This page contains a Flash digital edition of a book.
UNIEKE DOCUMENTAIRE OVER INDO’S TIJDENS DE JAPANSE BEZETTING IN NEDERLANDS-INDIË


Buitenkampers E


nige maanden na de Japanse inval in Nederlands-Indië in januari 1942 begon de regis- tratie van alle Nederlanders. Er werd daarbij voor het eerst raciaal onderscheid gemaakt tussen volbloed Nederlanders (totoks) en gemengdbloe- dige Nederlanders (Indo’s). De totoks


loyaliteit? Ze kregen het voordeel van de twijfel, in de hoop dat ze te mobiliseren waren voor het Japanse ideaal. Met een afstammingsbewijs, een pendaftaran, kon aangetoond worden dat er in de familie een Aziatische voorouder was. De buitenkampers leefden in een steeds vijandigere omgeving en hadden grote


De Nederlandse regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich brengt een nog niet eerder vertelde geschiedenis van Nederlands-Indië ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in beeld in haar documentaire Buitenkampers. Zij zocht daarvoor Indische Nederlanders in Nederland en de Verenigde Staten op.


generatie zijn in meer of mindere mate beïnvloed door het grote zwijgen van hun ouders en grootouders over deze dramatische periode in hun leven. In Buitenkampers, oftewel Boekan main, boekan main!, wordt dit zwijgen – met openhartige vraaggesprekken afge- wisseld met bijzonder archiefmateriaal – na meer dan zeventig jaar doorbroken. Regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich maakte eerder Het jaar 2602 en Contractpensions- Djangan loepah! De laatste documentaire kreeg de Kristallen Filmprijs voor meer dan 10.000 bezoe- kers. (FL)


De documentaire Buitenkampers is sinds 3 oktober te zien in de bioscopen.


In de documentaire Buitenkampers vertellen nabestaanden van Indische Nederlanders over de ervaringen van hun (groot)ouders ten tijde van de Japanse bezetting van Nederlands- Indië.


en degenen die weinig inheemse voor- ouders hadden, werden geïnterneerd in de zogenoemde jappenkampen, terwijl de meeste Indo’s meestal ‘vogelvrij’ en zonder inkomen buiten het kamp bleven (hun vaders en echtgenoten waren vrij- wel allemaal geïnterneerd). Zij konden amper aan eten, medicijnen of kleding komen.


Bersiap-periode


Aanvankelijk wisten de Japanners niet goed raad met de Indo’s: waar lag hun


moeite om in leven te blijven. Hun vrij- heid was zeer relatief. Na de bevrijding en de ontberingen van de Japanse tijd werd het leven er voor hen ook niet beter op en volgde er een zo mogelijk nog heftigere periode: de Bersiap.


Stilzwijgen doorbroken Het is de eerste keer dat er een film is


gemaakt over deze lang verzwegen en voor velen onbekende periode uit de vaderlandse geschiedenis. De Indische Nederlanders van de tweede en derde


OKTOBER 2013 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64