This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 8P01 Voor een reünie van


de A 856 Hr.Ms. Mercuur zijn de organisatoren op zoek naar oud-collega’s die in de periode 1972 tot 1987 aan boord geplaatst zijn geweest. De reünie wordt gehouden aan boord van museumschip Mercuur te Scheveningen op zaterdag 24 mei 2014. Aanmelding: via mail: reuniea856@hotmail.com Na aanmelding worden verdere gegevens verstrekt. Info: Rob van Dijk, tel: 06-20047594 of Sijbrand Vermeulen, tel: 06-28445864.


8P02 Gerrit Wenum zoekt Piet(je) Brands. Wenum en Brands hebben samen van jan 1960 tot apr ’61 gediend bij het Korps Mariniers in Ned. Nieuw-Guinea. Na de opleiding in Manokwari zijn ze in mei/juni ’60 geplaatst op Biak. Samen zijn zij op vakantie geweest in Ifar.


kamp (klooster) Moentilan, Midden-Java, later zijn ze overgeplaatst naar Tjimahi, West-Java, 4e en 9e Bat. kazerne. Daarna zijn zij ieder hun eigen weg gegaan (1945). Later heeft Krijgsman hem weer teruggezien op vliegdekschip Karel Door- man als oo vlieger aan boord voor plaatsing op Curaçao (1951-’52). Hij heeft even- eens Halies broer (telegrafist) ontmoet in Casa Blanca op de terugreis naar Nederland. Reacties: J.H. Krijgsman, Pr. W. Alexanderstraat 35, 9251 DC Burgum, tel: 0511- 481114 (na 17.00 uur), e-mail: jkrijgsman@telfort.nl


Op 10 apr ’61 zijn ze via de poolroute naar huis gegaan. Brands woonde destijds in Amsterdam (Van Spilbergen- straat 61). Op de foto loopt Brands in het midden, links Piet de Vries en recht Wenum. Reacties: G. Wenum, Somer- weide 44, 4824 EW Breda, tel: 076-5426410.


8P03 Joop Krijgsman zoekt zijn slaapie, Rinnus Halie, vanuit de periode van de Japanse bezetting. Zij zaten toentertijd in het vrouwen-


58 OKTOBER 2013


8P04 Op 11 april 1949 raakte bij Lentjang (Soemedang) sld Jan Bom van de gevechts- groep Eric (4-3 RI) bij een gevecht met de Siliwangi divisie (TNI) zwaargewond. Hij overleed op 14 april ’49. Aan Indonesische zijde sneuvelden onder meer de bataljonscommandant maj Abdulrahman Natakusumah en de compagniescommandant kap Edy Soemadipradja. De insignes van deze gesneu- velde Siliwangi comman- danten zijn nu in het bezit van Jan van Boeijen. Hij zoekt daarom contact met veteranen van 4-3 RI voor aanvullende informatie. Ook is hij op zoek naar Indone- sische speldjes, emblemen, insignes en rangonderschei- dingstekens (tegen passende vergoeding). Reacties: J. van Boeijen, tel: 0492-666081 (na 18.00 uur), e-mail: boeijen75@zonnet.nl


8P05 H.A. van Dijk zoekt contact met Jagers van het 18e peloton 4-4 GRJ. Reac- ties: H.A. van Dijk, tel: 010- 4382252.


8P06 Hengky Umpain (geb. 22 mei 1963), woonachtig op het eiland Kofiau (Raja Ampat eilanden) West- Papoea, zoekt zijn vader Ludwiq Gerardus van Baren of eventueel mensen die hem gekend hebben. Zijn vader zat in het Nederlandse leger en was gestationeerd op Sorong-Doom (eiland) van 1958-’63. Hij heeft waar- schijnlijk het land verlaten met ss Waterman. Volgens de verhalen van Umpains moe- der, Korina Umpain, heeft hij een zus (Irene) die verpleeg- ster was en ook een broer die in het leger zat. Mogelijk had hij nog een zus. Reacties: p/a Wendy Versteeg (Veteranen- instituut), tel: 06-27346266, e-mail: w.versteeg@ veteraneninstituut.nl


8P07 Rienus Vermeeren zoekt verhalen over en foto’s van zijn vader 1e hulpverband- plaatsafdeling sld 1 P.A.H. Vermeeren met de 7 dec div. Wie heeft hem gekend en kan vertellen waar die afde- ling gelegerd was? Reacties: Q. Vermeeren, Burgemeester Aalberslaan 139, 2923 CB Krimpen aan den IJssel, tel: 06-13626656, e-mail: q.vermeeren@planet.nl


8P08 Voordat Henk Meurs naar Indië ging, was hij gele- gerd in Gorinchem bij de ADKL. Hij is al jaren op zoek naar de locatie in Gorinchem waar hij destijds gehuis- vest was. Hij vermoedt dat dit een oud hospitaal is


geweest. Zij waren aflossers en vertrokken in okt 1949 met ss Zuiderkruis naar Indië. De afdeling bestond uit jongens van alle regimen- ten door elkaar, zij waren te laat in dienst omdat zij zeevarenden waren geweest (geen dienstweigeraars). De foto uit die tijd is genomen in Gorinchem van vijf jon- gens, de namen zijn Meurs ontschoten, maar graag zou hij vernemen hoe het hen is vergaan. Reacties: H. Meurs, Slootdreef 177, 2724 AG Zoetermeer.


8P09 Fred Debie tlg 1KM zoekt zijn vroegere sobat machinist 1 Harrie van IJzen- doorn (ook wel Sjeng van IJzendoorn genoemd). Hij heeft begin jaren zestig met hem gevaren op de mijnen- veger Hr.Ms. Ommen. Ook heeft hij daarna briefcontact met hem gehad in Nieuw- Guinea. Sjeng was toen gestationeerd op Hr.Ms. Pelikaan en Debie op de gecharterde koopvaardij- olietanker MTS Duiven- drecht van de firma Van Ommeren. Na een korte briefwisseling hebben zij het contact verloren. Reacties: F.R. Debie, Corneliusplein 98, 6413 EX Heerlen, tel: 045-5212247.


8P10 I.v.m. een te houden reünie voor het geniepelo- ton SFOR 5 Knesevo zijn de organisatoren nog opzoek naar een aantal leden van dit peloton: Koster, Reekers,


8P08


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64