This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Jaargang 14 / oktober 2013 / nummer 8


Internationale hondenbiatlon op Vliegbasis Woensdrecht


De 22e editie van de Internationale Hondenbiatlon op Vliegbasis Woensdrecht kende eind augustus twee winnaars: Seļskis Aleksejs en zijn hond Bona uit Letland. De 120 deelnemende teams, afkomstig uit onder meer Duitsland, Nederland en Zwitserland, werden steeds gevormd door een gecertificeerde bewakings- of speurhond en zijn vaste geleider met een militaire, politie- of douaneachtergrond. Samen moesten ze een parcours van twintig hindernis- sen afleggen en verspreid over 10 kilometer werd het uithoudingsver- mogen en de samenwerking tussen hond en begeleider tot het uiterste beproefd. Van de vijftien Neder- landse teams eindigden korporaal der eerste klasse Wesley Fikken en zijn hond Huub het hoogst met hun achtste plaats. (JR)


Een deelnemersteam aan de Internati- onale Hondenbiathlon neemt een hin- dernis. Foto: ministerie van Defensie


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een e-mail te sturen naar luce.marissink@senefelder.nl of een briefje (geen postzegel nodig) te sturen naar Senefelder Misset t.a.v. mevr. L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te Doetinchem.


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150; fax 0343-474155 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen, tel: 024-3600974; fax 024-3243653, e-mail: checkpoint@veteranen.nl


Redactie: Gielt Algra, Klazien van Brandwijk- Wiltjer, Dick Schaap en Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Welk wapen hanteerde prins Bernhard?


Waar een cover van Checkpoint allemaal niet toe kan leiden. Op de voorkant van het aprilnummer stond een tekening van prins Bernhard afgebeeld uit de stripserie Agent Orange, waarin met enige ‘romantisering’ het levensverhaal van wijlen prins Bernhard wordt beschreven. Er werd veel gereageerd op het wapen dat de prins op het plaatje hanteert. Is het een stengun of een (pistool)mitrailleur? Van veteraan W.J. Angenent kregen we een artikel opgestuurd uit het wapenmaga- zine SAM (nummer 83) waar in elk geval uit blijkt dat de prins in mei 1940 een pis- toolmitrailleur, ook wel machinepistool genoemd, van het Duitse fabrikaat Erma in zijn bezit had. Kaliber 9 mm Para om precies te zijn. Afgaande op de bij het artikel afgebeelde foto’s is het ook dit wapen dat vrij nauwgezet in de strip wordt afgebeeld. Het artikel gaat ook in op de vraag hoe Bernhard eraan kwam, want het Nederlandse leger beschikte destijds niet over dit wapen. Er wordt gespeculeerd over een test- exemplaar, een exemplaar uit Nederlands-Indië (het KNIL maakte er wel gebruik van) of dat de speciale eenheid die het paleis bewaakte er wel één had. Maar, luidt de conclusie, het meest waarschijnlijke is ‘dat het wapen op binnenvallende Duitse troepen werd buitgemaakt en via een onduidelijke weg op Paleis Noordeinde belandde’. Zeker is dat Bernhard het wapen meenam naar Engeland en dat het na de Tweede Wereldoorlog in de collectie van het Koninklijk Huis werd opgenomen. (FL)


In Checkpoint 9-2013 (vanaf 15 november) o.a.:


• 100 jaar militaire luchtvaart • Ooggetuige overleefde Birmaspoorweg • Veteranen van Deny Flight


Aan dit nummer werkten mee: Wiebe Arts, Jan-Willem van Besouw, BOSS, Fred van Brandwijk, Wim van den Burg, Charlene Cloo, Irene Hansen, Barry Hofstede, ministerie van Defensie, William Moore, NIMH, Martin Roemers, Xavier Rossi, Birgit de Roij, Jan Schoeman, Stichting De Greb, Karin Stroo, Leon Wecke, Marleen Wegman en Wood Green


Omslag: zie pag. 2 Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen


Plaatsing personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: QV Uitgeverij, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen, tel: 024-3607706, fax 024-3606129, e-mail: info@qvuitgeverij.nl, internet: www.qvuitgeverij.nl


Lithografie/Druk: Senefelder Misset Doetinchem


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210


Checkpoint heeft ook een digitale versie, kijk op www.veteraneninstituut.nl


OKTOBER 2013


63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64