This page contains a Flash digital edition of a book.
Contact Vi en CAP


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut


Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150; fax 0343-474155 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Voor vragen van psychische en maatschappelijke aard: Centraal Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut


tel: 0343-474148 (24 uur per dag) e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl


Startschot voor inrichten Veteranenloket


Op 23 augustus is in Doorn het startschot gegeven voor het inrichten van het Vete- ranenloket. Met de ondertekening van het projectplan gaven mr. Jan Peter Spijk namens de Hoofddirectie Personeel (ministerie van Defensie) en kolonel Bob Segaar namens de Directie Personeel & Organisatie Defensie hiertoe de opdracht aan de directeur van het Veteraneninstituut, Frank Marcus, die de opdracht op zijn beurt met een handtekening aannam. De inrichting van het Veteranenloket vloeit voort uit de Veteranenwet (2012). Hierin is vastgelegd dat veteranen met al hun vragen terechtkunnen bij één loket, of het nu gaat om vragen over algemene diensten en voorzieningen dan wel over bijzondere faciliteiten en specifieke zorg. Frank Marcus ziet met de komst van het Veteranenloket een nieuwe kans: “Vetera- nen en hun thuisfront kunnen dankzij het nieuwe Veteranenloket straks op eendui- dige wijze gebruikmaken van alle soorten diensten die er binnen veteranenland wor- den geboden. Bij contact met het loket krijgt men direct een inhoudelijk antwoord of men wordt direct doorgeleid naar de deskundige(n) die de desbetreffende (hulp)- vraag kunnen beantwoorden.” Naast het Veteraneninstituut – waar het Veteranenloket organisatorisch wordt onder- gebracht – zijn het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en namens het Lande- lijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) de Stichting de Basis en de Dienst Bedrijfsmaat- schappelijk Werk Defensie (DCBMW) direct betrokken bij de inrichting van het Vete- ranenloket. Deze organisaties waren zodoende in Doorn bij de kick-off aanwezig. Het plan van aanpak voorziet in de opening van het Veteranenloket in januari 2014. (CC)


Veteraneninstituut is verhuisd


Het Veteraneninstituut is verhuisd. Niet heel ver van de huidige locatie overigens. Op 23 september heeft het Veteraneninstituut namelijk, met onder meer het Vete- ranen Platform, de Basis, de BNMO en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het nieuwe pand betrokken op een steenworp afstand van de oude locatie. Het e-mailadres, telefoonnummer en postadres wijzigen niet, het bezoekadres wel. Vanaf nu is dat: Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV in Doorn. Omdat dit een nieuw adres is, is het nog niet terug te vinden in navigatiesystemen. Mocht u het Veteraneninstituut bezoeken, voer dan (tijdelijk) in: Stamerweg 22 in Doorn. (CC)


Verhalen van veteranen op de 50PlusBeurs


Van 17 tot en met 21 september was de Jaarbeurs in Utrecht weer het decor voor de 50PlusBeurs. Net als vorige jaren presenteerde het Veteraneninstituut zich samen met de Nederlandse Veteranendag en het Veteranen Platform in één stand. In een heus klaslokaal vertelden veteranen met behulp van een interactieve dilemma-site verhalen over hun uitzendingen. Tegenover de stand stond de Bandritzer opgesteld; een gratis toegankelijke minibioscoop met een indrukwekkende film over veteranen.


Op de zaterdag van de beurs was het weer als vanouds veteranendag, daar veteranen deze dag gratis toegang hadden tot de beurs. Speciaal voor de veteranen stond er een indrukwekkend veteranenconcert en een verloting met mooie prijzen op het programma. Zoals een Dakota- vlucht voor twee personen, hotelarrangementen van de Veteranen- hotels, een horloge van Veteranenshop.nl, kaarten voor de musical Soldaat van Oranje en sauna-arrangementen en diverse boeken en dvd’s gesponsord door QV Uitgeverij en Nostalgie Net. (CC)


OKTOBER 2013 51


Foto: Jos Morren


Foto: Charlene Cloo


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64