This page contains a Flash digital edition of a book.
Majoor Jacometti


De karakters in de film zijn allemaal op bestaande figuren gebaseerd. Maar ze krijgen een andere naam en verenigen meerdere personen in zich. Lagestee: “Voor de oplettende kijker komen alle helden wel voor- bij. Bijvoorbeeld majoor Jacometti van de beroemde tegenaanval en kapitein Gelderman, wat ik een van de meest interessante figuren vind.” Teunisse was nauw betrokken bij het tot stand komen van het script. “Het is wel grappig, de hoofdpersoon verenigt wel vijftien mensen in zich. Die verhalen waar ik een boek van aan het maken ben, zitten al door het filmscript heen. Maar er staan geen ongeloofwaardige gebeurtenissen in.” Lagestee: “Het gaat ons ook vooral om de verhalen en belevenissen van indi- viduele soldaten en niet zozeer om de strategie van twee generaals. Ondanks dat krijg je toch een soort geschiede- nisles van hoe het verlopen is.” Volgens Teunisse kan daarmee ook een einde gemaakt worden aan allerlei mythes over de strijd op de Grebbeberg. “Het beeld van algehele terugtocht en deserties klopt niet. Waar moesten ze naartoe? Het was een klein gebied dat begrensd werd door water, de marechaussee en de spoorlijn. Of ze moesten naar de Duitsers vluchten. Het klopt wel dat


na de aanval van de Stuka’s op 13 mei men overhaast terugtrok, maar daarvóór zeker niet.”


Ook Lagestee is ervan overtuigd dat het beeld enige bijstelling verdient. “Al lezende kwam ik tot de conclu- sie dat bij het viaduct van Rhenen eigenlijk een soort last stand heeft plaatsgevonden. Want als je daar over was, had je tot de nieuwe Hol- landse Waterlinie niks meer aan verdediging. Maar het is de Duitsers niet gelukt. Dus je zou kunnen zeg- gen: we hebben de strijd op de grond niet gewonnen, maar zeker ook niet verloren. Door de capitulatie na het bombardement op Rotterdam zijn ze pas aan de andere kant gekomen. Strikt genomen is de stelling dus gehouden, maar dat lees je niet in de boeken.” Teunisse knikt beamend: “In de late namiddag van de 13e mei deden de Duitsers twee aanvallen: één richting viaduct en één rich- ting ten noorden daarvan. Op beide locaties zaten misschien maar zestig Nederlandse militairen in totaal, maar wel op een zeer strategische plek en zij sloegen de Duitsers terug met alles wat zij hadden.”


Opspattend zand Voor het feit dat er tot nu toe weinig


Nederlandse films over de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt, is vol-


Investeren in de film De Grebbeberg?


Hoewel medewerking van het ministerie van Defensie en het Nederlands Insti- tuut voor Militaire Historie al is toegezegd, is de totstandkoming van De Grebbe- berg afhankelijk van de financiering. Een deel daarvan zal van (film)fondsen af moeten komen, maar voor de realisatie van de film zijn de producenten nog op zoek naar 1.000.000 euro. Dit geld kan door particulieren onder fiscaal gunstige condities worden geïnvesteerd door middel van participaties. Daarbij bestaat het rendement uit een combinatie van belastingbesparing en (belast) aandeel in de winst. Lagestee: “Realistische scenario’s bij 52 procent inkomstenbelasting gaan uit van minimaal 4 tot maximaal 72 procent rendement. De verwachte bezoekersaantal- len zijn gebaseerd op de resultaten van ver- gelijkbare Nederlandse films van de laatste jaren. Overigens wordt er toezicht gehouden op geldstromen van participanten door een onafhankelijke stichting en is er fiscale bege- leiding door Uljée c.s. Belastingadviseurs uit Amsterdam.”


Voor meer informatie, ook over de voortgang van het productieproces, kijk op www.grebbebergdefilm.nl


46


gens Lagestee wel een verklaring. “Dat komt omdat we geen glorieuze overwinningen hebben, waarbij we ons iets kunnen voorstellen. En het komt ook omdat het idee leeft dat het veel te duur is. Maar toen ik iets meer wist van de Grebbeberg, besefte ik dat het qua film opspattend zand en heel veel geluid is. Het zijn geen tanks die aan komen rollen in een enorm uitgebreid overzichtelijk slag- veld. Dus als je het tot een verhaal terugbrengt, is het met de budgetten hier goed te maken. Zeker met de filmtechnieken van nu.” Teunisse: “Het is ook een overzichtelijk slag- veld, als je het vergelijkt met bijvoor- beeld Verdun. Het is fysiek te belo- pen en je kunt je erover verbazen dat er op zo’n klein stukje grond zoveel is gebeurd.”


Dierenpark


In het gebied lag toen al Ouwehands Dierenpark. Lagestee: “De roofdieren werden doodgeschoten vanwege het gevaar als zij zouden uitbreken, maar de apen werden gewoon vrijgelaten. Die zie je op een goed moment in de film ook in de boom zitten. En ijsberen zitten er ook in. Die zijn niet afgeschoten omdat ze net jongen hadden.” Het dierenpark speelt als locatie een belangrijke rol in de film. “Het is heel symbolisch. Voordat er een dode in de strijd was geval- len, was de Nederlandse leeuw al gesneuveld.” Ook de eigenaren van het dierenpark figureren in de film, zij het onder een andere naam. Lagestee benadrukt het belang van de authenticiteit van de film. “Qua bemanning, uniformen, wapens en situaties moet het zo realistisch mogelijk zijn. Het drama zit in de verhaallijn die een aaneenrijging van waargebeurde anekdotes is en de karakters die gebaseerd zijn op wer- kelijke personen. Om je een beeld te geven van wat het nou is: oorlog in je achtertuin. Want wij kijken naar oorlogsfilms die zich in Vietnam of op de stranden van Normandië afspelen. Een ver-van-mijn-bedshow en ook nog in een andere cultuur en taal. Tegelijkertijd beslist het parle- ment dat we onze militairen in brandhaarden overal op de wereld moeten inzetten en praat iedereen erover mee. Maar eigenlijk hebben de meeste mensen geen idee wat het écht betekent.”


OKTOBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64