This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen met een missie GELD INZAMELEN VOOR KINDEREN VAN OMGEKOMEN COLLEGA’S Expeditie Mount 13


Afgelopen augustus vertrokken 45 militairen van de 13e Gemecha- niseerde Brigade in Oirschot naar Zwitserland om deel te nemen aan Mount 13. De sponsortocht voerde de groep door het hoog alpiene gebergte van de Zwitserse Alpen met toppen tot wel 4.600 meter. Doel was zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen van tijdens recente missies omgekomen collega’s. De negendaagse expeditie vond voor de tweede keer plaats.


Door: Janke Rozemuller Foto’s: privécollectie Kevin Kohlen


T


oen Afghanistanveteraan Kevin Kohlen (33) op de kazerne in Oir- schot de oproep zag hangen waarmee deelnemers voor Mount 13 werden


gezocht, wist hij het zeker. Hij wilde meedoen aan de sponsortocht om geld in te zamelen voor kinderen van in Irak en Afghanistan omgekomen collega’s. Daarvoor had de sergeant een goede reden, want zesenhalf jaar eerder kwam een oud-collega van hem om het leven bij een ongeval in Uruzgan. Toch was Kohlens deelname niet vanzelfsprekend, want die was eigenlijk alleen bedoeld voor militairen van de 13e Gemechaniseerde Brigade. En Kohlen is daar niet meer werkzaam sinds hij Rijinstruc- teur OTCRij (Opleidings- en Trainingscentrum Rijden) is.


Warme deken


Kohlen was 24 toen hij na allerlei baantjes bij Defensie terechtkwam. De eerste zeven jaar diende hij in Oirschot bij 17 Pantserinfante- riebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Eind 2010 volgde zijn uitzending naar Afghanistan met Air Task Force 15 op Kanda- har Air Field. Daar werd Kohlen ingezet voor de beveiliging van de Nederlandse F-16’s. “In


de periode dat wij er zaten, was er weinig span- ning. We hebben daar een goede tijd gehad en we zijn allemaal goed teruggekomen.” In zijn huidige functie als rijinstructeur is de kans klein dat hij opnieuw op uitzending gaat. Hoewel hij dat jammer vindt, is de overstap van de infanterie naar logistiek een bewuste keuze. “Stel dat de baas straks zegt dat er geen plaats meer is voor mij, dan heb ik nu tenmin- ste een stukje opleiding waar ik buiten Defen- sie ook iets aan heb.” Maar een beetje pijn doet de overstap wel. “Het 17e was mijn club. Het voelt nog steeds als een warme deken als ik die jongens zie.”


Omgekomen collega’s


De Mount 13-oproep van de 13e Gemechani- seerde Brigade, waar het 17e onder valt, voelde voor Kohlen dan ook niet helemaal vreemd. Maar omdat hij als ‘buitenstaander’ als eerste af zou vallen bij te veel deelnemers, besloot hij zijn motivatie op papier te zetten. “Mijn voor- malige carpoolbuddy sergeant Robert Donkers is op 6 april 2007 in Afghanistan omgekomen. In 2005 heb ik met hem gecarpoold vanuit Zuid-Limburg naar Oirschot, ik heb aardig wat uurtjes met hem in de auto gezeten. Toen hij overleed was zijn vrouw hoogzwanger van hun eerste kindje. Dat was mijn motivatie, daarvoor wilde ik gaan.”


Kevin Kohlen (achterste rij, vierde van links) tijdens zijn uitzending met collega’s op Kandahar Air Field.


52 OKTOBER 2013


Initiatiefnemer en medeorganisator van Mount 13 is adjudant Rien van Duren (53), oud- brigadeadjudant van de 13e Gemechaniseerde Brigade. Hij vond in zijn toenmalige functie dat zijn militairen meer uitdagende sporten aangeboden moesten krijgen en wilde daar samen met zijn bestuur een goed doel aan ver- binden. “Ik heb een aantal hele fijne collega’s verloren die ik goed kende en die kinderen en een weduwe achtergelaten hebben. Ik vind het daarom niet meer dan normaal dat wij ervoor zorgen dat we hen opvangen.” Dat hij zelf al op jonge leeftijd zijn vader verloor en de gevoelens van de nabestaanden beter begrijpt, speelt daar- bij ook een rol. “Vaak worden ze uitgenodigd door onder meer Defensie om aanwezig te zijn bij herdenkingen. Dat is fijn, maar dan staan ze in een bijzonder licht en dat willen ze juist niet. Ze willen verder met hun leven, er weer iets van maken, maar dat maakt het verdriet en gemis niet minder.” Vorig jaar werden de kinderen en de weduwen getrakteerd op een


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64