmonument is, onderhou- den en inzetten voor dag- en dagdeeltochten, onderwijs ten behoeve van jongeren die voor een werkkring op zee kiezen en voor asver-


8T07 T/m 9 januari 2014 is de expositie Blik op de oorlog te zien in Nationaal Monument Kamp Vught. De expositie met werk van oorlogsfotografe Marielle van Uitert toont beelden van strijd, onderdrukking, bescherming, (on)schuld, verlies en hoop. Harde oor- logsfoto’s, gecombineerd met indringende en ontroerende portretten van burgers die leven met de dreiging van oorlogsgeweld. Geopend: di t/m vr 10.00-17.00 uur, za, zon- en feestdagen 12.00- 17.00 uur. Entree: gratis.


Varia 8V01 Onlangs heeft de ope-


ning van het Westerbork Luisterpad plaatsgevonden in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het Westerbork- pad, een ruim 300 kilometer lange wandelroute in het spoor van de Jodenvervol- ging van de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork, wordt nog dit jaar aangevuld met persoonlijke verhalen langs de gehele route. Het Wester- bork Luisterpad bevat dan ruim zestig verhalen in audio met persoonlijke her- inneringen aan de Jodenver- volging. De verhalen zullen ter plekke te beluisteren zijn met een app. Hiermee vormt het een indringende toe- voeging aan het bijzondere bezinningspad. Info: Herin- neringscentrum Kamp Westerbork, Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen, tel: 0593-592600, website: www. kampwesterbork.nl


8T07


Nationaal Monument Kamp Vught, Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught, tel: 073- 6566764. Website: www.nmkampvught.nl


8V02 Op 12 oktober vindt de BNMO Ont- moetingsdag plaats. De contactdag, een ongedwongen bijeenkomst onder elkaar van Afgha- nistanveteranen en partners, in samen-


werking met vereniging De Gewonde Soldaat, vindt plaats van 14.00 tot 21.00 uur op de Basis in Doorn. De kosten zijn € 5,- per per-


8V03 Op 26 oktober zal er ter herinnering aan de bevrijding van Zuid-Beveland een wandeltocht worden georganiseerd. Aan deze tocht, de Mallardmars, kan iedereen deelnemen. Deel- nemers tot 12 jaar zullen met historische voertuigen uit WO II naar de Sloedam gebracht worden (9.45 uur), waarna ze een tocht van 6 km zullen afleggen naar het Bevrijdingsmuseum (voor verdere afstanden, tijden en kosten zie www.mal- lardmars.nl). Bij het monu- ment op de Sloedam zal om 10.30 uur een herdenking plaatsvinden waarna de voertuigen Zuid-Beveland zullen doorkruisen voor een herdenkingsrit. In de middag zullen verscheidene optre- dens plaatsvinden. Start en eindpunt: Bevrijdingsmu- seum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH, Nieuwdorp. Info: J.R.F.M. Blommaart, tel: 06-52170906. Inschrijving: e-mail:


wandeltocht@bmzeeland.nl


8V04 Onlangs is een vete- ranencafé geopend voor de Rhenense veteranen. Op woensdag 24 juli jl. was de eerste happening in de Hof van Rhenen. Gesponsord door de gemeente konden een veertigtal veteranen meepraten over de plannen voor de toekomst, om tien maal per jaar op de tweede donderdag van elke maand (m.u.v. vakantieperiode) ergens in de gemeente Rhenen bij elkaar komen tussen 15.00 en 17.00 uur voor een lezing, een verhaal, een presentatie of alleen een kopje koffie en een drankje. Info: J. van Arkel, tel: 0317- 615623 of 06-22438000, e-mail:


janvanarkel@veteranen.nl OKTOBER 2013 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64