This page contains a Flash digital edition of a book.
WOUNDED WARRIORS NETHERLANDS OPGERICHT VOOR DIG-DRAGERS ‘De mens staat centraal,


Onlangs werd Wounded Warriors Netherlands (WWNL), een vereniging voor DIG-dragers en hun gezinnen, opgericht. “Nederland kent zo’n vijfduizend veteranen met het Draaginsigne Gewonden, van wie het overgrote deel niet georganiseerd is”, aldus oprichter en voormalig BNMO-bestuurder Ed Brouwer. “WWNL wil deze groep gaan ondersteunen.”


Door: Anne Salomons Foto: Karin Stroo


H


benoemd zijn met: I can Play, I can Build, I can Share, I can Support, et cetera.


Toekomst


oe komt het toch dat militairen die gewond zijn geraakt en door ons Nederlanders zijn uit-


gezonden, niet op handen worden gedragen? Hoe anders is dat in de VS waar dragers van de Purple Heart, het equivalent van het Draaginsigne Gewonden (DIG), altijd een zekere eer ten deel valt. Met deze vraag in het achterhoofd is het niet zo gek dat een van de doelstellingen van de onlangs opgerichte WWNL is om meer bekendheid en erkenning van de gewonde veteraan bij een breder publiek te bewerkstelligen. Daar- voor worden straks onder anderen ‘bekende Nederlanders’ met een warm hart voor veteranen als ambas- sadeurs aangezocht. En als het even kan, wil WWNL straks ook vooraan lopen in het defilé tijdens de Neder- landse Veteranendag, de dag dat WWNL officieel gelanceerd wordt. Maar bekendheid bij een groter publiek is niet de hoofddoelstelling van WWNL, het allerbelangrijkst is de ondersteuning van DIG-dragers en hun gezinnen. En die ondersteuning kan van alles betekenen, van het hel- pen bij prangende vragen en buddy- support tot het organiseren van sportwedstrijden, uitjes en reünies. “Wij gaan niet in de zorghoek zitten, maar juist ontzorgen”, benadrukt Gert-Jan Gort, die zich als zorgadvi- seur bij WWNL heeft aangesloten. Opvallend daarbij is dat de kern- doelen van WWNL allemaal positief


8 APRIL 2013


Regelmatig komt het kernteam van WWNL, dat ook onderdeel zal uit- maken van het Veteranen Platform, bijeen om de taken en doelstellingen van de vereniging te finetunen en om strategieën uit te werken, zodat het maatschappelijk draagvlak uit- gebreid kan worden. Ongeveer een jaar willen de leden de tijd nemen om alles uit te bouwen. Maar DIG- dragers en hun partners kunnen nu al lid worden via de website. Internet en social media gaan sowieso een grote rol spelen in de communicatie met de leden. Maar in de toekomst wil WWNL ook aanwezig zijn in de diverse ontmoetingscentra voor veteranen. Tot nu toe is dat alleen nog maar het geval in veteranenont- moetingscentrum De Veldpost in Amsterdam. De vereniging is in de opstartfase geholpen door het Veteraneninstituut (Vi), bijvoorbeeld met het versturen van introductiebrieven naar alle DIG- dragers. “We sluiten aan bij de nul- delijnszorg”, vertelt Libanonveteraan Eugene Sandel, secretaris bij WWNL. Sandel is beheerder van De Veldpost, bestuurslid BNMO afdeling Amster- dam en ervaringsdeskundige waar het gaat om leven met een trauma en het bijstaan van (psychisch) gewonde veteranen. Brouwer, die eind vorig jaar met het idee kwam om WWNL, naar analo- gie van de Amerikaanse organisatie Wounded Warrior Project (zie kader), op te richten, vindt dat bij andere organisaties de nadruk te weinig


op de gewonde veteranen ligt. “Bij WWNL staat de mens centraal, níet de organisatie”, aldus Irakveteraan Luc van Poelje, die als marketing- adviseur zijn diensten beschikbaar stelt. Hiermee tackelt hij meteen het probleem waar veteranen tegen- aan lopen bij andere organisaties en instanties. De administratieve romp- slomp, het almaar doorverwijzen en de strakke, soms rigide protocollen. WWNL wil midden tussen de vete- ranen zitten en direct op hun vraag reageren. Wat is jouw probleem, wat kunnen we doen, waar moet je naar- toe? En heel belangrijk: de mensen vasthouden en volgen wanneer zij ze eventueel hebben doorverwezen. Samengevat in het missiestatement van WWNL: ‘Als verbinder van ken-


Wounded Warrior Project


Het Amerikaanse Wounded Warrior Project (WWP) begon in 2002 toen enkele veteranen en vrienden, ontdaan door de ver- halen van gewonde militairen die terugkeerden uit Afghani- stan en Irak, actie ondernamen om hen in hun nood te helpen. Inmiddels is WWP uitgegroeid tot een non-profitorganisatie die een volledige rehabilitatie nastreeft van gewonde VS- veteranen. Dit door middel van bewustwording bij een groter publiek en door gerichte steun aan (ernstig) gewonde militairen. De missie van WWP is ‘gewonde militairen eren en hun positie verbeteren’.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64