This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win dvd Snuf de hond


Deze maand verloot de redactie 5 exem- plaren van de dvd van Snuf de hond in oorlogstijd (zie Checkpoint 2-2008) onder de inzenders van de goede oplos- sing van de puzzel.


Bijdrages: Jan Willem van Besouw (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye Kruiswoordraadsel Horizontaal:


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een oorlogsfilm. Dat is tevens de oplos- sing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 14 november 2013 op een (brief)kaartje naar de redac- tie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijsvraag 8’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Uitslag van Prijsvraag 6a en 6b De oplossing van prijsvraag 6a in


Checkpoint 6-2013 luidt Het veld van eer. Een exemplaar van de blu-ray Top Gun gaat naar F.J. Göbbels uit Kerkrade, H.C. Homan uit Assen, W.J. van der Drift uit Floridablanca, Colombia, K. Jans uit Apeldoorn en M. Nijkamp uit Enter. De oplossing van prijsvraag 6b luidt In Country. Een exemplaar van de dvd G.I. Joe gaat naar R.C. van Riel uit Deventer, W.F. van de Wel uit Den Helder, J. Batenburg uit Sliedrecht, J.A. Hanssens uit Lelystad en B. Bartels uit Wierden.


1. volksvertegenwoordiger - 8. winst gemaakt - 15. struik - 16. regenscherm - 18. plaats in België - 19. bushel - 21. ingenieur - 22. brandbare staaf - 24. vernis - 25. luite- nant-generaal - 26. et cetera - 28. door een gebrek gehinderd - 31. groot water - 32. fijn gemalen eikenbast - 34. grappenmaker - 35. hogere agrarische school - 36. stad in Duitsland - 37. vliegveld - 39. officier - 42. Italiaanse dichter - 43. kledingmaat - 44. dun - 46. houten plankje als dakbedekking - 47. web - 48. voegwoord - 49. graan - 50. na de tijd dat - 51. zangnoot - 53. uitroep tot aansporing - 54. zuurdeeg - 57. garni- tuur - 58. cerium - 59. oprijlaan - 61. afreis - 63. ongevuld - 65. plan - 66. bijbelse figuur - 67. insect - 69. bergplaats - 70. internati- onale trein - 71. elektriciteitssnoer - 75. de mensen - 76. reeds - 77. thee (Engels) - 78. hinniken - 79. klein vertrek - 81. radio-tele- graphy - 82. dwingeland - 84. meisjesnaam - 85. voorval - 87. sigaar van Toscaanse tabak - 88. toe te dienen hoeveelheid.


Verticaal:


1. een kabelboer - 2. meervoud - 3. bijbelse figuur - 4. sieraad - 5. leeg maken - 6. titel - 7. basset - 9. en andere - 10. dartel - 11. medicijn (Ind.) - 12. deel van de hals - 13. namelijk - 14. telwoord - 16. keukengerei - 17. kanton in Zwitserland - 20. zitmeubel - 22. rijtuig - 23. grote hoeveelheid - 25. voor- jaar - 27. bergpas - 29. deel van een schoen - 30. vis - 31. hemellichaam - 33. dwaasheid - 36. niemandal - 38. vooraan - 40. inhouds- maat - 41. dichterbij - 42. zuidvrucht - 45. bijbelse figuur - 47. soort - 52. apostolicus delegates - 54. duivel - 55. uithoudingsver- mogen - 56. plaats op Java - 58. appelwijn - 60. veilige haven - 61. op grote afstand - 62. kabinet - 64. waterkering - 66. zich recht overeind bevindend - 68. vakantie van een rechtscollege - 71. entstoffen - 72. uitroep van schrik - 73. roofzuchtige papagaai - 74. uitroep - 77. zenuwtrek - 80. gibbon - 82. tasto solo - 83 neon - 85. Japans bordspel - 86. Chinese munt.


1


19 20 26 32 37 43


51 52 59 65 70 76


87 71 29 38 74 63


2 3 4 5 6 15


21 27 33 38 44 49 53 60 66 71 77 82 83 78 84 88 46 35 72 27 49 85 72 73 79 61 67 54 55 56 62 68 74 80 86 45 28 34 39 46 50 57 63 69 75 81 64 58 40 41 47 29 35 42 48 22


7 16 17


8 9 10 11 12 13 18


23 30 36 24 31 25


14


30


OKTOBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64