This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies 8R01 Reünie ACie 17 Painfbat


GFPI KFOR 2.


Datum: 25 oktober 2013. Locatie; Gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.


Info en aanmelding: Mark Levels, e-mail: m.levels@ maastrichtuniversity.nl of Emil Kaspers, e-mail: eaf.kaspers.01@mindef.nl


8R02 Reünie/regiodag Deurne Indië- en Nieuw-Guinea- veteranen.


Datum: 13 november 2013. Locatie: Zalen van Bussel te Deurne.


Info: L. van Deursen, Groene- woud 3, 5751 CR Deurne, tel: 0493-313931, e-mail: lmvandeursen@hotmail.com


8R03 Reünie Fak-Fak Landmacht, Nederlands Nieuw-Guinea.


Datum: 16 november 2013. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info en aanmelding (vóór 1 november): J. Malipaard, tel: 06-40744695, e-mail: malipaardtua@gmail.com of L. de Ruyter, St. Janstraat 61, 4714 EB Sprundel, tel: 0165-384751, e-mail: loes.de.ruyter@gmail.com


8R04 Reünie/jubileumfeest Algemene Vereniging van Oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine, afdeling Amsterdam e.o. Datum: 21 november 2013. Locatie: Marine Etablisse- ment te Amsterdam. Info: Han Degger, Evene- menten Coördinator AVOM Amsterdam e.o., Chirurgijns- weg 32, 1383 DX Weesp, tel: 0294-417186, e-mail: han.degger@veteranen.nl


Herdenkingen 8H01 Herdenking overleden


defensiepersoneel.


Datum: 2 november 2013. Locatie: Sint Odulphuskerk te Best (aanvang: 11.00 uur). Info website: www.katholiekthuisfront.nl


Tentoonstellingen


en musea 8T01 Sinds de sluiting aan de Turfmarkt gaat het Ver- zetsmuseum Friesland verder onder de nieuwe naam Fries Verzetsmuseum. Als onder- deel van het Fries Museum verhuist het Verzetsmu- seum mee naar het nieuwe gebouw op het Wilhelmina- plein in Leeuwarden. De nieuwe presentatie van het Fries Verzetsmuseum is nu te zien. De geheel ver- nieuwde tentoonstelling gaat over de beleving van de Tweede Wereldoorlog in Friesland. Persoonlijke verhalen, voorwerpen, foto’s, filmfragmenten en documen- ten vertellen verhalen die generatie op generatie wor- den doorgegeven. Geopend: di t/m zo 11.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Fries Verzetsmuseum, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden, website: www.friesverzetsmuseum.nl


8T02 T/m 25 oktober is de expositie DocuDenHaag 2013 Heilig te zien in het Nutshuis in Den Haag. Het begrip hei- lig heeft heden ten dage in Noord-Europa steeds min- der betekenis gekregen. In verschillende culturen heeft veel nog wel een heilige sta- tus. Drie Haagse fotografen Mieke Meesen, Claudia Hei- nermann en David Galjaard exposeren werk waarbij zij alle drie op eigen wijze naar heiligheid in de huidige


54 OKTOBER 2013


maatschappij gezocht heb- ben. Claudia Heinermann, van wie regelmatig foto’s in Checkpoint verschijnen, ging op zoek naar de laatste overlevenden van het Oran- jehotel. Zij interviewde en portretteerde deze verzets- strijders. Geopend: ma t/m vr 11.00-16.00 uur. Entree: gratis. Het Nutshuis, Rivier- vismarkt 5, 2513 AM Den Haag, tel: 070-3459090, website: www.nutshuis.nl


8T03 T/m 2 april 2014 is de tentoonstelling Oorlogstijd in Haaren 1939-1946, wat gebeurde er in en rondom het Groot Seminarie te zien in de Gedenkplaats Haaren 1940-


1945, gevestigd in gebouwen van Haarendael te Haaren. De expositie geeft aan de hand van voorwerpen en foto’s een beeld weer van de gevangenen en gijzelaars op het voormalige Groot-Semi- nari en de lotgevallen van de bewoners van het dorp Haaren. Geopend: iedere eer- ste woensdag van de maand 10.00-16.00 uur. Rond- leiding: tel: 0411-621729 b.g.g. 0411-622230, e-mail: ceesvanroessel@planet.nl. Gedenkplaats Haaren 1940- 1945, Raamse Akkers 15, 5076 PC Haaren, website: www.gedenkplaats-haaren.nl


8T04 Het Verzetsmuseum Amsterdam presenteert met trots de inhoud van het nieuwe kindermuseum het Verzets- museum Junior. In het eerste kindermuseum, dat op 16 oktober geopend wordt over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland komen vier ooggetuigen centraal te staan: Jan, Nelly, Henk en Eva. Deze hoofdper- sonen in de presentatie – nu gemiddeld 82 jaar – waren tijdens de oorlog rond de 9 en 14 jaar, dezelfde leeftijd als de doelgroep waar het kindermuseum zich op richt. De waargebeurde verhalen en authentieke objecten van ooggetuigen staan centraal. Geopend: di t/m vr 10.00- 17.00 uur, za, zo, ma 11.00-17.00 uur. Entree met vetera- nenpas: € 4,50 (i.p.v. € 8,-), kinderen 7 t/m 15 jaar € 4,50. Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam, tel: 020-6202535, website: www.verzetsmuseum.org


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64